DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Holten
 
van hout gemaakt, uit hout bestaande

Doede Bruinsma.

Gedichten.


Laifdesverkloaren

Ik zee: O wicht, wat vin k die laif
en verwachtte n smokje van heur.
Zai laagde en zee: Doe bist n slaif
en gong der op fietse vandeur

Westerwolde

Raand van veen, haart van zaand.
Dat is ons Westerwolde.
't Mooiste stok van Grunnegerlaand,
't Laand woar wie zoveul van hollen.

Woar wind in zunne 't korenstoefmeel struit
En 't eerappellaand sangen en wit bliede bluit.
Machtege ekkelbomen 't gruinlaand omzeumen.
Glaanzende koien in schaar stoan te dreumen.
Woaterns, dij kronkelnd heur weg mouten vinnen.
Kenoalen, dij liekoet deur 't laand hentrokken binnen.
Dat is ons mooi Westerwolde.

't Volk is d'r vrundelk, luu helpen mekoar.
Elk is geliek, wat of wel hai ook is.
't Is naargens zo mooi en zo goud as doar:
in ons mooie Westerwolde.

't Klooster, Boertang, Wedderbörg, Juvverstoorn,
dij dorpen, dij buurtschoppen, wel kent ze nait?
Ze mouten aalmoal nuimd worren in 't laid,
In ons laid over mooi Westerwolde.

Ofschaaid

Doe bist nait vot: ik heur die nog,
Ik heur dien laive stem,
Dij zegt tegen mie
"Ik hol van die.
'k Bin wies mit die".
Toch heb 'k verdrait,
Want 'k zai die nait.

Doe bist nait vot: ik vuil die nog,
Ik vuil dien waarme haand,
Dien waarme haand op rog.
Dij streelt mie zaacht.
Toch heb 'k verdrait,
Want 'k zai die nait.

Bist doe toch vot?
'k Heur die nait meer,
'k Vuil die nait meer.
't Is om mie stil en kold.
Doe komst nait weer...

Nou ik dat wait,
Heb 'k daip verdrait
En reer...

Zwien

'n Zwien is veul groter as 'n knien
Hef ook nait zoveul hoar,
hai 's oareg koal, zeg moar.
Zien bozzels, doar moaken luu bozzelbozzels van.
Mit dizze bozzelbozzels kenst goud bozzeln, man!
Hai kiekt hail loos oet ogen, toch is e nait recht klouk.
Aan kop hef e ook oren, groot as 'n schöddeldouk.
Hailmoal veuraan zit 'n stopkontaktensnoet.
Ast 'n zwien aan steert trekst, den löp e haard veuroet.
'n Moeke-zwien hait motte, en pappe-zwien is beer
Kinder binnen biggen, wel tiene tegeliek, bie zetten nog wel meer.
'n Zwien ken ook nait proaten, hai knort aaltied moar wat.
As e moar veul te vreten hef, is e tevreden zat.
En hef e 't lief goud vol, legt e zok laankoet hen.
En lig den moar te sloapen zo looi as 't aits moar ken.
Nou vroagst doe mie misschain: "Wat döt e den veur kost?"
Hai zörgt veur dikke zieden spek en meters lekkere wost!

Peerd

Van veurn 'n kop, van achtern 'n steert
Doar tussenin 'n lief. Dat is 'n peerd.

'n Peerd is 'n hail bezunder daaier:
Hai hef gain poten, moar bainen en dan ook nog wel vaaier!
Peerden binnen ofgemieterd staark
Zai helpen boeren bie 't zwoare waark.
Trekken ploug en karren mit volle zakken.
En dat aalmoal zunder snaren of snakken.
'n Peerd ken ook aibels haard rennen.
'Droaven' nuimen luu dat, dij 't waiten kennen.
Gounent loaten peerden lopen tegen kaander
En gokken den welk peerd wint van d'aander.
Zai binnen den in 'n mum van tied
Aal heur inlegde laive centen kwiet.
Kenst ook nog op peerd pirdjerieden goan.
Hen en weer noar de Pekel hest den zo doan.
'n Peerd kenst ook aalmoal kunsten leren,
Zoas op meziek daansen en marcheren.
Bekendste peerden binnen 't Peerd van Ome Loeks -maal zat -
dij is aallaank harstikke dood, zien staandbeeld staait in Stad.
En peerd van Sunterkloas, gaait net as Sunterkloas nooit dood.

As 'n peerd nait lopen wil, den hailendal gain nood:
Streust hom wat peper in zien kont
En hai lop wel draimoal zo haard in 't rond.

As peerd zo old is dat e nait meer ken lopen,
Kenst hom aaltied nog aan peerdeslachter verkopen.

Nou waist ja, wat veur daaier 'n peerd is.
En kenst begriepen, woarum e zoveul weerd is.

(Mit ekskuses aan 'De Schoolmeester')


De Schriever
Noam: Doede Bruinsma.
Geboren: 1926
Woont in: Zwijndrecht
Schrift al: Meer as 70 joar

Lees ook mor ais Doede zien limericks.

Ie zain
t Ken heerns weden, mor t huift nait aaltied heerns weden.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 20-03-2022Grunnegers veur elk.