DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Keesrief
 
kaasrasp

Ineke Zweep.

Gedichten.


Oeterliek vertoon

Zelden heur je ain mins meer zeggen,
bin tevreden met wat ik heb.
Oeterliek vertoon dat is wat telt in dit leven,
het liekt wel of de minsen nait meer om mekoar geven.
Het leeft langs elkoar hin, alles wat telt is geld,
veul verdaarf, verdrait en veul geweld.
De buurmans zien gras is altied gruiner as de rest,
zo doun we met mekoar ons best.
Veul waarken nog meer geld, gevuilens word nait over sproken,
het sozioal gebeuren word volledig oafbroken.

We waarken veur alle luxe dai mor te bedenken is,
pronken tegen mekoar aan dat is ons motto, mor dat is mis.

Tevredenhaid en waardering, wie stonden er nait bie stil,
minsen vinden alles hail gewoon, dat is woar ik ain beetje van ril.
Aal meer en weer wil men op den duur,
luxe, mor steeds weer wordt de rekening presenteerd.

Respect veur ain ander is er nait meer bie,
oeterliek vertoon den heur je erbie.
De mins wordt leefd en beschikt nait meer over ain aigen wil.
Dat wordt op den duur ain bittere pil,
mor dat is mor veur even en gaait weer veurbie.
Men let joe vallen en denkt nait noa,
wat in joen haart schoelt dat is nummer ain,
doar mit zet je gain minsen op het verkeerde bain.
Het materiële bringt hail veul teweeg, dat is wel bekend.
het is mooi mitnomen en je roaken er aan wend.
Doar schoelt nou t gevoar van dizze tied,
de aine kikt op materieel en d'aander interesseert het gain biet.
Gras is altied gruiner aan de aander kaant van de heuvel,
dat zingt Liesbeth List.
Minsen, kiek ains om joe tou, neem ains rustig de tied!!
En geniet van wat de natuur ons nog biedt.
Geef joen ogen ains de kost en je zal'n zain dat de wereld,
ook aanders wezen kin zunder dij sneltrain.

Neem ains ain keer het boemeltje van Knoal noar Veendam hin en weer
dat brengt pas sfeer en rust.
Er binnen zoveul mooie plekjes in dit Grunneger laand,
goa mor ains zitten aan de woaterkaant.
Geniet nog van de stilte om joe tou,
dat zegt mie veul meer as dij dikdounerij.

De weerde van het leven zit m dus nait in het materiele, mor in klaine dingen
zitten in mien toentje en de vogels heuren zingen.
Het is mor net hou je het bekieken,
Ainvoud siert de mens is ain prachtig spreekwoord hierveur
Tenslotte goan we met elkoar toch deur ain deur!!

Het is ain mooie theorie veur elkenain geschikt!!!

Ploatst 15 dezember 2019

Waddennacht

Veurjoar zummer haarfst
t is weer tied veur t wad
mien voutstappen zetten sporen
in t zaand en de nacht
is broken.

Over n muur van wotter
ver op zee in t schien van de moan
drift n botter
en ik vuil mie klain.

Zee trekt zok terogge
deur soamenspel van moan en wind
en zoas n kind
vuil ik mie herboren.

Tot die wil ik beheuren
mie ain vuilen mit dien pracht
k bewonder die in vrees en kracht
en loat mie goan deur geur van slik

Doe kinst de nacht temmen
met veul gezag en
waist die te gedroagen
en... sloets oaf met n lach

Ploatst 13 oktober 2019

Stilte

Ik heur het stille lange straand
As vlakte tegen het wotter sloan
Golfies van zaand en glinsterende staintjes
Bewoaken het getij.

Woar is de stilte nog heurboar, is
t licht nog schoon en t wotter nog fris
Grui in oetzichten van ainzoamhaid
bang en reddeloos trilt mien hoed
Zol ik duurven schraauwen, zij heurt niks
Zol ik duurven hoelen, din trekt de
zee zoch terogge...

Stilte is de wind aan mien vouten,
is dit de gedachte aan mien laifde
Zunder tegenbericht, zunder lege
flessen op t wad met n braifie.

Ploatst 10 juni 2019

Trekvogel

Hai is nou as ain vogel veurberaaid
op de grote trek dai kommen gaait.
Sloapeloos begunnen mien nachten,
hai kin hoast nait langer wachten..

Hai word wekt deur het eerste licht,
oet de takken van zien olde leven.
dai hom nog aal omgeven
mor nait meer veur lang.

Hai neemt ofschaaid van zien vertraauwde omgeven
tenslötte der is meer om veur te leven.
De vievertjes, het bos en de meidoorn en de iek
het was zo vertraauwd bie de diek.

Hai is nou kloar veur de grote trek,
om te vinden zien andere stek.
Hai vuilt zien vleugels al riezen en kiekt nog even om,
en vlogt noar het laand dat grenzelooshaid hait.

Ploatst 25 november 2004

Kerst

In dörpen en steden
dwarrelt de snij hail zachtjes noar benee.
Wonderboarliek hou mooi,
het brengt joe rust en kracht,
in dizze wereld van oorlog en macht.

Ik loop noar boeten, t is de muite weerd,
hier boeten is letterliek niks wat ons deerd!!
De wereld liekt hail klain met zo'n witte deken,
in de verte heur ik gerinkel van ain arreslee,
langzoam
't is prachtig t is mooi!!!

Terwiel ik mien weg vervolg noar huus,
begunnen klokken te luuden, t is zo stil, t is zo mooi

t is eindelijk KERST!!

Ploatst 25 dezember 2003

Hail gewoon

Hail gewoon luustern
as aine die wat verteld.

Hail gewoon proaten
as aine die wat vroagt.

Hail gewoon swiegen
as aine die wat touvertrouwd.

Hail gewoon der wezen
as aine die neudig hed.

DAT IS TOCH HAIL GEWOON??

Ploatst 5 dezember 2002
De Schriefster
Noam: Ineke Zweep
Geboren:
Woont in: Muntendam
Schrift al:
Ie nait?
Schrieven ie nait in t Grunnegers, en willen ie toch de stukjes hier lezen?
Dat mag gerust!
Gain rekloame?
Moaken ie gain rekloame veur ons?
Woarom nait?
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 15-12-2019Grunnegers veur elk.