DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Drijhoakengomzaalf
 
triakel, middel tegen de beet van wilde dieren en snij-, steek- en brandwonden en bij steenpuisten

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


n Lopende neuze...

t Was weer zo wied. Zunnebloum Scheemde stoan kloar om te vertrekken noar Emmen.
Mien gast van dei dag was GAIT. Ik kon t nait loaten -k ben van mien oard aibels neischiereg- om gewoar te worden of hai n Grunneger was of n Tukker?
"n Rasechte Grunneger" was zien antwoord op mien vroag. "Trouwes, der zit wel Overiesels bloud in t familie".

Gait was keuterboertje west en haar n waarkzoam leven had. Van oetgoan en vakantie haar e gain keeze eten. Gain tied en gain geld, moar ook noeit behuifte!
"Hest der vandoage wel zin in den?", vruig ik.
"Joa, deur mien roffel in kop, k haar n zwoare infarct, ken k nait veul en zit k veul thoes. Mien vrauw zit dus weer opnij mit n kind! En veur heur dou k dit. Zulf moakt t mie nait veul oet. Nou k ainmoal van hoes ben, liekt t mie wel schier... Het Trien even dagje rust he?".
"Wat hest pesies?", wol ik waiten, "dien proaterij is goud?"
"Joa, n aarm en bain willen nait meer. Doarom wil k geern, dast mie dommee bie haand holst."
"Kinst ook in n rolstoule", opperde ik, moar doar wol hai niks van waiten.
Onderweegs in daarntoene ging t oareg nuuver.
"As k n beetje steun heb, gaait t wel."

As je older worden heb je wat minder kontrole over spieren en zuks wat. Gait kwielde. Haar dat noa zien roffel nog wat aarger as veurtied. As e in stoule zat haar e grode rooie buusdouk onder beriek, moar doar kon e nou nait bie, omdat e mie bie d haand haar...
Zunder dat e der bewust van was, streek e mit dij haand, woarmit hai mie vasthuil even onder neuze deur en ... vot was t!

Dat doch de! Mien haand zat boven en joa, ie begriepen t al wel. Nait, da k vies van hom was moar lekker was aans...
"Wachtstoe hier even? Ik mout even pissen", zee k en stoof t toiletgebougie in. Kloar! Gain probleem!
Zien neuze paasde zok aan aan ons ritme: Even stoppen en den weer lopen.

Noa n moal of vieve wuir e klouk: "kerel man, wat moust doe ja voak pissen! Kenst wel last van dien prostaat hebben... Goa doar toch ais mit noar dokter!!!"
"Zek doun", zee k. "Joa, doe konst wel ais geliek hebben."

Deur zien opgeroemde humeur en de grappen en grollen dij over en weer vlogen, was de dag zo om.
"Aander moal geern weer!?" zee e vroagend bie t oafschaid.
"Is goud", zee k. "k Zel mie melden. MOI!!!"

k Zel hom zeker weer nuigen veur n oetje! Inclusief zien neuze... Ons plezaaeir van dij dag haar k veur gain geld missen wild!

Ploatst: 5 november 2009| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.