DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
n Dikke boer
 
landbouwer met veel bezittingen

Jan Timmer.

Verhoal op riem.

| | | | |


Thomasvoar en Pieternel 2005

Thomasvoar

Goidag Luu,
Noa n laange tied van oafwezighaid bin we der weer
Wie goan mit joe t ofgelopen joar deurnemen
Plezaaierg nijs en sums ook wat zeer
Mor dat zal je gaauwachteg wel vernemen.
Aal zit t joe ain en ander hoog
Bedenk wel, wat wie vertellen dou we mit n knipoog

Pieternel

Twijdoezendvief begon noatuurleks op nij-joarsdag
k geloof nait dat der dou veul snij lag
Hail dörp was van te veuren aal ien rep en roer
Want der lag gevoar op de loer
Der kwam noamelk n grootsk nijejoarsvuur
Wait je nog wel, vlak bie boer Bakker zien schuur
De ain zee veuls te gevoarlijk, dat gaait nait deur
Mor de aander vond mor wat prachtig, dus gain gezeur
Kwoajongen brocht dörp tot zwiegen en ging aan t waark
Was heur wel tou de doun, ze bin nog fris en staark
Mit veraainde krachten kwam der n beste vuur
En wér noar goudkeurn van elk ontstoken om twaalf uur
Carbid knalde keer op keer
Aal dee dat aan oren wel n beetje zeer
Ook n poar vrouwluu hadden doar last van
Dij kon heur borrelglaske hoast nait volhollen man
Deur de dreunen van Hoven jongens heur carbid
Vloog glaske van schrik omhoog, nee t zat wichter nait mit.
Mor veur elk dij dit nog ains noaleest
Kin we toch zeggen, t was ain gesloagd feest.

Thomasvoar

Nou we toch ien de carbid zitten goan we noar de zee
Want mit old en nij zat doar op n boot, Jessie heur René
Mit heur boot, de Schieborg vervoerden zai containers carbid.
Je heurden René aal denken, doar kin ik wel wat mit
Mor veur dat ze der om dochten kwam ze ien störm terecht
Man wat ging t der om weg, t was ja net echt
Wiendkracht twaalf sloug heur om de oaren
k kin joe vertellen, das hail beroerd voaren
Golven slougen heur over dek
En containers mit carbid roakten lek
Nou mot je waiten, carbid en woater gait nait soamen
Dat gaait ja gassen, dat kin elk be-oamen
t haile spul roakte ien brand, dus grode paniek
Want zai waren immers nog lange nait bie n diek
Deur de haarde wiend was der gain redden aan
En besloot kaptain om t schip te verloaten zo zachies aan
Mit n ander kropen ze ien de sloep
Van grote hoogte dondern ze ien t woater, man wat n troep
Uren loater werden zai oppikt deur n andere schip
Woar zai kold verkleumt biekwam mit n trillende onderlip
Hachelk was dit oaventuur wel, mor ainmoal aan t koppen tellen
Kon ze tot de slötsom kommen dat elk het kon noavertellen
Doarom zeggen wie ook hail tevree
Wie binnen blied das der weer bist René

Pieternel

Onze teneelverainen Janus mouk weer bokkesprongen
Zai hemmen bie maaisten aal n bult respekt bedongen
Dit moal wer der speult woar n daaier ien neudeg was
n ploatselke knien, dij kerst overleeft haar, was slim in zien sas
Groot applaus was heur tou bedaild
Eppe haar de rollen weer goud verdaild

Thomasvoar

Nou hemmen ze bie t reptaaiern aaltied n bult spikantighaid
Dit geft bie Eppe sums veul verdraaid
Hai wil din wieder mit t haile stuk
Mor bie tieden vaaln ze sikkom van de kruk
Zo haar veurzegster n studie volgt veur heur waark
Doar woln ze wel meer van waiten, elk vond dat staark
t wicht waarkt in de ketering en mos doarveur leren
n kursus opmoaken en garneren
Oneerbaidig nuimde ze t zulf "komkommers schikken"
Woarop anne bienoa ien zien pilsje bleef, hai mos der van hikken
Manluu waarn slim nijsgierig en vrougen hou of dat ging
Woarop veurszegster zweeg, mor zee, oefen mor mit joen aigen ding.

