DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ries
 
rijst

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


t Geluks Kloavertje...

"Wie kennen nog wel n rondje fietsen", zee moeke zotterdagmiddag onder t eten.
"Houveulsten is t vandoage?", wol k waiten.
"De zesden"
"Den ken k nait. k Heb beloofd, da'k in de kroam van DIO stoa in d Eextahal". (DIO is mien badmintonclub en wie konden nog wel wat leden broeken, zodounde.)

Om goud twij uur wuir k begroet deur Gezienus en Hillie. (collega-leden) k Was even te vroug volgens heur en dat gaf tied veur n proatje...
"Wat hest doe vrouger doan?", wol Gezienus waiten.
Ja, en den krieg ik t op d heupen. Bekje staait mie nait stil, as k in t verleden doeken ken.
t Bleek, dat zai baiden bie de ritssloeten febriek van Optilon in Sodom waarkt hadden in d joaren vieteg/zesteg...
"Dou kreeg n wie Optilon as klant!", ruip ik.

En ik vertelde van de wel aarg biezundere menaaier, woarop dat goan was.
In dij tied haren wie veur t eerst stanzmessen, dij wie in de drokpaarsen inbouwen konden en den alle meugelke figuurn oet t pepier stanzen konden.
As boetenmitwaarker was ik voak an t oetdinken, hou of wie nije klanten 'vangen' konden... en dou op n moal bedocht ik mie, dat wie n kloaver vaar oet stanzen konden.
Hai wuir zo groot as nou ongeveer n a vaar en as tekst drokten wie der op: 'Uw geluks klaver vier?'. En wieders, dat de geadresseerde overwegen kon of e an n nije drokker tou was...
Van de zesteg verstuurde kloavertjes kwamen der twije trogge.
Bruir haar al aangeven dat e t mor niks von, dus was ik mit dij twij reakties nait slim blied.
De eerste wol stenselwaark veur n verainen... doar ging mie t nait om!
De twijde was Optilon... "YES!!", was mien reactie.
Of wie langs kommen konden?

Bie mien bezuik, doarnoa, gooide de tounmoalege directeur mie wat drokwaark veur en vroug, of wie dat moaken konden.
Gelukkig kon ik doarop volmondeg joa zeggen.
Binnen n weeke haar e zien 'proef' opdrachten kant en kloar in hoes.
"Hoe kan dat? Hebben jullie wel genoeg werk?"
Ik legde hom oet, dat wie vief snelle mechienen haren en dat wie nog wel wat meer wend wazzen.
Kreeg geliek n stok of tien nije orders mit en dou ik dij oafleverde, vroug hai zok haardop oaf: "Als jullie dat allemaal kunnen drukken, waarom zitten wij dan bij een drukker in Eindhoven?"
Ik mos hom t antwoord schuldeg blieven. Van laiverlee kwam t zo wied, dat wie alle drokwaark kregen en kregen zai aal meer service van van Zonneveld Zonen.
Mozzen de priezen van heur produkten wiezegd worden, dan wuir dat wied van teveur n aangeven en kregen zai n haile weke laank de beschikking over aal t raive wat wie veur handen haarn...
Aander klanten mozzen den mor even n weke laanger wachten en haren doar gain muite mit!

Noa zo n anderhaalf joar kregen wie ook d aander fabrieken in Oostenriek/Zwitserland/Luxemburg en Duutsland as klant. In alle toalen vloog t drokwaark tou t kerkje in Meulen stroate in Scheemde der oet.

"Den hemmen ie de stoaken dou ook mitmoakt?", wol Gezienus waiten.
"Nou en of, dat was mie n boudel... t Manvolk was op n gegeven moment over deur n geweldege vernijen. De vakbond mos der heer en kreeg t kloar, dat der gain ontsloagen vuilen. Zai mozzen den beraid wezen, om tegen behold van heur loon, t zulfde waark as de vrauluu te doun.
Manluu gingen akkoord, en elk was tevreden.
Dou, roem drijkwart joar loater, begonnen vrauwluu te sputtern, dat zai onder betoald wuiren -manluu kregen oareg meer as zai veur t zulfde waark- omdat oafsproken was, dat zai heur veurege loon beholden konden... d Aine jende d aander op en dou brak der n wilde stoaken oet! Dat het nogal even duurt. Zo laank, dat n 'Hoge Duutser' dij as tussenpersoon dainde veur de directie meldde: "Her n direktor hat gemeldet, die tuure zu schliessen, wen dasz zo durch geht!!'
"Of dat de deurslag geven het, dat men weer an t slag ging wait ik nait", zee Gezienus.
"Nee, ik ook nait... Mor vanoaf dat moment wuir t der nait beter op in Sodom en brokkelde ons Geluks kloavertje stokje veur stokje oaf", zee ik mit n kloede in d haals.

"Den is t nou dien beurt", maarkte Hillie op en ik kon vannijs perbaaiern nije klanten te winnen. Mor nou veur D.I.O.
k Leuf nait dat der veul animo was.
k Heb nog nait heurt, of hier ook n kloaverje vaare zien waark doan het.

Ploatst: 21 april 2014| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.