DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Radies
 
radijs

Jacob Appeldorn.

Verhoal.

| Van holt | Vluiken helpt gainaine |
| Wandeln in t koren | Trammeland | Overleven | Neuze dicht |
| n Looze | n Grode Slag | Meneuvels | Kapitalisten | Speulenderwieze |
| Interland 1949 | Haardlopen tegen Roodkapkes beetje | Femilie. (twije) |
| Femilie. (aine) | Ballonnechies | As | C.Q.nX. | Scheere-Mes-te-Brille |
| n Dag oet | Dikkopsekikkers | De Wet | Vrumde Vogels |


C.Q.nX. (spionnen verainen)

Doar waren pesies twaalf mensen dij wizzen dat Scheemde t sentrum was van de gehaime dainst.
t Kwam ook net zo oet dat dij dozien aalmoal in t dörp woonden.
Zezze tegen zezze wast. De Goien tegen de Russen.

Omdat der gainaine in de wereld wait hou dat gaait mit zo'n verainen, kin ik joe dat nou wel vertellen.
Wie hadden ain (1) vergoaderns gebaaw, woar aale regels besloten wuiren.
Onze aigen noam mog nait, dus kregen wie n aandere.

De Goien (omdat ze wat weerd wazzen) kregen "geld" noamen en de Russen "nummer" noamen. Terrain van operoatie was oardeg groot:
Torenstroate van Esborg tot Toren, Achterloantje, Kerkpad, bie d Kerke links om noar Kerkstroate, Hoavenstroate, Daipswaale, Middenstroate, Brogstroate, aan d olle daipskaante bie "Hotel Hoen" achter "Panman" laangs weer noar Esborg.
Wie moggen nait noar Oosterd, Meulnhörn en Eexte.

De Russen mozzen zok verstoppen en de Goien mozzen ze opzuiken en tikken.
Aine dij n tikke kreeg ging in t Hok.
t Hok was n fietsenschuurtje zunder deure, bie Appeldorn achter t hoes.
As der n spion in zat den mog ain van zien kammeroaden hom der weer oettikken.
Mor as aale zezze derin zatten wuiren ze "doodschoten".

Aan t inne van d eerste dag wer besloten dat wie n vergoadern hebben mozzen om wat meer regels te moaken. Sommige spionnen konden de noamen nait onthollen.
Dij ruipen gewoon luu heur aigen noam. En bleven vlak bie t Hok zodat der gainaine oettikt worden kon. Wie hadden ook in de goaten kregen dat aine of twije zok in heur aigen hoes verbaargen deden.

Noa de vergoadern, dij tot dizze dag tou de körtste was, hadden aale spionnen heur gehaime noam op t veurheufd schreven.
"Rieksdoalder" haar f 2,50 veur de kop, "Gulden" was f 1,00, "Kwattje" 25c, "Dubbeltje" 10c, "Stuuver" 5c, "Cent" 1c.
De Russen aarn 100,20,13,11,7 en 1.

t Was zo spannend, wie wizzen van tied niks of.
Vaar Russen zatten al in t Hok en wie wozzen woar dij aander twije zatten.
Vlak bie mekoar, achter d heege bie van der Veen.
Knieptaange formoatsie zee Rieksdoalder en wie beslopen ze van twij kanten.

Dou heurde ik inains mien voader op vingers floiten.
k Mot noar hoes tou, zee ik tegen Stuuver, etens tied.
Ik ook, zee e, aans krieg k wat op pinze.

n Dikke fiasco, verkloarde Kwattje, op de volgende vergoadern.
Der wér ainstemmeg aannomen dat as je ze nait aale zezze in t Hok hebben aan t inne van de dag, den mot je weer zuiken en maggen nait wizzeln (dat de Russen doar mit akkoord gongen was de eerste moal in de geschiedenis van de wereld).

