DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Mit
 
met, mede

Jan Prijt.

Gedichten.


Vroagen in oorlogstied

Moeke, woarom heb ik zo'n honger
en krieg ik zo weinig vet?
Woarom zo zuneg doun
as t eten op toavel wordt zet?
Woarom geft de melkboer
minder melk den hai vrouger dee?
En woarom wordt der gain kovvie
meer dronken of thee?

Woarom binnen de schappen
bie slagter vandoag de dag zo leeg?
En woarom is t noe aans dan toun ik
noa de boodschappeb n plakje vlees kreeg?
Vrouger was t aans en was
der eten en drinken veur elk.
En de waailanden luipen vol koien
mit de gidders vol mit melk.

Moeke, woarom zai ik aal
vrumde lu in de stroaten?
En hou komt t dast zo baange bist
en zo zachies gaist proaten?
Moeke doe huifst toch nait baange te wezen,
hest ja niks doan.
Woarom binnen hier zoveul vrumde lu,
loaten dij noar hun aigen laand goan.

Woarom zai ik ze altied lopen
mit n deuze of n pakje?
En woarom krieg ik op mien verjoardag
noe gain gebakje?
Moeke, waiten dij soldoaten
meschain ook woar ons pappe is?
En kinst heur ook goan vertellen
dat ik hom zo slim mis?

Ploatst: 15 maai 2022

Teleursteld

t Was al wat duuster dou ik
heur veur het eerst zag.
Ik was een beetje onder de indruk
van heur spontoane lach.
Ze laip doar en haar nait in de goaten
dat ik noar heur stond te kieken.
Ik duurfde nait direct noar heur tou te lopen,
von ik n beetje roar lieken.

k Was wat verlegen en wos mie op dat moment
aigenlieks gain road.
Kon wel op heur oflopen,
mor ja, misschien wér ze wel kwoad.
Ik heb doar n haile zet in t duustern stoan
en verdwoalde in gedachten.
De weke doarnoa heb ik ale oavends
op heur stoan te wachten.

Een zetje loater, zo mor
op een onverwacht moment kwam ik heur weer tegen.
Ik wol wel weer noar heur tou goan,
mor ja, ik was zo verlegen.
De volgende dag ging ik veur het eerst
noar de kleuterschoule en dou stond ze doar.
Zai was mien schouljuvvraauw
vanoaf dat moment en ze was 22 joar.

Ik sloofde mie voak veur heur oet
mit het oetdailen van pepieren.
En ik dochde der ook om
dat ze heur nait zaten te klieren.
Op een zekere dag kwam de grote boodschap
en werd der belangriek nijs meld.
Juf gaait traauwen en dou was ik eerlijk zegd
toch wel n beetje teleursteld.

Ploatst: 13 meert 2022

Knutern

Aalgedureg even knutern in de schure
is nog nait verkeerd.
En als t nait lukt, den hest der
toch ook weer wat van leerd.
Mit wat schroeven, n zoage, n bore en n hoamer
krigst hail wat kloar.
Even goud pasen en meten
en t is zo veurmekoar.

Ik krieg ook welains bezuik
van de knuppels in de schure.
En den bin ik aalgedureg wat kwiet,
lest nog n hoamer, n haile dure.
Ik mout regelmoateg op zuik noar mien raive,
den bin k t weer kwiet.
En den mout de haile boudel in de schure
weer even op ziet.

Nait te gaauw opgeven
wér mie vrouger voak genog meld.
Mor dast aalgedureg de noagels blaauw krigst
werd mie nait verteld.
k Heb de hoamer voak vervluikt
en in de houke smeten.
Nee lu, dij blaauwe noagels
bin ik echt nait vergeten.

Der wordt vandoag de dag
minder timmerd heb ik wel zain.
Want zo'n modern boormesientje
broekt vandoag de dag elk en ain.
Ook de handzoage het ploats moakt
veur het moderne geweld.
Mor ook doar mit omgoan most leren
en veural kieken noar de watts, dat telt.

Ploatst: 30 jannewoarie 2022

Feestdoagen?

t Lopt weer noar
de feetsdoagen tou.
Ik heur al gount zeggen:
hou mout dat nou.
Wie hebben het zo mooi
en binnen hail gezond.
En wie hebben, zoals dat hait,
ons pokkeltje rond.

Toch binnen der veul lu,
dij dat nait kinnen velen.
Dat t goud gaait mit ons,
kin dij lu niks schelen.
t Hail joar deur hebben wie
ons van onze beste kaante loaten zain.
En dat doar nou
n énne aan komt is toch gemain?

Ik zai de lu al regelmoateg
noar ons loeren en kieken.
t Is net of ze ons
mit mekoar goan vergelieken.
Der binnen ook gounend
dij lopt het wôtter langs de bek.
Als wie doar zo noar kieken
den liekt dat toch wel hail gek.

