DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ik heb t om schik kocht
 
ik heb er weinig voor betaald

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


As ik de honderddoezend...

Ie kennen dat laidje nog wel?
Wat kon je doar vrouger wat veur kopen! An elke vinger n diamanten ring!
Aj nou t nijs op tillevisie zain, of d kraande inkieken, is t ja net, of d Euro gain ollerwetse stuuver meer weert is!
n Zootje! k Heb der gain woorden veur!
En den zeggen pardie luu: Aarger die doar toch nait aan... Is slecht veur t haart!
Joa, was t mor zo makkelk! Kop in t zaand steken wil k nait!
Tuurlek is t wel te begriepen, dat elk wel n beetje meer wil...
Veur pardie luu is t knibbeln en mout d aankoop van n nije wasmesjien voak oetsteld worden tot t vekansie geld komt...
Ging mien veurege verhoaltje over onze gemainte, nou las ik vandoage dat Willem H. deur zien aigen femilie aankloagd is...
Bah! docht ik: van joen femilie mout je t mor hebben!

t Verhoaltje wuir aans, dou k verder las... Wat n krimineel! En wat gewaitenloos!
En k docht geliek an Wladimir en Gerrit mit zien lach en open bek!
Apmoal minsken... hou bestaait dat toch in s hemelsnoam?
't Komt deur aal dij rekloame!' mekkerde opa.
't Kopen wordt der in houwen... elke bod herhoalen en kloar is kees!
d Luu worden harsenspuild! Dat is t!'

Zo zel t wezen, docht ik, dij trogge docht an de verbouwen van C-1000 noar Jumbo... Doar kreeg aal t waarkvolk 'n cursus' ombatterijen...
Mit n rollenspel, meziek en aander gedou, mos C-1000 in ain moal wegspuild worden... 'JUMBO!' Dat was ja de toukomst!
Eem trogge noar Willem en kesotten. Welke partij je ook stemmen...
t Is ain pot nat! De crimineel n zunder streepkespakken goan de bak in...
Dij mit streepkespakken kommen vot mit: "Dat had ik niet moeten doen..."
en... stappen in n aandere bestuursfunctie, woaras de belonen voak nog beter is!

Mien leste perbaaiern, om nog wat te verbetern in dizze wereld was bie t verkaizen van d leste moal...
Dit keer heb k de lieste ais echt bekeken. Oet de vieve, dij k nog n beetje respectvol achtte, en zuuver op de groat, heb k mien keuze moakt.
Nog nait echt n grote pertij, mor wel wait wat nog komt!

Ik hoop van haarten, da k dit moal goud stemd heb...
Al zellen hier ook wel n poar bie zitten, dij t nait te nauw nemen?

Deugd dee t mie, dat buurvrauw -nait waitend, aan wel of zai heur stem geem mos- mie in t stemhokje zain lait, dat ze op dezulfde man as ik stemd haar...
Zai haar mien oetleg overnomen!!
Hoop dut leven!

Ploatst: 28 meert 2016| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.