DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Omsammelaaiern
 
de beschikbare tijd niet nuttig gebruiken

Johannes Rademaker.

Verhoal.

| Zoere heerns | Berend Stuver |
| Widde Knienen | Kwoajongesproat | Taande Dientje | Rieks Flappers |


Widde Knienen

Op Moushörn wonen Maindert en Tinie.
Maindert is n vreselke snakkerd. Hai wait aaltied meer as n aander.
Doar worden lu op n duur flaauw van en zeker Lange Wulm en zien kammeroad Pait Snieder dij bie Maindert in stroat wonen.

Zai aargern zuk voak aan Maindert, dij veur zeuven joar oet n Hoag noar Moushörn verhoesd is. Tinie is n best wicht moar dij Maindert, hol mie der over op.
Wulm en Pait wollen hom ais te groazen nemen.

Maindert haar zien hoes hailemoal vaarft. Joa hai haar t vanzulf aans doan as aandern in stroat. Elk het alles mooi netjes wit vaarft, mor hai mos zoneudeg alles blaauw moaken. Joa doar ben je den kloar mit as stroat of nait den?

Kon zo'n kirrel zuk nou nait n lutje beetje aanpazen?
Wit was toch mooi zat ducht mie. Mor niks hor t mos en zol blaauw worden.
En op t hoes kwam ook nog ais n noam te stoan dij naargens op sluig.
Hai haar op n grode opvalende bord schreven: ROERDOMP.
En den mout je waiten, dat hai nog gain kraai van n liester onderschaaiden ken. En den zo'n bekakte noam ROERDOMP.
Dij vogel komt in Moushörn nait ains veur. Nee dij kirrel is nait slim loos.

Wulm en Pait kwammen overain om dat bord wat te veraandern. Mor dat mos wel stiekum gebeuren en ze wollen dat leste dag van meertmoand doun. Den zol Maindert t ja op ain april zain.

Kees en Geeske achter oet stroat wuirden der ook bie betrokken en dij mozzen Maindert en Tinie vroagen of Maindert heur wat zain loaten kon van de omgeven. En zo kwam t dat ze mit zien vaaiern fietsen gingen.
Ze wazzen stroat nog nait oet of Wulm kwam votdoadelk mit n laange ledder aanzetten en Pait haar n grode pot widde vaarve in haand.
Schik dat ze mit zien baiden hadden. Ze hadden veurof n borreltje dronken, den zol t beter goan dochten ze. En dat was ook zo.

t Was moar even biegoan of zai hadden de eerste en leste letter van t bord overvaarft. De rest luiten ze zo stoan.
Noam van hoes was wat körter worden en mit grode blaauwe letters tussen twij widde vlakken ston te lezen: OERDOM.
Dou zedde Wulm nog even n smeer onder OER en ain onder DOM. Wat hadden ze n schik mit heur baiden. Ze mozzen wel rad aanmoaken, gain ain moch heur zain.
Deur de hoast bie t weghoalen van de ledder vloog der n gobbe vaarve over raand van vaarfpot en kwam net op oprit tegen t hoes trecht. Pait en Wulm hadden dat nait ains in de goaten deur heur hoast en boetendes t wér al oardeg duuster.

Wulm en Pait luipen volgende dag 'stom toevalleg' even langs Mainderts hoes. Trof goud, want Maindert was ja net boetendeure in zien veurtoentje. Hai keek vergreld oet. Hai haar vaarve liggen zain en was der gusteroavend ook nog ais deurhénfietst dou hai thoes kwam.
Dou hai omhoogkeek haar hai zain wat der gebeurd was. Wel haar hom dat flikt?

"Bist aan t vaarven Maindert?", vruig Pait zo neutroal meugelk.
"Joa", zee Maindert "moar der is mie net n flot overhéngoan en dat wol k even wegmoaken.
k Wol net wasbezine hoalen. k Wil knienhok nog even vaarven, doar mouten straks vaaier jonge knienen in".

Net op dat mement kwam Tinie der aanzetten. Maistied kwam zai vot op neuze aargens biestoan. Zai haar, deurdat ze nog wat wieder noar achtern ston nog niks in de goaten en Maindert haar der nog niks over zegt. "Wie hemmen guster jonge knienen kregen zee ze hail groots. Joe maggen ze wel even zain. t Is zuk mooi lutje goud, ik ken der haile dag wel noar kieken. Kom moar even mit."
Veul zin hadden Pait en Wulm nait, mor oet fesoun gongen ze mit.

Net dou Wulm veurover gong om achter in t hok te kieken zee Tinie "Och gek Wulm jong, wat zit dien boksempiep ja onder de vaarve. Bist bie hoes bezig?"
Wulm stoamelde wat en zee dat hom net te binnen schoot dat hai t jongste wicht neudeg noar train brengen mos. Pait zee dreug "Nou den loop ik mor vast mit die mit dij kaant op. Nou, eh, t beste hor".
Ze woagden t moar nait meer om Maindert aan te kieken.

As ze dat wel doan hadden, hadden ze zain kennen dat hom inains n hail baarg dudelk wuir. Zien ogen rolden zowat tot kop oet.
Wulm het dij nacht koorseg dreumt over Maindert zien knienen en Pait het n dag loater boske goldjebloumen noar Tinie brocht. "Zomoar", zee hai, "omdat wie noabers bennen".| Zoere heerns | Berend Stuver |
| Widde Knienen | Kwoajongesproat | Taande Dientje | Rieks Flappers |

De Schriever
Noam: Johannes Rademaker
Geboren: 1949 stoef bie gasbel van Slochter, net tegenover de olle toren.
Woont in: Wezep
Schrift al: net begonnen

Mien jeugd heb ik in Grunnigerlaand deurbroacht. In 1970 bin ik der votgoan. En nou woon ik op de Veluwe, woar t mooi is.

Ie zain
Ook al wonen ie op de Veluwe, ie kìnnen bie Dideldom trechte mit joen verhoalen.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 28-06-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.