Ook binnen der gelukkeg lu
dij ons nait binnen vergeten.
Als dij langs kommen
den geven ze ons soms vreten.
Of ze dat nou doun om ons
n plezaaier te gunnen waiten wie nait.
Mor dat der gounend van ons
op t bord belanden is n zekerhaid.

Ploatst: 19 dezember 2021

Gerommel in Grunnen

Joaren trogge roken
de rieke lu veul geld.
Het aigen gewin gaait veur:
dat is t ainege wat telt.
Daipe goaten wuiren der boord
in t Grunneger laand.
En waren der obstoakels?
Dij schoven ze gewoon aan de kaant.
In Grunnnen wuir vrouger de kachel opstookt
mit kolen of holt.
Joa lu, ook mit dat natuurproduct
werden wie nait kold.
De lu in de grote steden
dij lagen sikkom krom.
In Grunnen hebben ze gas en ze stoken nog mit holt
en dat is toch wel dom.
Mor volgens goud Hoags gebroek,
zoas dat altied gebeurd.
Waren wie in Grunnen 10 joar loater
ook aan de beurt.
Mor ja, de problemen konden
ook nait te laank duren.
De grond begon te schudden
en vanzulfs ook de muren.
Ze trekken ons de energie onder
onze vouten vandoan.
En om de schoade let de boorder
gain enkele troan.
Wie maggen nait te veul verwachten
van het kabinet.
Want onze stoatskas het
om veul miljarden verlet.

Ploatst: 7 november 2021

Farizeërs

k Heb het veurlopeg wel had
mit aal dat poletieke gezeur.
Ze beloven ons aalmoal wat
en zeggen: wie goan der veur.
Mie werd vrouger thoes leerd
dat ik veur farizeërs oet mos kieken.
Mor aal dij lu van de landelke poletiek
kinst doar wel mit vergelieken.

De aine plaast nog meer dan de aander,
ze beloven ons golden baargen.
En als ze de stem straks binnen hebben
goan ze ons gewoon oetlaagen.
Het is dat wie nait zunder de bestuurders kinnen,
want den wos ik het wel.
Den waren het gain loze beloften,
mor was elk geliek in tel.

Ploatst: 26 september 2021

Waarmte

Zolaank der mor brood op de plaanke komt
den vaalt het nog mit.
Ook al vrust het dat het knapt
en de stroate is smörgens wit.
Als de wind oet het oosten giert
en de takken hangen krom van de snije.
Zit den nait teveul in over dij dag,
want der komt altied weer een nije.

Zolaank de zunne mor blift schienen
en de hounder aaier leggen in t nust.
Den is der veur dij dag weer eten
en binnen de mensen weer gerust.
Als de waite mor gruit op t laand
en noa t riepen tot meel wordt moald.
Den kin de bakker aan de slag
as hai t meel veur de stoeten op het hoald.

Zo laank de kachel mor blift branden,
of dat noe op gas is of holt.
Den brengt dat waarmte in t hoes
en worden wie nait meer kold.
Als de zunne den ook nog even
de kop op stekt en zuch loat zain.
Den brengt ook dat waarmte
en wordt hai vast begroet deur elk en ain.

Zolaank de leutje knuppels kommen
en veur die goan dansen of zingen.
Den wait ik het zeker, dast ook zulf
wel van bliedschap wilst goan springen.
As t veujoar op de winter volgt
en de eerste bloumen loaten zuch zain.
Den krigt de mens weer nije energie
en dat holt ons weer op de bain.

Ploatst: 13 juni 2021

De deure is open

De deure is open,
kom der mor in.
Mor aan gezeur om de kop
heb ik gain zin.
Even proaten is mooi,
want dat geft even weer lucht.
Mor o wee, als het gezeur begunt,
sloa ik op de vlucht.

Teveul lu dij kloagen
stain en bain om schieterij.
En as t gezeur bie mie nait lukt,
begunnen ze bie n aander opnij.
Ik heb altied tied veur aine
dij verlet het om een goud gesprek.
En even op aandermans scholder leunen
is hailemoal nait gek.

Even de zörgen dailen
over t verdrait dat lôcht soms op.
Mor as t de zörgen veur die zulf holst,
krigst last van de kop.
De zörgen mit de aander dailen
geft vast wat rust bie die.
En as t der aan tou bist,
de deure is open, kom gerust bie mie.

Ploatst: 2 maai 2021

Witte Wieven oet Kloosterholt

In 1568 kwam hai
veur t eerst in Kloosterholt.
n Ploatske in t Oldambt
woar mennegain van hold.
t Was n roege buurt vrouger
doar achter het grote Sodem.
En mennegain zakte destieds
den ook deur de waike bodem.