Dou kwam de grode dag dat wie de Russen weden moggen.
De veurege dag hadden wie ze aalmoal vongen en "doodschoten", en nou was t onze beurt om weg te kroepen.
Om vief uur zatten twije van ons in t Hok.
Honderd zee: Dij mouten der weer oet, dus kinnen joe ook wat bedinken hou wie dat doun zellen.
Zeuven zee, Dattien kin t haardste lopen, dij mot zok zain loaten en den der vandeur.
As ze achter hom aanzitten den loaten wie dij aandern der oet.
Nait slecht, zee Honderd, het der nog aine n beter idee?
Ik, zee Twinteg, wie goan mit drij man boven op "Panman" achter de schösstainen liggen, den loaten wie ons zain, as ze den mitnander achter ons aan willen, stait Dattien kloar op Middenstroate en loat onze gevangenen der oet.
Fantasties, zee Honderd, dat doun we.

Dattien ging om t houkje bie Cannegieter op grond liggen en Honderd, Twintug en Zeuven huilpen mekoar op t dak van "Panman" en gongen achter de schösstainen liggen.
t Duurde n zetje veurdat wie Rieksdoalder mit zien mannen zaggen.
Roekoe roekoe, ropt Zeuven. Wat bist doe, zee Honderd, haalf zeuven?
Hai gaait stoan en ropt: Wie zitten hier, kom ons moar ophoalen.

Dij kwammen der aan. Wegweden, zee Honderd, vlak achter mie blieven.
Hai luip noar t twijschuurege gedailte van de "feest" zoal tou en deur de geude noar achtern, woar wie ons langs de regenpiepe noar beneden zakken loaten konnen.

Wie wazzen der sikkom dou Rieksdoalder boven ons in t zicht kwam.
Dij was aan de kaante op t dak klommen, luip hailemoal omhoog en zag ons beneden in de geude. k Heb joe, ruip e, en gong mit n sjars noar ons tou van t eerstste dak.
Omdat e zo'n gang haar, kon e nait op tied stoppen en pebaaierde om op t twijde dak n beetje omhoog te lopen, moar stapte doar mit zien rechterbain deurhén. Deur de pannen deur t asfalt deur t goas.

Zien haile bain zat der deur. n Lewaai wil k joe wat vertellen. Wie schrokken ons n hartverlammen.
Help mie even, zee e. Den geld t nait, zee Honderd.
Wie trokken hom der oet en wollen net langs de piepe noar beneden, dou wie n pistoolschot heurden.
Wat is dat, zee Twinteg. Dat is Jan Panman mit n revolver, zee Rieksdoalder.

Wie keken om ons tou en zaggen allain moar n poar olle kirrels bie de "leugenpoale" van t Postketoor.
Aine van dij sloatjekaauwers zag ons, spijde zien sloatje oet, en sikkom zien vaals gebit en doarom kon ik verstoan: Most es kieken wat veur n stelletje Kozakken doar bie "Panman" op t dak zitten.
Haalverwege de piepe sprong ik noar de grond en kwam op mien hakke terechte.
k Bin kroepende in hoes kommen.
Mien voader zee, Wat hest doe.
Stainbroeze, zee ik.

t Affeer van spion heb ik nooit weer oetvoerd... Of wel.| Van holt | Vluiken helpt gainaine |
| Wandeln in t koren | Trammeland | Overleven | Neuze dicht |
| n Looze | n Grode Slag | Meneuvels | Kapitalisten | Speulenderwieze |
| Interland 1949 | Haardlopen tegen Roodkapkes beetje | Femilie. (twije) |
| Femilie. (aine) | Ballonnechies | As | C.Q.nX. | Scheere-Mes-te-Brille |
| n Dag oet | Dikkopsekikkers | De Wet | Vrumde Vogels |

De Schriever
Noam: Jacob Appeldorn
Geboren: in Scheemde
Woont in: Buderim, Queensland, Austroalië
Schrift al: net begonnen

In 1968 bin ik votgoan oet Grunnen en nou woon ik in Buderim, Queensland.

Ie zain
As ie n beetje acht geven is der aaltied wel wat woar je n schier verhoal over schrieven kinnen.


Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 20-10-2008Bezuikers: Grunnegers veur elk.