DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Joechai
 
gejuich, gejubel

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Gain hekel aan swaarten meer

Al weer roem zeuven joar leden betrokken wie ons flatje aan t Vredenhovenplain in Scheemde.
Van oet t loug (25 joar in t veld aan raante van t dorp) noar t Centrum!

Dat is nait niks zee moeke... Dat wordt wennen...
Vanoet de stilte noar de störm zol je dinken, moar t vaalt best tou!

Wat n diemdoatie!
Moandoags begunt dat al mit grode vrachtwoagens, dij of en aan rieden om de winkels te veurzain van koopwoar.
Wat n gedou! Den zai je pas, wat t is om zo'n truck mit treler of aanhanger goudschiks deur t krioul te kriegen.
Nait allaind mout je tussen aal dat blik deur manoevreern, ook mensken mit n kuierkoare (rollator) kennen joe t stoer moaken!
Is der nog n steetje van n meter tussen stoup en vrachtwoagen: 't ken nog net!' zai je d oltjes dinken en hou troag dat t ook gaait, zai scharreln der tussen deur!

d Acordeonspeuler zet om n uur of negen zien eerste deuntje in, in de hoop dat t weer n poar stuver geft vandoage.
Tot soavends stait e te speulen: 'drink, drink Brüderlein drink...', en wieders nog twij deuntjes, dij hai schienboar oet kop leerd het om kost te verdainen...
Deur de weke word hai oaflóst deur twij aandere moaten. Alle drij oet Roemenie.
Stefan verkocht stroatkraande en Josef mit gitaar zingt der lusteg op lös.

Net as de visboeren het elk zien dag aan t plain.
Sjors heurt doar vanzulfs ook bie. Het is onze vaste plainbewoner.
n Rooie koater. Is vanoaf t vannijs indailen van t plain nait weg te houwen.
Veuraal as de visboeren heur stekkie innemen. Den is hai d eerste klant!

Aal doage wat nijs! En den komt noa zes doage weer n rustdag...
Tenminste dat main je!
Aal mörns stoa ik noa t eten van n stoetje vergezeld van n bakje leut even achter de geroaniums op t balkon n pafke te smoken.
Noa aal dat gedonder over t gevoar van smokerij het moeke mie ook zo wied kregen, da k nait meer in hoes smook, moar op t balkon en achter op de galerij.
k Mout wel zeggen, dat ik nou minder smook as aistieds en wat t mooiste van dat gedou is: elk joar sauzen en/of behangen is der nait meer bie!
Op joen oldere leeftied is dat vanzulfs n zegen!

Zundag veur n weeke was t roak!
Noa wat voetballers, dij zok verzoamelden, ston der n bus van Deiman, dij t volk van c-doezend vervoaren mog veur n schier oetje.
Loater laipen der nog wat kerkgangers, en dou was t stil!

t Plain wuir even loater bezet deur n vattegtal swaarten...
Nait da k n hekel heb aan anders- dinkenden of kleurden, moar aan dizzen heb k nait zoveul plezaaier.
t Bennen de assistenten van buurman Henk Stainhoes.
Zotterdoags noa t sloeten van C-doezend pakt Henk de grieper dij hai kreeg van Gemainte en pakt alle troep, dij achterbleef op.
Schienboar dut hai dat nait echt goud, want...
De koppel swaarten komt aanvlaigen en pikt alles op wat nog eetboar is.

Ie begriepen t al wel, ik hebt t hier over swaarte kraaien!
Lawaaischuppers ben t!
Opaains heur ik gerammel van n achtergebleven colablikje dij over t stroate rolt.
Schienboar is der ook nog wat jonkgoud oet berre vallen, docht ik...?
Moar nee: twij kraaien haren schienboar noar studio voetbal keken, zotterdagoavend:
Bek vuil mie bie t aanzain van heur trapperij wiedwoagen open.
Mit heur gele snoavel slougen ze ombeurt tegen t blikje en zowoar as k leef:
de Koemantjes wazzen der niks bie!

Over n kander hén stroekelnd en koppeltjedoekelend wol d ain schienboar nog beter wezen as d aander...
t Feest begon bie Henk ten Hoor en binnen een mum lag t blikje bie Harte van Dam veur deure, zo'n viefteg meter wieder!
Mien hekel aan de swaarde joekels, zoas k ze voak nuim, verdween as snij veur de zunne...

En nou stoa k elke zundagmórn om n uur of zeuven al op mien balkon oet te kieken, in de hoop, dat der n vervolg wedstried komt.
Pafke tussen de lippen vanzulfs!

Jammer, der liggen gain blikjes meer zundags.
Schienboar het Henk Stainhoes wat wiederop ook d boudel aanschiert?

Ploatst: 21 juni 2010| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.