Mooie tied n het hai nait
beleefd in dizze omgeven.
Hai het hier in Kloosterholt
den ook hail wat mout n beleven.
De menaaier woarop ze hom
in handen kregen was wel hail goudkoop.
In de stried tegen de Spanjolen
gong zien peerd op loop.

De Witte Wieven hebben hom loater
vonden en mitnomen noar Mons Sinaï.
Ze hebben hom goud verzörgd
mor hai kwam nait weer bie.
Loater hebben ze hom verhoesd
en noar n ploats in Duutsland droagen.
En woar ze hom begroaven hebben?
Tja, dat mout wie Lammert Doedens even vroagen.

Zien bruier haar t hier wel zain
en zee tegen Kloosterholt 'gegroet'.
Hai sprong op zien peerd
en kneep hom der gaauw tussenoet.
Looike ree noar Duutsland en zwom
over de Eems bie zien peerd op de rôgge.
Hai haar t in Kloosterholt wel bekeken
en kwam hier nooit weer trôgge.

Der is hail veul veraanderd
zo in de loop van de tied.
En Kloosterholt is as herinnern
mit n standbeeld verblied.
Hier staait hai in Kloosterholt beschaarmd
deur n laiwe en n witte wief.
Mor veur het zo wiet was,
haar het hail wat om t lief.

De beschaarmheer van Kloosterholt
is der den nait meer.
Mor de herinnerns aan dij slag
beleven wie dit joar wizze weer.
In maai 2018 was t weer zo wied,
dou beleven wie opnij de slag oet vrouger tied.
Hail Kloosterholt luip dou vol
en Graaf Adolf gong weer volop in de stried.

Ploatst: 17 jannewoarie 2021

Fantasie of lef

Der binnen veul lu
dij goud kinnen fanteseren
Wat dat betreft kinnen wie
van dij lu nog goud wat leren
Zo mor even de aandacht trekken
van hail veul pebliek
En dat mit t speulen van
een gewoon deuntje meziek.

Kiek nou noar Jan de Roos,
de bekende zanger oet Stad
As t doar twij menuten noar gingst luustern
den haarst het al wel had
Toch wordt der beweerd dat hai
de olle sokke vol haar mit geld
Joa lu, t is gewoon de menaaier
van t overbrengen dat telt.

Dat telt nait allain veur Jan de Roos,
mor ook veur de poletiek
Dij loaten hun pergramma ook al aankondigen
mit n deuntje meziek
De lu loaten zuch vandoag de dag
mit van alles en nog wat wies moaken
Loaten wie mor nait teveul fanteseren
mor ons bezig holden mit gewone zoaken.

Ploatst: 1 november 2020

Moak ruumte veur de aander

Elk mens het zo zien aigen
verbörgen program.
Sommigen waiten het bestoan
doar nait ains van.
Denk mor gewoon even aan
gevuilige zoaken.
Den binnen der vast
dingen dij die roaken.
t Is voak een aangeboren zoak
en dat is zo bie elk en ain.
Bepoalde zoaken roaken die echt,
ook al hest zogenoamd een haart van stain.
Dien aigen geest dragst
aaldoage bie die.
En denken in oplössens
geft de mens weer nije energie.
As t nou denkst:
ik kin dat gewoon nait.
Gewoon even deurzetten,
den lukt het mit zekerhaid.
Die zulf kennen leren
is een doagelieks gebeuren.
En as t het even nait lukt,
mag een aander dat rusteg heuren.
Ast ruumte gefst veur een aander
den zelst zeker maarken.
Dat het dien gemoudsrust
vast en zeker zel staarken.
Goa gewoon òf op dien aigen gevuil
en doe zelst zain.
Dast ruumte geven most aan nait allain diezulf,
mor aan elk en ain.

Ploatst 28 juni 2020

As t mie neudeg hest

As t op mie wachtst, geef mie den even bericht
Want as ik nait kom den trekst een roar gezicht
Veul misverstanden ontstoan zo mor van t aine op t aander moment
En ik wait wizze dat elk dat wel zo'n situoatie kent.

Gounent worden kwoad as ze niks heuren
Mor ast gain bericht gefst kin dat zo mor gebeuren
As t allenneg bist en wachtst op aine de haile dag
Den binnen der gounent dij doun dat òf mit n lach.

As t mie neudeg hest, bel den even en wacht nait
Ik zel der den wezen, dat is n zekerhaid
Most mor zo reken, as ik helpen mout, den zel ik dat doun
n Aander helpen heurt den ook tot algemain fersoun.

Ploatst 1 meert 2020

Aandacht veur de ander

Ook al regent het
de godganse dag mor deur
Moakt niks oet,
wie goan der gewoon veur.

De binnen lu dij
ofhankelk binnen van de ander.
t Weer moakt den niks oet,
wie binnen der toch veur mekander?