Pieternel

Viefenvieftig plussers kommen aalweg biemekoar
Zo bestonden zai ien feberwoarie viefentwintig joar
Elke eerste en daarde dinsdag kommen zai in dörpshoes
Hartstikke dudelk, dus gain gezoes
Zo leggen zai n koartje, bingo, sjoelen en hailbult knutseln
Zo is vrouw Hassen oppermachtig om wat ien ain aander te frutseln
Soamen mit Zaandsters ging ze n dag op pad
Staphorst was bestemmen, en aten heur doar lekker zat
Zo zaain je mor dat ze nog laank nait binnen ofschreven
Dus kom aais laangs en ie kin soortgelieks beleven

Thomasvoar

Bie femilie Spaak gaait aales veur de wind
Zo stonden doar ien körte tied wel drij aander auto's in t grind
Bie noavroag of Henk wel zoveul kon verdainen
Begon Marga van aargenis te jainen
De ain noa de aander mekaaiert wel wat an
Vandoar dat we zo voak n ander hemmen man

Pieternel

Bie Henk en Marga gaait het er wel voaker omweg
Din ligt Henk verkled als kouboy onder boom aan de weg.
Hai ligt din op de loer mit zien pistool geloaden mit wotter
Te wachten op n kat, en verkocht hom n beste flotter
Zai hemmen doar zoveul katten ien de buurt
Dat veur spaakjes heur geduld, het de langste tied het duurd
Veur heur zol t din ook mag wezen op een dag
Dat gemaainte ook kattebelasten heffen mag

Thomasvoar

Bie femilie Jongst hemmen ze t nou veurnander wicht
Zai zitten doar nou volop ien t licht
Wegversmallen is der kommen mit aan weerskaanten een poal
Dij schient over de jongsten as ain zunnestroal.

Pieternel

Klaas Spekken kwam hier veur ons zingen
Joa luu dat binnen hail andere dingen
Klaas zingt over dingen van alle dag
Sums mit n troan, sums mit n lach
n man of zestig kwam der op of
Onkosten waren der oet, der huifde niks op de pof
Mensen gingen sikkom oet heur dak
Zeker noa het schenken van een glaske fladderak
n Poar mensen mit Peter haarn dit op heur nomen
t was elk goud bevaaln, haarn ze wel vernomen

Thomasvoar

Christina het n aibels mooie hoan ien t hok
Hai lopt doar parmantig en zegt sums ook nog tok
Mor het is ook een biezunder daaier
Nee, hai legt gain aaier
Mor hai is, hou zelk t zeggen, nogal hait
Ach, ie waiten vast wel hou dat gaait
Aaldoag van dij lekkere kipkes om hom hén
dat begon smörgens vroug, en repelde hen noa hen
mor wat was nou het geval
hai luit van dij kippen gain donder hal
ze haarn op n dag hoast gain veer meer om t gat
tot Christina zee, en nou bin k die zat.
Elk aander haar zon daaier nek omdraait
Mor nee heur, Christina nait.
Dij ging mit heur hoan, noar kippedokter tou
Dij zee wat hemmen joe doar wel nait mevrouw
Mor hoan kin nou nait meer van bil
Want hai kreeg van dokter n kippe bril
Doardeur gaait hai dubbel zain mot je waiten
t zel de hoan nog wel laank verdraiten
Deur dij bril kon hai de kippen nait meer zain
En ston e aalweg op verkeerde bain
de kippen hem nou weer rust
En zo wer ook dit vuurtje weer blust.

