DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Poaske
 
pasen

Johan E. G. Ruiter.

Alfabet.


Grunneger Alfabet..

Minsen, mag ik eevm t woord, dat wil zeggen, willen ie joe apmoal eevm stilhollen.
Den zel ik joe de biezunderheden van de Stad Grunnen van A tot Z vertellen. Luuster.

AIs de academie dei opent de stoet, doar kroamen de perfessers hier wieshaid in oet.
BIs de Beurs, woar ain kerel op staait en dei doarom de kerel van koornbeurs hait.
CCats bitter en Cats levertroan, dei dat ainmoal pruift het, let der ales veur stoan.
DIs Doofstommenhoes, doar leert jonk en old, dat zwiegen is zulver en spreken is gold.
EIs t Electrieks stroatlicht in stad, doar zegk laiver niks van k zol ook nait waiten wat.
FIs Fongers zien fietsenfabriek, doar moaken ze fietsen. Zai hebben geliek.
GIs de Gevangenis, t geft groatis logies, mor ik zit laiver bie Willems of in Suisse.
HIs de Harmonie, de grootste sosietaait, doar is nooit aans herrie as bie gelegenhaaid.
IIs de Iesboan veur wintervermoak en zummers den lopen de koubaisten der voak.
JIs t Jachtwoater van de Jong oet Brugstroat, dei last het van jeukte nemt dat mor te boat.
KIs de Kouke, dei is wereldbekend, ain pond wrakke latten kst leufk mor acht cent.
LDat is t Leger des Haails, das overal, doar is ales welkom al is t nog zo maal.
MBinnen de Mollebonen dei moaken ze in Stad, doarom hebben de stadjers dei noam aaltied had.
NIs t Neisblad, woar elk zok abboneert, sums al hebben ze t lezen ook nait leert.
OIs t museum van Oldheden, doar mout je jonk hen goan as gast, aans hollen ze joe vast.
PIs t Plantsoen, das jandorie zon pracht, dat de poartjes der lopen te kuiern bie nacht.
QIs de Kwiebes, dei lopt langs de stroat, zien noam is Maal Bertus* hai het veul geproat.
RIs de Renboan, doar lopen peerden zok dood ofwel ze smieten heur berieder in sloot.
SIs het Slachthoes boeten Stainen Poort, doar wordt het vei op menselieke wieze vermootd.
TIs de Toren biegenoamd Lange Jan en t peerd op zien kop wiest de windrichting an.
UIs t Uurwerk mit klokkenmuziek, doarop zet elk zien horlozie geliek.
VIs de Vismaarkt, allain mor in noam, want vis is der allain mor met kermis in kroam.
WBinnen de waogens geelachtig van kleur. Dat roek je in de verte al. Das Grunneger Odeur.
XIs Nix. Goud in ogen en doar hebk nait om logen
YWat mout je doar nou met in Stad. As joe wat in t zin schut, den moak je zulms mor wat.
ZIs t Zaikenhoes, hail keurig gebouwd, mor om der in te liggen, mie toch te benaauwd.

Der binnen nog ain poar varioaties in de tekst, hier kommen ze:

B.   Binnen de Buizen** dei in zee oetlopen, doarom willen de vraauwlu gain panherens meer kopen.

Q.   Is nait Grunnens, dus wat mout ik doarmet, der is niks van te maoken, dus gooi t mor in mien pet.

Q.   Is de Quaak van de eenden in de vievers, ook klanten van t plantsoen, mor dat bennen blievers.

* Maal Bertus (Reklame Bertus) was de bienoam van Bertus Alting. Hai was vrouger ain verboal rekloamemoaker veur bedrieven in de Stad.

** Rioleerbuizen.

Eevm zo goud, as ie zo dei lieste ais bie langs goan. Den wor je toch maal in hoed as ie zain, houveul asdat der aal verdwenen is, zoas:
Cats bitter, Doofstommenhoes, nou gerechtsgebouw, Fongers, Harmonie, Jachtwotter, Neisblad, Slachthoes, de Gele woagens. De Mollebonen bennen der nog mondjesmoat. Hou laank nog? En wat ken we der aan doun?De Schriever
Noam: Johan E. G. Ruiter
Geboren:
Woont in: Hoaren
Schrift al:

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.