DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Rollechies
 
nieuwjaars-rolletjes

Roel Sanders.

Verhoal.


Geert Dikmaans

Echte sjaggeroars zöchten heur hail op maarkt, woar ze heur woar aan man of vraauw trachtten te brengen.
n Zekere Geert Dikmaans paasde zok wonderwel aan. Luip roeg in de board, druig kleer, dij der nait op leken en verkochde splinternij geraidschop, dat e eerst n zet boeten in regen legd haar. Broene roestkleur veronderstelde gekoper spul, dat din ok grif van haand göng. Doar was 'oetrusten' van koopman wizze mit debet aan.

Ok 'ome Jubben' dee goie zoaken. Elks nuimde dij koopman in aaier en keze zo, omdat ain van d'eerste moalen, dat e mit zien neren op maark ston, hai n neefke mitnomen haar. Doar mos e dij dag op pazen.
Niks mis mit, mor dij jong luip hom godgaanse dag om kop te soezen. Zien noam Willem kon e nait over lippen kriegen en haar der ome Jubben van moakt.
Kezeboer haar wel n publiekstrekker mitnomen, mor bleef wel mit zien bienoam zitten. In toukomst was t din ok allerwege: "k Mout evenpies bie ome Jubben aan, veur n stieg aaier, of n stokje keze", al noargelaank behuifte.

Berend Bökken, aigelieks Berend Hendriks, bleef zien neren ok traauw. Tot wied in de zesteger joaren was e aaid mit gruintekare mit n kidde der veur op pad.
Appels, peren, benoanen en diverse soorten gruinte haar e op kare oetstald. Keersrecht, of e n tentheren insloekt haar, luip e om kare, of mit gekochde spullen noar de hoezen. Kon wel generoal in t leger west wezen. Was wel gezain onder t volk.
Kinder drokte hai voak n appel of peer in haanden. As joe hom mor nait aanspraken as 'Bökken', din waren roapen goar. Zwaaide mit stok in locht en knitterde as n militair op oorlogspad.
Haard lopen kon dij stieve haarke nait, aans haren verschaaidene 'raggeroars' der beste triezel mit stok over kregen, of n dik pak op pense.
Den as hom kop roeg wer, ston e nait veur gevolgen in. t Duurde n haile zet, veurdat dij lu weer wat dichterbie kare komen konden.

Noar mor woar binnen dizze kleurrieke figuren grotendails oet t stroatbeeld verdwenen. t Mout aalsmor sneller, beder en zoakelker. Wat vertaaier en persoonleke aandacht komen doarbie din op leste ploatse.| Kees Dik | n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 08-04-2019 - Grunnegers veur elk.