Ook al vrust het dat het kroakt,
gewoon der op oet.
En ik wait zeker,
das t mit een waarme lach wordst begroet.

De oldjes en de ofhankelke mens
het nait te kaizen.
En een beetje aandacht van de aander
maggen ze zeker nait verlaizen.

Ploatst 5 jannewoarie 2020

Kazentied

Het is weer tied, de kazebomen
hangen weer hailemoal vol.
De vogels begunnen al op tied te zingen
en hebben de grootste lol.
De haile dag vlaigen ze hén en weer
en de pitten liggen bie bultjes op de grond.
Wie haren vrouger ook veul van dij bomen
en de kazen binnen hail gezond.

Wel zeuventien bomen op n riege
stonden bie ons in toene te pronken.
En t was den ook hail gewoon dat n dail
aan de vogels wér schonken.
Wie konnen der nait tegen eten,
wie kregen der gewoon liefzere van.
Mor ik kin joe ain ding vertellen:
dij kazen wazzen hail lekker man.

Mit n poar kammeroaden klommen wie
noa schoultied in de kazeboom.
En t duurde mor even
of n poar takken wazzen schoon.
Niks bleef der aan zitten,
riep of nait, wie aten alles op.
En sommegen stopten ze onder de pette
en dij ston den bôl op kop.

Ik heb even in de winkel keken,
de kazen kosten nou 5 euro t pond.
As t dat omrekenst den lag doar vrouger
n kaptoal aan kazen op de grond.
t Is mor goud dat ons olders dat nait waiten,
want den leuvende ze dat vast nait.
Mor dat de kazen vandoag de dag
veul te duur binnen is n zekerhaid.

Ploatst 10 november 2019

Vrije zundag

Een vrije zundag staait voor de deure,
Komt dat even goud oet,
Weg mit de doageliekse sleur,
Vandoag neem ik mien besloet.

Ik goa genieten van de zunne
Want dij komt vast vandoag,
Dou de deur open van mien toenhoeske
En vandoag gain tied voor gekloag.

Lekker in de toene zitten
Den bin ik al laank tevree
En och, als het wat te waarm wordt
Den even tied voor wat kôlle thee.

Ploatst 8 september 2019

Wieze proat.

Veur de toukomst kaizen dat vaalt nait mit
En zeker nait als het die n beetje tegen zit
De onrust dij der in de wereld is moakt de mìnsen ongerust
Ast den most kaizen, kais den bewust.

Het komt aalmoal wel weer goud wér der zegd
Mor wat ze doar mit bedoulen is mie noeit oetlegd
Ast vaalst hest n gat in de knije of in de kop
Het bloud den wel n zetje, mor dat holt ook wel weer op.

Van valen en opstoan kin je wat leren was ook zo'n wieze proat
Mor as die wat overkomt, bist altied te loat
Goa mor even op stap, even aander proat
Want bie t allain weden het gain ain boat.

De weg liekt laank mor perbaaier t gerust
Aan t enne worst die van de òfstand vanzulf bewust.

Ploatst 25 meert 2019

Dou dien aigen ding.

Dou gewoon dien aigen ding, dat is altied goud
Het begun is stoer, mor op een gegeven moment krigst moud
Pebaaier gewoon datgene woar dast vertrouwen in hest
En as t ainmoal aan de gang bist, vuilst die hail best.

Het binnen voak de aandern dij dinken: dat lukt hom nait
Mor ast deur zetst lukt het die mit zekerhaid
Wees trots op diezulf, want van n aander zelst dat nait heuren.

Zet gewoon deur, want het mout toch vanoet diezulf gebeuren
En als het even wat stoer gaait, nait direct zeuren
Kais veur dien aigen toukomst en ik duurf te wedden
Das t noa een zetje dinkst: ik kin miezulf wel redden.

Ploatst 21 jannewoarie 2019

De polder in t Oldambt

Op zo'n eindeloze polderweg
goa ik hail rusteg rieden
Den neem ik even de tied om te dinken
aan de vrougere tieden
Ik kiek wat om mie tou en zai
in de verte de polderdiek
Aan de aander kaante is het leeg wotter
en zuchst allain mor sliek.

De Dollard kin goud tekeer goan
en de schoemkoppen vlaigen tegen diek omhoog
En in de verte zuchst alle kleuren,
soms een dubbele regenboog
De viskeluu trotseren de hoge golven
op zuik noar genoat
Mor veur t leeg wotter wordt gaauw noar binnen,
want aan is het te loat.

In dij rustege omgeving
doar vuilt de mens zich gaauw thoes
En den luuster ik noar de vogels om mie tou
en den weer noar hoes
t Oldambt is toch mooi,
mor dat mout de mens wel zain
En in de rustege polder komst weinig tegen,
soms gain ain.

