DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Schuddeldouk
 
vaatdoek

Johannes Rademaker.

Verhoal.

| Zoere heerns | Berend Stuver |
| Widde Knienen | Kwoajongesproat | Taande Dientje | Rieks Flappers |


Berend Stuver

Veurege week ben ik op bezuik west bie mien ol oom Wulm in t Ufkenshoes.
Hai was 94 worden en doarmit wol ik hom filesetaaiern. k Had hom n fles schilletje mitnomen, doar is hai gek op.

En wel lopt mie doar deur dij laange gaange? Jóa kerel, Berend Stuver!
Ik haar hom in gain joaren meer zain. k Wos nait ains dat hai nog leefde.
En dou kwam alles weer bie mie boven van vrouger vanzulfs.

Hai hait nait van Stuver, moar hai hait Schrikkema. Hai het de naom Stuver kregen mit n winkelweekaktie in dörp.
Ik zal joe vertellen hou of dat kwam.

De winkeliers in dörp hadden elk joar n winkelweekaktie. De hoezen waren mooi verlicht mit schienwaarpers en der waren allerhande gezellige dingen te doun veur old en jong. Veur de vrijgezellen hadden ze een jennechiensmaarkt en veur de olden een bingo mit as hoofdpries n haalf swien.

In de winkels kreeg je overaal extra bonnen bie en dij mos je in n grote tun doun. Doarmit waren dikke priezen te verdainen. Dij priezen dij kon je bekieken in de etaloage van schounmoaker Beentjer. Doar stoan ze allemaol te kiek.
Vrouw Heidema en heur man gingen soavends nog n stukje lopen en kwamen stomtouvalleg vanzulf bie schounmoaker Beentjer langs.
Vrouw Heidema keek heur ogen oet wat toch mooie priezen.
"Stel die veur Gerrit, dat ik dij spiksplinternije kovviezetapparoat ais won."
Gerrit keek en las:

'Princess Toscana koffiezetapparaat voor 12 grote of 14 kleine koppen. Inhoud 1,4 liter. Voorzien van handig uitneembaar filter met druppelstop. Schakelt automatisch uit. Roestvrijstalen thermoskan houdt de koffie op de perfecte temperatuur.'

"Dat is nait gek", zee hai, "den krieg ik nooit gain kolle kovvie meer of n kop vol kovvieprut. Maark is n Princess. As doe dij winst den heb ik ja twij keukenprinsessen in mien keuken, as t den nait goudkomt."
"Niks hor, ik ben dien ainegste prinses, want dij prinses schrief je mit twij essen."
"Die vaalt ja ook alles op." En ze luipen verlangend noar kovvie gaauw deur noar hoes tou.

Ze waren nog gain haalve menuut vot of doar kwam Berend Schrikkema en zien vraauw aan. Ook zai bekeken alle dikke priezen. "Middenstand pakt ja goud oet, Berend! Kiek, zo'n kovviezetapparoat het Jaantje, dien zuster ook. Doe konst mie wel zo ain op mien verjoardag geven."
Rika was al gaauw joareg. Berend keek ais goud noar dij kovviezetapparoat en schrok van de pries : sikkom 50 euro. Rika wis wel wat zai vruig. Nou dat kon ze wel vergeten. "Magst heur eerst wel ais vroagen, of hai heur goud bevaalt."

Twij doage loater vaalt ploatselijke kraant in bus bie Schrikkema.
Berend is allain mit zien zeuntje in hoes. Rika is n dag noar heur moeke in Scheemdermeer. Moeke was grieperig.
Berend spelt kraant aaltied haildaal en kiekt of hai nog koopkes ontdekken ken. Opains worden zien ogen zo groot as n schurreltje.
Hai leest de prieswinnoars van de winkelweekactie in kraant.
En wel het de hoofdpries? Loat Heidema nou de gelokkege wezen.
De priezen kennen ze veur zoaterdag ophoalen bie Beentjer.
Berend denkt dit is mien kans. Hai ropt zien lutje zeuntje.
"Andries, doe most even noar Beentjer goan en t kovviezetapparoat ophoalen. Zeg moar, as ze vroagen, dat t veur Heidema is.
Woarschienlijk vroagen ze dat ains nait. As doe gaauw mit dat apparoat weerom bist, krigst van mie n buutssìnt."
Nou dat huifde zien pa ja gain twij moal te zeggen. Vot was Andries.

