DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Wie binnen aan t koren mennen
 
we zijn het koren aan het inhalen

Joakop Kupers.

Verhoal.


Nije Daans

Der bennen altied mensen dai last hebben van vervelende baisten zoas wepsen en altied as je ze nait gebruken ken.
In wiek woor ik woon, in Warmoestroade op ain van de stainen trappen bie nummer 31a, k mainde bie Mevrouw Helder, mos k een keer anbellen, net op dat moment vaalt mie wat bie de kroage in.
k Kiek verschrikt omhoog, boven mie was een licht, een glasploade noar het dak tou. Der zat n gat in en door deur hen zag k allemoal wespen, dus mos dat bie mie in de nekke ook vast een wesp wezen.

Ik docht nait lang noa en begon as een verwilderde overal te griepen, mor je wait hou dat goat, je griept overal, mor net nait woor t zit.
Linker aarm over de rechter scholder, rechter aarm over de linker scholder, onder de aarms langs, andere kant enzowat.
Dat ging allemoal nog al vlug, zo vlug dat veur aine dai nait wis wat t er an de hand was, n vremde vertonen moz wezen.
Vanzulf op dat moment dee vrouw Helder de deure open en ston verboasd te kieken.
Ze wis nait wat ze der an haar, vruig toen mor of ik op dansles zat en of t messchain nije daans was.
En of ik hier an t oefenen was.
Ik bleef deur schoedelen en griepen, wat kon moi op dat moment vrouw Helder nou schelen, die wesp mos der oet.

Ze bleef deurgoan, "k heb al veul daansen zain mor dizze ken ik nog nait."
k Heurde heur helemoal nait meer, t wer mie te gek, trok het boezeroen boven de boksem en t hemd der achteran, t heule spul omhoog en zo heb ik de wepse der oet vallen loaten.

Wat was dat een opluchten. t Was gelukkeg goud oflopen.
Vrouw Helder was door nait zo zeker van want dai haar, op het moment dat ik heule spul boven de boksem trok, zug snel terugtrokken achter de deure, die ze met n klap dichtsmeten haar.
Ze ston nou achter t roampie te loeren wat of der gebeuren ging.

Ze wis ja nait da'k op jacht was noar die wepse, docht zeker an wat aans.

Ploatst: 26-11-2007| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-05-2019Grunnegers veur elk.