Pieternel

Bie Jan en Gerdy van Ophem, gaait het er ook wat om weg
Zai wollen wel n nije vlouer en gingen op pad om oetleg
Aiken dailen werden der kocht
Doar haren ze zulf ook aal aan docht
n pokkel vol waark, mor ainmoal gelegd
Leekt ja wel n kasteel, t was ja net echt
Mor noar verloop van ainege tied
Ontstak Jan ien hoat en nied
Etenstoafel ston schaif ien koamer
Jan zee, dou mie aains n hoamer
man dit is ja hoast n ploag
mien eten lopt oet bord, zo krieg ik ja niks ien moag
hai was nou hoast nait meer te hollen
hai docht dat e last haar van mollen
oeteindelk weer wat bedoard
kregen ze heur probleem ien koart
vlouerdailen waren goan waarken onder invloud van waarm en kolle
oo zeden ze, ging we doarom zo tekeer as n dolle
of toavel aal weer recht staait, wait wie nait.
Mor t hail verhoal gaf ons veul oarreghaid.

Thomasvoar

Dat boeren het aal minder kriegen wissen wie wel
Mor nou sprong der op Kolhol hoast ain oet zien vel
Joa, t het zulfs veur kiekvenster west
Och man dat was nait best
Boer wer snachts oet zien ber beld
Hai wer alweer vergreld
Welkom ien Duutsland ston der ien bericht
Mor wie bin toch nait op raais west wicht
Wat was het nou, aal mit aal
boer was n grensgeval
t was mor net oet wat houk de wiend kwam
En doar kreeg hai din zien verbiending van
Sums oet Holland
Sums oet Duutsland
Mor woar zit nou aigliek het zeer
Via Duutsland bellen, betoald hai veul meer
Zo zit aarmou overaal kin je zaain
Ook aal het e din n aigen kombaain.

Pieternel

Bie de firmoa Boersma, wait ie wel dij mit heur trekkers
Traktaaierden ze heur aarbaiders op wat lekkers
Ze namen heur mit noar gasterij Smits ien Nijwol
En schonken ze heur doar n lekker glaske vol
Drij man waren aal viefentwintig joar bie heur ien daainst
En nog n aander al twijendaartig joar, das n hail verdaainst
Lekker eten en een dikke bos bloumen kregen zai kedo
Zo ston t haile spul ook nog ien kraant op de foto

Thomasvoar

Wie blieven nog even bie Boersmoa zien trekkerschuur
Want zai hemmen doar aal wel wat oaventuur
Zo kreeg Dick n schoonmoak aanval en kroop op dak
Hai mos nog omhoog, mor mit ledder ging dat mit gemak
Hogedrukschoonmoaker mos ook mit noar boven
n Hail oaventuur mag je wel geloven
Alles was noa n tiedje eindelk op stee
Dou deur n ruk aan de slang ledder oetziet glee
Doar ston hai din mit zien goud gedrag
Nou mor hopen dat ain mie zain mag
Anita heurde hom boven van dak of reren
Mor ook zai kon het tij nait veur hom keren
Dei ledder was ja veuls te zwoar veur heur
Woarop zai aanbelde bie buurman zien deur
Zo kon t gebeuren dat Ties zien noaber van dak of hoalde
En de schriever het tot dizze riemke vertoalde

Pieternel

Ook dit joar wer der weer n spelweek bedocht
Der weer n bult mooi weer inkocht
Kiender mouken weer prachtige bouwwaarken
Olders gingen het hier en doar nog wat verstaarken
Op donderdag ging t haile spul noar nienoord
Aal vroug gingen ze ien bus van uvo aan boord
De haile dag hadden ze doar dikke lol
Ainmoal terug op dörp, aten ze heur liefkes lekker vol

