DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Sibboeren
 
Siddeburen

Roel Sanders.

Verhoal.


Alles mit moate

Wel in zien jonkhaid gain schulden het, zel bie older vervast gain plunnen hebben, zee mien voader zoaleger aaltied. Man wis woar e over pruit. As jongkerel het e bie zien traauwen t spul van zien ol heer overnomen. Mit kunst en nog meer vlaigwaark wis e kop boven woater te holden.

As zien olden hom nait wat in muit komen wazzen, haar e t aans nait redt. In zien vattegste levensjoar haar e zoaken nuver op odder. Nait dat e riek was, mor lutje ploatse was zien wetteg en overvrömboar aigendom. Haar zien oetsproak zo woarmoakt.

k Woag te betwiefeln, dat kinder tegenswoardeg wel wat aal te makkelk mit dizze oetsproak omgoan. Steken haals bie toeren zodoaneg in stroppe, dat ze heur sikkom aan heur jacht noar riekdom of welvoart ophangen.
t Oog zugt ja aaltied van zoch òf, nooit noar zoch tou. Aandermans gras, hoes, woagen, boan of vraauw en kinder is. Krek of ze der veureerst nait veur ezeln en spoaren mossen. Nait elk is veur t gelok boren en zulvervloot meer t nait rad aan. Ok honderddoezend, of beder n miljoen gait mainste deuren veurbie.

Zie kregen indertied n pongel geld van spoarbaank, paartieds nog meer zoveul as neudeg was, mor vergaten doarbie, dat er ok wel n moal slimmere tieden komen konnen. Noa leste kripsie zitten n bult lu mit haanden in t hoar, wollen dat meschain dommegeern oetrieten as t heur helpen kön.
Hoes mit t golden dak ruiken ze aan stroatstainen nait meer kwiet. Schulden rezen panne oet. t Huwlek göng noar barrebiesies. Baank mos boudel aan koop brengen. Doar hölp mainsten gain: "Dubbeltje op zn kant", of "uitstel van executie aan!" Kerel nog aan tou, wat n ellèn!

t Taimke van mien voader mag doezendmoal woar wezen, mor ok hierzoot geldt : "Alles mit moate!" en doarmit bedoul k nait snieder dij t aanszins broekde en t wief mit ellestok om liek sluig.

Ploatst: 24 feberwoarie 2011| Kees Dik | n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 30-05-2021Grunnegers veur elk.