Ploatst 12 november 2018

Het vaalt nait mit

Het vaalt nait mit om oardeg te doun
tegen lu dijst nait magst lieden
Mor ja, voak kom je dat soort lu tegen
op de gekste plekken en tieden.
In de wachtkoamer bie de tandarts
vaalt dat nog wel mit.
Den huifst niks te zeggen,
mor allain goan wiezen noar t gebit.

Ploatst 17 september 2018

Stil wezen op vaar maai

Wees stil en wacht, spoar dien kracht
luuster noar vertraauwde geluden.
Dij brengen die troost van west noar oost
van het noorden noar het zuden.
Wees stil en staark en goa aan t waark
al is het nog zo swoar te droagen.
Voader wiest ons het spoor wel,
wie volgen hom zunder te vroagen.

Weest stil, mor blief rechtop van t lief
den komst de toukomst wel tegen.
Wees der van bewust dat onze rust
en ruumte deur onze olders is verkregen.
Wees stil en wees bliede dat de nije dag
weer is aanbroken.
En wees trots op aal dij slachtoffers
dij veur ons de kop hebben opstoken.

Op vaar maai stoan wie den ook aalmoal
even twij minuten stil.
Der binnen ook gounent dij doun dat nait,
mor dat is elk zien wil.
Mor wees stil want wie maggen het noeit vergeten,
veural tegen dizze tied.
De oorlog van '40-'45 brocht ons veul ellende
en t was n oneerlieke stried.

Geweren tegen opheven voesten,
dat is sikkom nait te winnen.
En toch waren der van dij helden
dij zo streden veur heur gezinnen.
Veul binnen der sneuveld veur ons
en doar mout ik voak aan dinken.
Wie mouten den ook even stil wezen
om dij helden twij minuten te herdinken.

Ploatst 30 april 2018

Mien toentje

Wat ains zo mooi leek is nou aan flarden goan
k Was der zo wies mit, mor aal dat moois is doan
Van begun of aan heb ik noar dat wonder keken
Zelfs het Keukenhof was doar niks bie vergeleken.

De haile toene stond vol mit pracht en proal
En als ik nou kiek is het hailemoal koal
De eerdapplels, bonen, siepels en ook rode baiten werden rud
De toene mout rust hebben, dij gaait een haalf joar in de vut.

Mor ale tegensloagen in t leven mouten wie verwaarken
En dat zel de mens oeteindelijk ook doun staarken
Volgend veurjoar kin ik weer wat nijs goan poten
En ik kin joe garanderen, het gewas wordt mit laifde begoten.

Ploatst 8 jannewoarie 2018

Respekt

Wie holden de olle gebroeken in ere
Wie doun de dingen zoals t ons is leerd
Aan weuremoakers besteden wie gain tied
En dat is volgens mie nait verkeerd.

Wie groeten de mensen dij ons willen zain
Dat binnen der vandoag de dag wel wat minder
Mor blief in dien doun en loaten altied die zulf
Zo dast mit tröts kinst zeggen: ik bin der.

Wie holden bepoalde tredities in ere
Wie nemen veur elk wat tied
As ze vroagen om wat suker of een schere
Den leggen wie ons waark even aan zied.

Ploatst 6 november 2017

Zwoare last

Pienlijk huift het nait te wezen
As t gewoon zegst wat der is
Gewoon de dingen bespreken
En mit schoamte is niks mis

De mens verzwicht teveul
Dat hebben we voak maarkt
En as ze t verteld hebben
Vuilen ze zoch staarkt

d Er vaalt een bakstaine van mie of
Dat is voak wat wie den heuren
Mor mit gewoon de woarhaid vertellen
Kin die toch niks gebeuren?

Pienlijk huift het nait te wezen
Nee, tis eerder intersant
Om aan t enne te maarken
Wel wint: de last of t verstand.

Ploatst 11 september 2017

As ik zo even om mie tou kiek

As ik zo even om mie tou kiek
En elk vlottert zo bie mie langs
Denk dink ik wel ains
De mensen geven mekoar ook gain kans
Wie binnen hier mor een zetje
Mor sommigen dinken dat ze onstaarfelk binnen
Mor als t der op aan komt
Kinst mit dat soort lu gain oorlog winnen.

Ploatst 22 maai 2017

Hond in de pot

Moeke stond te wachten in deure, want wie mossen eten
En zoas zo voak waren wie de tied weer vergeten
Mit wat kameroadjes aan t speulen vergaten wie de tied
En doarmit was ons moeke nait zo blied
Bie thoeskomst keken wie nogal smachteg oet
Ons hond was stief zat en wie wuiren mit n lege pot begroet
Veur straf op berre en dat zunder eten
Joa lu, dij tied zel ik noeit weer vergeten
Vandoag de dag worden de kinder ook boetenhoes zat
Als ze trek hebben kopen ze zok n puut petat
De jeugd wordt grootbrocht in tieden van overdoad
Mor ik bin vandoag de dag veur het eten noeit meer te loat.