Thomasvoar

Fietstocht was ook weer n groot sukses
Mor summigen kregen wel n wieze les
Zo kwam ain vraauw vergreld binnen en zee mor ain ding
Ik goa van mien levensdoagen nooit weer fietsen mit ain string
t ding zat bliekboar nait haildaal op stee
Woardeur t achterwaark heur oarig zeer dee

Pieternel

Kampvuur wer zo as vrouger hollen bie Bakker op t laand
Fokko mog vuur aansteken mit n braande kraant
Eten was der ien overvloud
Dat dee de hongerige liefkes weer goud
Aal was het din net zo as weleer
Dat van vrouger vonden wie der nait meer
Wat doar vrouger was, dat het west
Ik denk maisten vienden dat wel best
Hol zo'n oavend mor gewoon bie dörpshoes
Dat geft op het minste gezoes

Thomasvoar

Mit de winter nog op de loer
Vertraauwen wie voak op onze aigen Jan Pelleboer
Ook wel bekend as Jur Fromoa
Hai dut hom oarig schier noa
Alain dut Jur het op n hail aander menaaier
Veur het weer bestudaaierd hai daaier
Joa man, as de oalen verkeerd goan zwemmen
Kin je doar je aal n dikke storm van hemmen
Of as ain vogel verkeerde kaant aan vlucht
Krieg je messchaain wel n strak blauwe lucht
k krieg der nait veul hoogte van hou of e dat dut
Mor wie hopen dat e nog laang nait gaait mit de vut

Pieternel

Piet D., en Klaas T., zat hoast ien t hok
Zai mouken hoast amok
Ain zag heur bezig en wol hoast de politie aal bellen
Mor ze docht, lot we eerst mor heuren wat ze zulf hemmen te vertellen
Wicht zee Klaas, ik breek in, in mien aigen hoes
Dus hol toch op mit dien gezoes
Ik was mien sleutels weer ais kwiet
En docht ik goa noar mien noaber Piet
Piet is wel n beetje wiezer
hai zee, wie perbaaiern het mit n stukje iezer
of t heur lukt is wait ik nait
mor t gaf wel weer spikantighaid

Thomasvoar

Sunnekloas kwam ook weer laangs in Zieldiek
Kinder vuilen heur slim te riek
Olders haarn te veul lewaai volgens zien knechten
Dij op zien beurt mog de olders berechten
Net as bie voetballen kreeg ze n gele of rode koart
En zo verloop t haile feest ongestoord
Ain jong zat bie Sint op schoot
Mit zien snoetje as n appeltje zo rood
De Sint zee dat jong n bult achter kompjoeter zat
Krieg doe din nait last van ain moes-aarm of wat
Och zee jong, was dat veur n gezoes
Wie hemmen ja n haile goie poes

Pieternel

Wie sloeten ons verhoal mit n stuk oet kraant
Want doar was ja n Zieldiekster ien belaand
Tammo Bakker was onderschaaiden deur burgervoader
Vrouger zat Tammo in Indië en speldje kwam dus loater
Zichtboar aandoan ston hai op foto
En ze kregen nog n bos bloumen kedo
Hai was deur dit bezuik oarig vereerd
Doarom zeggen wie ook, Gefeliciteerd

Nou luu, dit wat het end van ons verhoal
Ik hoop joe hemmen genoten van ons verboal
Bedenk nogmoals, aal zit joe ain en aander hoog
Wat we zeggen dou wie mit n knipoog
Ook hemmen wie laang nait alles had
Want der waren nog nijskes zat
Mor zetten wie dat ook nog op papier
Din kwam Janus nait meer hier.
Doarveur is gewoon nait meer tied
Mor wie hopen joe binnen blied

Schenk ons mor ain ien oet fles
Din wensen wie joe veul hail en zegen ien twijdoezendzes| | | | |

De Schriever
Noam: Jan Timmer
Geboren:
Woont in: Zieldiek
Schrift al:


Ie zain
As ie n beetje acht geven is der hailwat woar je n schier verhoal over schrieven kinnen.


Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.