DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Lij
 
luw, zacht, luwte, warm

Joakop Kupers.

Verhoal.


Rabbies

Veureg joar, trof ik gepensioneerde kollegoa, ik zeg tegen hom: "Geert hou ist der met?" "Goud, Joakop" antwoorde hai, ik vroag nijschiereg: "Kenst de tied beetje deurkomen?" "O, makkelk." Ik vroag hom, "wat dust nou zoaal?" "Och jong, beetje met honden lopen he." Ik zeg "mor doar hest toch gain daagwaark met." "Dat zal k die vertellen."
En toen kwam t volgende woar gebeurde verhoal.

Geert luip met baide hondjes, dat bennen van dij Schelties, zeg mor lutje Kollies, achter in Stadspaark. Dat lopen is meer achter hiegende honden aanvlaigen want hoi het oardeg de pas der in, omreden ze kennen haarder dan hom, gevolg is dat as ze stil stoan Geert net zo hiegd as honden.

Komt der op ains klain schietautogie aanrieden, remt of, bestuurder draaid raompie noar beneden en mevrouw vragt in t Engels noar begroafploatse. Geert het netjes oetlegt dat in Stadspaark gain begroafploatse is en ook nait in buurt. Mevrouw was hoogst teleursteld, volgens heur mos hier buurt begroafploats wezen, ze was al n uur aan t zuiken. Geert legde nog es dudelk oet dat dij hier nait in omgeven was. Geert vruig wat veur begroafploatse dat den wel wezen mos. t Was nait veur heur mor veur baide heren achterin. Geert keek es achterin en zag twij Rabbies zitten, flinke stevige kerels, dij elk vrundelk grouten. Mevrouw legde oet dat ze auto huurd haren op Schiphol en oet Israël kwamen en hier Jeudse begroafplatse zöchten. Geert, nogal bekend in stad, legde oet dat Jeudse begroafploatse hailemoal aan aander kaant van stad is. Mevrouw schudkopte, hou mos ze doar dan wel kommen en vruig aan Geert of heur nait even de weg wiezen kon. Dat wol Geert wel even mor hai zat mit dij twij honden, gaf niks konnen ook wel bie auto in.

Mot je veurstellen, schiet autogie, twij dikke Rabbies achterin, Geert en vraauw veurin en baide honden laggen bie Rabbies in nek te hiegen. t Was n hail spektoakel, dwaas deur stad en overal zaggen honden aander honden en dat was ja geblaf van heb joe doar. Den noar rechs den weer noar links. Oeteindelk kwammen ze aan de Oale Winsummerstroatweg. Geert wees ze de begroafploatse en vraauw draaide autogie de inrit op. Vraauw der oet, Geert mit baide honden der oet, en baide Rabbies voalden zug der ook oet.

En doar ging optocht begroafploatse op, Geert met baide honden veurop, vraauw der achter aan en baide Rabbies volgden. Geert vruig wat ze zöchten, baide Rabbies bleken Polakken te wezen en wollen de groaven van hun veurolders wel es zain. Polak, woar vin je dij en welk is de goie, dat wer n gezuik. Geert kreeg t idee om de aarbaider te vroagen, de haile optocht der opòf, Man wis t wel mor mos eerst waiten welke dat ze hebben mozzen de dreuge of de nadde (de ain was van de pudden aander van de drank). Hou mos Geert dat nou met zien stainkolen Engels dudelk moaken, ze kwammen der oet en aarbaider luip veurop noar t graf, Geert met honden der achteraan, vraauw en de baide Rabbies volgden.
t Graf wuir vonnen, Rabbies gongen op heur knijen en deden n gebed, Geert ston der achter met hiegende honden. Vraauw ston op zied en aarbaider ston n beetje verdwoasd te kieken.

Rabbies kwamen omhoog en wazzen nait te spreken, t graf was der, mor doar was ook alles mit zegt zeden ze, t was nait onderholden.
Geert muik aan aarbaider dudelk wat der zegt wer en aarbaider zee, "Doar ken ik niks aan doun, mout je bie beheerder wezen." "Beheerder zit op ketoor op t Selwerderhof." "Breng joe der wel even hén." Ie snappen t al. Aarbaider veurop, Geert met baide honden der achter den vraauw en de baide Rabbies. Op ketoor muik beheerder dudelk dat hai t nummer van t graf hebben mos. En doar ging optocht hén, beheerder veurop, aarbaider der achteraan, volgt deur Geert en de honden, vraauw en de Rabbies, nummer wer noteerd en doar ging t weer op t ketoor of.

Bleek dat der al in joaren nait veur onderhold betoald was. Mevrouw en Rabbies stonnen stom verboasd want der wer elk joar geld overmoakt. Beheerder kon der niks aan doun, mor legde oet dat t onderhold aalmoal via de Jeudse verainen luip. Meschain dat die wozzen wat der aan de haand was. Hai wis te vertellen dat siktoares van Jeudse verainen schounenzoak haar.

Geert wis de zoak te zitten dus t haile kakkie in t autogie, op noar schounenzoak. Autogie wer in t ziedstroadje pakkeerd en via ziedingang van winkel ging t noar binnen. Geert met de honden veurop, vraauw der achteraan en Rabbies volgden. In de zoak dee Geert t woord, "Wie zuiken de boas." Verkoopster zol hom wel even roupen en noa poar menuten was e der ook. Geert legde oet wel of hier wazzen en woar t om ging. Mor de Rabbies wazzen vot.
Wazzen bie t binnenkommen in maggezien stapt en wazzen doar oetgebraid schounendeuzen aan t leeghoalen om schounen te pazen. Doar was schounhandeloar nait bliede mit.
De zoak wer besproken en dou bleek dat der nooit gain geld binnenkommen was, mor op reken van aine in Amerikoa trechte kommen was. Ze hebben de zoak oplöst en de Rabbies konnen met n gerust haart weer ofraizen noar Israël.
Geert bedankte schounenboas en stapte met honden noar boeten, vraauw der achteraan volgt deur Rabbies mit aarms vol schounen.

t Heule kakkie weer in t autogie woar Geert veurstelde om even bie t woonhoes, ketoor en veurmoalege febriek aan Hereweg langs te goan. Hoalf uurtje loater ston t verkeer op Herewegviadukt vast. Oorzoak: autogie dij stil ston, Geert mit twij honden, vraauw en twij Rabbies dij de puddingfebriek van Polak aan t bewondern wazzen.

En nou ken je t leuven of nait mor tis woar gebeurd.

Ploatst: 4-01-2007| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-05-2019Grunnegers veur elk.