Ploatst 20 meert 2017

Mollen

In mien grasveld zitten aal bulten en koelen
d Er is aine west dij doarin het legen te woelen
d Er is gainaine dij mie kon vertellen wel dat het doan
En aigenlieks bin ik doar ook wel n beetje mit begoan.

Ik hol mien toentje altied schier, dat is mie leerd
En als ik den achterom kiek denk ik: dat is nait verkeerd
Mor elke keer opnij het der weer aine in zeten te woelen
En weer tref ik aan, hail veul bulten en koelen.

k Heb al n moal de wacht holden mit n schuppe in haand
Mor als ik even nait keek lag der weer n bult, aander kaant
Op een gegeven moment zag ik de doader: tja je mouten der van holden
Mor ik bin eerlijk en zeg: k heb n hekel aan dij verrekte mollen.

Ploatst 30 jannewoarie 2017

d Er is wat mis Vörk

De haile dag loop ik al met zo'n gevuil; d er is wat is
Mor wat ik ook perbaaier, k wait nait wat t is
k Heb nog even op de scheurkelender keken
En miezulf ook nog even in de spaigel bekeken.

Wat ik ook dou of wat ik ook loat
k Heb d er ook ook nog even mit mien vraauw over proat
Ze keek mie aan en schudde wat mit de kop
Pak dien oranje vörke mor en eet dien stampot op.

Ploatst 12 dezember 2016

Mieghummels

Wat ik ook dou, ik kin doar nait best tegen
En elke dag opnij mout in aan t vegen
k Heb de stroate net weer schier of het begunt al weer
Rondom t hoes lopen de mieghummels aal hín en weer.

De aine vertelt mie dit en weer n aander dat
Mor de mieghummels blieven mor lopen noar zo'n klaain gat
k Heb ook al n bordje ploatst dij verwist noar de buren
Want doar hebben ze hail veul ruumte rond de grote schuren.

Kokend wôtter op t gat is mie ook al aanroaden
Mor k heb het idee dat de mieghummels doar in liggen te zunneboaden
n Olle resept oet mien Opoe heur tied levert ook gain resultoat
En bie aal dij rötzooi woar ze mit adverteren is mor aine geboat.

Wie mouten ons mor troosten mit t leven in de netuur
Want aal dij middeltjes helpen nait en binnen ook nog duur
Ain ding staait vast heur ik mien voader nog zeggen
Wast ook dust: de mieghummels blieven aaier leggen.

Ploatst 31 oktober 2016

Ik zai die mörn wel weer

Ik laip wat te dwoalen op een goie mörn
Ik wos aigenlieks nait wat het programma was veur vandoage
Binnen mor deurlopen deur ale stroaten van Hörn
Kwam een bekende tegen dij haar een stôk in de kroage.

Het leven lopt soms roar en doar kinst zulf nait bepoalen
Kinst wel stoer doun en dinken: ze kinnen mie wat
Mor de reken most op t enne zulf betoalen
Op het léste docht ik bie mie zulf, ik heb het hier wel had.

De klompen aan en de plof oet de schure pakt
d Er zat genog benzine in dus ik huif vot nait tenken.
Ik kon overal haard rieden want kwamst vrouger nait veul tegen.
Mor noa een zetje begon ik weer aan dij mooie Hörn te dinken.

Ik bin mor omdraaid aargens op een polderweg.
Ik gaf weer gas en reed weer noar Hörn trôgge.
Mor noa een zetje huil de plof op en haar ik pech.
Noa een spannend oaventuur haar ik toch een mooi rit achter de rôgge.

Lopens noar hoes en dat was nog n hail enne vot.
Ik dochde bie miezulf, dat overkomt mie gain twaide keer.
k Heb de plof weer in de schure zet.
Ik zai die mörn wel weer

Ploatst 19 september 2016

Swien in t hok

t Was op een donkere nacht in het mooie dörpke Hörn
Bie aine brandde nog licht en dij zat in spanning te wachten op mörn
De mainste lu waren in hoes en gingen op berre liggen
Zien swien was oettelt en dij mos aanderdoags biggen.

t Was destieds hail gewoon zo'n swientje in t hok
Mor mit t vouern haren de lu het hail aarg drok
Der mos wat aan de wieme kommen en noatuurlijk een dik stok spek
Als wie dat noe aan de knuppels vertellen zeggen ze: doe bist gek.

Boeten werd der mainstied slacht en t haite wôtter ston kloar
Zo mor aan de weg goan slachten leek toch wel n beetje roar
Het swien werd eerst deur de kop schoten mit n schaarpe pinne
En den kwam der even n meske in t swien, net onder de kinne.

