DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Grunneger vout
 
Groninger voet = 292mm

Jacob Nijboer.

Gedichten.


Twij doagen

Gittje kikt oet t glas,
zugt kinder boeten.
Dinkt aan hou t was,
regen tikt op roeten.

Haarm is oet de tied,
vief joar allain.
Mörgen is t weer zo wied,
kin gain rekloame meer zain.

Spinrag in de kop,
ainzoamhaid kin ploagen.
En zai dinkt haardop;
'Och..., t binnen mor twij doagen.'

Hinderk is boer

Hinderk is boer,
vanòf zien traauwen,
vruchten verbaauwen,
sloatje kaauwen.

Hinderk is boer,
kikt oet over zien loan,
vraauw is oet tied goan,
hulp moakt t waark doan.

Hinderk blift boer,
zit in keuken, mit stevels aan,
ét nait meer zien aigen praan,
zeun dut t laand in de maan.

Hinderk was boer,
tot zien leste oam,
mit boerderij begoan,
nou is t oet, nou is t doan.

Harpel 2013

Troanen in mien ogen

k Docht gainain kin ons schaaiden,
Aan t end tou mit ons baiden,
As n onwiese leufde ik dat t heerns was,
En zo kwam ik maal te pas.

Boeten is de locht helder blaauw,
En optrokken is de mist,
Mor mit troanen in mien ogen,
Dou k nait langer asof,
Nait langer asofst doe van mie bist.

t Verhoal is old en sleten,
Van n vraauw dij heur man mislaaid,
k Wait ik mout die vergeten,
Of ik dat ken, dat wait k nog nait.

Harpel 1987

As ik de tied kreeg

As k de tied kreeg
Om t overnij te doun
As ik mien leven weeg
Den was t wel goud
t Huift nait weer over
k Heb rust in mien gemoud

t Leven was leren
Omdele drukt worden
En toch weeromveren
k Heb wait van verdrait
En k wait nou wel wizze
Nog n moal? Nee, dou mor nait

Harpel 2001

557 zenders

Kocht mie n hoes, in n nijbaauwwiek,
wuir aansloten op koabel,
mor woar ik ook kiek,
57 zenders en naargens wat aan.

Kocht mie n schuddel, vuilde mie riek,
knip mien doem zeer,
mor woar ik ook kiek,
557 zenders en naargens wat aan.

Inspiroatsie: Bruce Springsteen, 57 Channels (And Nothin' On).

As

As't doe dien kop der bie hollen kinst as aandern
Heur kop der bie verlaizen en die de schuld geven,
As't doe wizze van die zulf bist as aandern aan die twiefeln
Mor ook dij twiefel kinst begriepen,
As't doe wachten kinst zunder muid te worden,
Of as der over die logen wot, dou nait aan leugens,
Of as ze die hoaten, geef hoat gain kaans,
En toch nait te klouk lieken, nait te wies proaten:

As't doe dreumen kinst, en dreumen die nait de boas worden,
As't doe dinken kinst, en dien gedachten gain doul op zuch worden;
As't doe omgoan kinst mit overwinnens en rampzoaleghaaid
En dij twij bedraigers geliek temuide komst;
As't doe t droagen kinst de woarhaid te heuren, dij doe sproken hest
Verdraaid deur schurken om n vaale te moaken veur onneuzeln,
Of zain dat dingen woar das't doe dien leven aan geven hest, vernaild worden
En bukken en heur opbaauwen mit versleten raif:

As't doe aal dien verdaainde op ain bult smitst
En alles inzetst in ain draai van kop of munt,
En verlaizen, en overnij begunnen bie dien begun
En nooit n woord oamen zelst over dien verlais;
As't doe dien haart dien zenen dien pezen der tou zetten kinst
Die te dainen laank noa dat zai verswonnen binnen,
En zo vasthollen, as der niks meer in die is
Allend dien wille dij tegen heur zegt: "Hol vast!"

As't doe proaten kinst mit minne lu en dien deugd bewoaren,
Of lopen kinst mit keunenks, en toch diezulf blifst,
As gain vijand of beste vrund die zeer doun ken;
As aale mìnsen mit die reken, mor gainain te veul,
As't doe de menuut van kwoalek nemen vulst
Mit zesteg tellen van òfstand nemen,
Den is de oarde van die mit aal wat der in is,
En, wat meer is, den bist doe n Man, mien zeun!

(Noar n gedicht van Rudyard Kipling)

t Joar is weer veurbie

t Joar is weer veurbie,
weeromkieken kinnen wie,
Op wat wie deden,
of wat wie leden.
Wat aandern zeden,
mit of zunder reden.
t Dee sums goud,
kwam aan t gemoud,
mor sums ook zeer,
n haarde sneer.

Mörgen is t nij-joar.
Zitten ie kloar?
Zel t (nog) beter goan?
Kinnen wie n kaander verstoan?
Binnen wie mit n aander begoan?
Of kommen wie op biesterboan?
k Wil joe veurspellen.
t Is nait veur te stellen.
Hou t aankom joar worden zel.
Mor t wordt aaltied wat, dat wel!

Harpel 31 dezember 2007

Op t slagveld

t Mokt nait oet
Of joe t tegen zit of mit
t Mokt nait oet
Of ie swaart binnen of wit

Aal lu binnen geliek
t Binnen rötten of t binnen mollen
Gain kleur of geleuf
Het ooit n koegel tegenhollen

Op t slagveld
Is t vechten villaain
In de stroaten
Valen ze ain veur ain
Vanoet de lucht
Sneuveln doezenden in de stried
De dood is mor n haartslag wied

t Mokt nait oet
Of ie links binnen of nait
t Doul is t nait weerd
t Is t vechten woar heur t om gaait

Meelie is der nait
Nait mit jongen nait mit òllen
Gain vlaag of uniförm
Het ooit n koegel tegenhollen

Der is gain kommunikoatsie
Gainaine krigt de schuld
De schraauw van elke noatsie
Doofmans oren hebben geduld.


De Schriever
Noam: Jacob Nijboer.
Geboren: 1957
Woont in: Harpel
Schrift al: meer as tien joar

Ofkeken
'Op t slagveld' is baseerd op 'Out in the fields', van Gary Moore en Phil Lynott.
© 2000 - 2020 Dideldom.comBiewaarkt: 24-12-2018 - Grunnegers veur elk.