In winkel van Beentjer was t hail rusteg. Gain mens te zain.
Noa n tiedje wachten kwam der n laange slungel van n jong in de winkel en vruig wat kereltje wol.
"Ik kom dij kovviezetapparoat even ophoalen", zee hai.
Dij slungel kende jonkje nait en omdat jong zien pa der nait was vergat hai te vroagen noar legitimoatsie.
Hai pakte t koffiezetapparoat en even loater kwam Andries al mit dat ding thoes. Berend gaf hom zien buutssìnt en vot was t kind.

Annderdoags was Rika joareg. Smörgens hail vroug haar Berend t kovviezetapparoat al op t aanrecht zet en brocht hai Rika zulfs broodeten op bèrre.
Rika kreeg der troanen van in ogen. Heur Berend haar dat ja nog noeit eerder doan. Wat was hai toch n goie kerel!
"Dien kedo staait op t aanrecht," zee hai, wat benepen.
Dij dag het Berend wel tien koppen kovvie had.

Week loater haar Rika de geiser stukkend. Hai wol gain waarm woater meer geven. Vlam ging alvot oet. Berend haar zoch mit kôl woater doest.
Loodgaiter Fikse wuir opbeld en dij stuurde n monteur.
De belle gaait. Andries dut open.
"Is dien pa ook thoes, mien jong?"
"Nee, pa is noar kapper tou", zegt Andries.
"Nou, den dou mie dien moeke moar even. t Is veur de geiser, zeg moar."
Rika komt bie deure.
De monteur, Heidema, komt en bekiekt de geiser. Hai t aal gaauw zain:
Ding is in gain drij joar schoonmoakt. "Hebben ie gain onderholdskontrakt?"
"Mien man bekiekt hom maistens zulf", zee Rika, "moar hai het al n tiedje naait doan."
"Wol ie ook n kop kovvie, Heidema?"
Heidema lust wel n kop.
Inains krigt hai t nije kovviezetapparoat in de goaten.
"Dat is n mooi ding, dij doar staait", zegt hai. "Wie hadden der sikkom ook zo ain had. Mien vrouw haar ain wonnen mit winkelweek. Dou wie hom ophoalen wollen, was hai al vot. Dus dat was goud pech hebben."
"Hou kon dat den toch wel?"
"Joa, as wie dat nou ains wozzen!"

Andries, dij der op neuze bie ston te luustern, kon zien mond nait dichtholden. Inains ruip hai: "Dizze heb ik ophoald veur Heidema. Dat mos van pa en ik kreeg dou ekstroa buutssìnten!!"
Nou wil ie wel geleuven, dat der dou nog wel wat oet te leggen was. Ik wait nait of geiser nog moakt is, moar in elks geval drinkt Heidema nou thoes lekkere kovvie.
O, joa en sunds dij tied hait Berend Schrikkema in t dörp Berend Stuver.

Nou den wait ie nou hou of t zit.| Zoere heerns | Berend Stuver |
| Widde Knienen | Kwoajongesproat | Taande Dientje | Rieks Flappers |

De Schriever
Noam: Johannes Rademaker
Geboren: 1949 stoef bie gasbel van Slochter, net tegenover de olle toren.
Woont in: Wezep
Schrift al: net begonnen

Mien jeugd heb ik in Grunnigerlaand deurbroacht. In 1970 bin ik der votgoan. En nou woon ik op de Veluwe, woar t mooi is.

Ie zain
Ook al wonen ie op de Veluwe, ie kìnnen bie Dideldom trechte mit joen verhoalen.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 23-02-2009Bezuikers: Grunnegers veur elk.