Het swien kwam noa t slachten eerst aan de ledder in de gaange
En als wie der snachts of mozzen den werd wie van dij aanblik baange
Het mainste werd verwaarkt tot worsten en schenken
Mor de jonge lu vandoag de dag mouten doar nait aan dinken.

De Winschoter kraante werd der onder legt, aans werd de gaange nat
Als t doar noe aan trôgge dinkst zelst zeggen: dat was ook wat
De tied vlogt der vandoag de dag mit n gang vandeur
En als wie noar t nijs luustern is het ain en aal gezeur.

Wie mekkern aaldoage over van alles en nog wat om ons tou
Mor ja, mit aal dij problemen in de wereld is t ook n hail gedou
Wie mouken ons vrouger over t wereldse gebeuren minder drok
Nee, wie waren al laank tevreden mit n swien in t hok.

Ploatst 27 juni 2016

Dou dien aigen ding

Dou gewoon dien aigen ding, dat is altied goud
Het begun is moeilijk, mor op een gegeven mement krigst moud
Perbaaier gewoon datgene woar dast vertrouwen in hest
En ast ainmoal aan de gang bist, vuilst die hail best
Het binnen voak de aandern dij dinken: dat lukt hom nait
Mor ast deur zetst lukt het die mit zekerhaid
Wees trots op diezulf, want van n aander zelst dat nait heuren
Zet gewoon deur, want het mout toch vanoet diezulf gebeuren
Kais veur dien aigen toukomst en ik durf te wedden
Dast noa n zetje dinkst: ik kin miezulf wel redden

Ploatst 25 april 2016

t Mooiste koamertje

Het onderwaarp wordt nooit besproken
Misschien komt t wel deur de geur
Mor als het den weer zo wiet is
Den verstopt elk zuch even achter de deur.

Vroug of loat en dat geldt veur elk en ain
Den wordt het toch wel neudeg tied
En als drang achter de rogge is
Den is elk toch ook wel weer blied.

Het was den ook n mooi plekje
Woar je even rusteg noa konnen dinken
Vandoag de dag gaait alles hail snel
Mor mos t er wel aandacht aan schenken.

Vrouger gingen wie der rusteg bie zitten
Even tied om de kraante te lezen
Als het even te laank duurde
Den kon de volgende doar hoast nait wezen.

Als ik even in t koamertje haar zeten
En doar mien boodschap had doan
Den keek ik voak even achterom
En den vuilde ik mie gehail voldoan.

Noatied goud aandacht aan de hygiëne
Zodat de resten t hemd nait roakt
En als ik t resultoat nog n moal bekeek
Den zee ik: k heb mie hier goud vermoakt.

Mien boas ston op n gegeven mement veur deure
Hai kon mien rustmoment nait waarderen
Ik schonk hom de aanblik en zee
Hier kinnen ie vast wel wat van leren.

Dat was het den beste lu
n Proatje over het mooiste koamertje in hoes
En als wie hail eerlijk binnen
Den vuilen wie ons doar aalmoal thoes.

Ploatst 26 oktober 2015

Hörn

Van Moushörn tot aan Beesterhoogen
Van Oaksternust tot aan Hörn
t Was n haile gezellige boudel doar
t Was ook wel n tied van zörgen

Het dörpke ontstond zo in de loop van de tied
Beschaarmd tegen t wotter achter de Schankersdiek
d Er was vrouger veul stried om het bestoan
Het ging altied om t verschil tussen aarm en riek

De arbeiders mos n haard waarken
t Haile joar deur hail veul geknooi
En als de laange weke achter rogge was
Leek de inhold van t puutje meer op n fooi

d Er kwam n destieds hail veul koopluu
Mit veul gebulk laip n ze deur de stroaten
d Er werd mit van alles en nog wat vent
Van stoete, appels, vis, tot aan genoaten

Wie heb n vrouger nog lezen leert
Mit n letterbord van aap, noot, mies
Mor als t doar vandoage mit aankomst
Zeggen de kleinkinder, doe bist nait wies

Schreven werd der eerst mit n griffel of mit kriet
Loater broekende wie inkt mit n penne
En als wie dat nait netjes deden
Kwam aan t strafwaark van meester Rose gain enne

In de joar n viefteg, ik wait dat nog goud
d Er woonden veul gezinnen aan de elke loane
Wie dronken destieds nog woater oet n regenbakke
En zo mor op n dag kwam t wotter oet de kroane

Ze konnen ook wel feestvieren
Doar vrouger in d olle Hörn
En als het goud gezelleg was
Ging het deur tot in de vrouge mörn

Joa, Hörn was n hail gezelleg dörpke
Veur elk was der wel wat te beleven
En als der s zummers kermis was
Laiten wie ons over t schoulplein hin zweven

s Aanderdoags was het weer vroug op
Veul luu dij hebben het waiten
d Er mos weer flink arbaid worden
Bie t plougen en dörsen was het den goud zwaiten

t Schoulplein was n trefpunt veur elk en ain
De boeren binnen het vast nog nait vergeten
En als wie den Ol en Nij gingen vieren
Mossen ze in t neije joar alles weer trogge slepen

De carbitbussen muiken hail veul kaboal
En soms kregen we t mit de plietsie aan de stok
Om twaalf uur nammen we ofscheid van t olle joar
En laipen deur alle stroaten mit n welterblok

Strenge winters hebben we kend
De hoezen waren den ook hail aarg kold
En als de aaierkolen of briketten op waren
Den kwam d er in de kachel mor wat holt

Bie wintertied werd der volop scheuvelt
Mainstied bie n boer op n graachte
Wie wozzen nait gaauw van opholden
En gingen wel tot n uur of aachte

s Winters laipen we mainstied op klompen
En als het nat was druigen wie stevels
Bie t scholtje trappen werden we hail voak nat
Wie waren den ook n poar dikke vlegels

De kolle vouten werden waarmt bie de kachel
De natte sokken hongen over de raante
En als dij aanderdoags nait dreuge waren
Den kwam in de klompen wat stro of n kraante

Zwemmen werd leert in Boeskooldaip
Wie sprong zo in t wotter vanoaf de brogge
En als wie den goud ofkould waren
Ging wie mit n hail koppeltje lopens weer trogge

Wie luipen vrouger hail voak in t binnenlaand
Doar woonde ainzoam Epko Vroom
Mor intussen is hai ook verdwenen
Doar staait noe niks meer, zelfs gain boom

In zikkom elke stroate was wel n winkel
En wie konnen der van alles kopen
Als t noe wat boodschappen neudeg hest
Most hail noar Schanze lopen

Vandoag de dag mout alles snel
De mìnsen heb n gain geduld
Vrouger waren ze al tevree
Als de moage mor op tied werd vuld

Woar t vrouger n gezellege drokte was
Doar vindst noe lege stroaten
En alst noe deur Hörn hin lopst
Is het sikkom aal leeg en verloaten

In Hörn stoan nou nog wat hoeskes
En aal meer lege boerderijen
En als t doar vandoag de dag wat tegen komst
Den bist hoogoet mit zie n twijen

Woar vrouger d olle schoule stond
Doar vuilde mennegain zich thoes
En als der noe wat te feestvieren valt
Goan de Hörnsters noar t Zielkerhoes

Woar de kinder in de stroate speulende
Want computers waren der nait
Doar komst noe gainent meer tegen
En dat dut toch wel verdrait

Ploatst 14 september 2015

Der binnen gain woorden veur

Der binnen gain woorden veur n zaike
van wel je waiten, dij redt het nait
Streelst de waange, kikst in de ogen
En bist bevangen deur verdrait
Toch bist dankboar veur t énne
dat noa zoveul moudeg strieden kwam
Omdat het nait allaain het leven
moar ook het lieden overnam

Ploatst 8 juni 2015


©

De Schriever
Noam: Jan Prijt
Geboren: 2 juli 1946 in Nijbeerte
Woont in: Heiligerlee
Schrift al:

Ik heb ongeveer vatteg joar als ambtenoar waarkt bie de gemainte Beerte en Scheemde. De leste 25 joar als direkteur van socioale zoaken.
Zo'n 35 joar leden bin ik begonnen mit t schrieven van kórte verhoaltjes in het verainsbladje van de voetbalclub en van een aantal gymnastiekverainens. Doarnoast heb ik regelmoateg verhoalen schreven veur de gemaintelijk informoatie kraante (het 7-blad) dij moandelijks verscheen. Dij verhoalen schreef ik destieds in het Nederlands onder een speudoniem (Drs. Zesje).
Ik schrief ook al hail wat joaren in het Grunnegs. Het is begonnen mit gedichtjes veur verjoardoagen in het Nederlands, mor ik vond dat t aigenlieks in het Grunnegs mos. Doar bin ik den ook zo'n 25 joar leden mor mit begonnen. Het binnen mainst gedichies over de persoon en over dingen dij wie doagelijks beleven, woar ik een aigen draai aan geven heb. Doarnoast heb ik körtleden ook hail wat verhoaltjes in het Grunnegs schreven over mien jeugdtied in Nijbeerte. Als lu dat interesseerd den wil ik dij verhoalen ook wel insturen.
Mien Grunneger schrieftoal komt nait hailemoal overain mit het Grunnegers zoals wie dat lezen van bekende Grunneger schrievers. Ik schrief het Grunnegers hoofdzoakelijk in de toal dij wie hier in het Oldambt broeken.
Ie ook?
Ie schrieven ook gedichten in t Grunnegs en willen dij hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 15-05-2022Grunnegers veur elk.