DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Stroaloven
 
magnetron

Gert van der Wal.

Verhoal.


Zummerklaaier

Nog gaauw even veur we noar Itoalie goan wat zummerklaaier kopen, want dat haar we nog nait genog dochen wie, t weer zat ons nait mit leste tied en den dink je nait aan zummerklaaier.

In de klaaierwinkel haar ik mooie kombinoatie vonden, maauwhemd en boksem mit dreikwart kördepiepen. Ien n te klaine pashok t spultje perbaaiern aan te trekken, blief ik met grode teun hoaken en stao mit hail spul weer aan boetenkaant paskoamer, in t gedien verstrengeld, dij heb k mor ien loop mit nomen.

k Hebt t waarm en zwait brekt mie oet. As ik toonboar bin loop k oet paskoamer en is Wia nait te vinden. De juvvraaw wenkt mie dat ze noar boeten lopen is, ik zai d'r bie de taskes kieken.
Heur passie veur taskes, begun d'r nait over as je gain tied hebben, je kom wizze te loat weerom. As ik heur mien oetzögde kreaotie zain laoten wil, en vroagen wil hou of t staait, mor dat wér oetstelt, mond klapte mie ien ainen dicht, flik ik mie doar biet glas omhoog, wat ik docht n open deur te wezen, mor ik zat d'r noast. Ik zai heur op knijen omdeel vot zakken van t laggen, en ik vuil mie of k n slechte grap vertelt heb ien volle zoal mit volk.

"Op wél wilst doe indrok mokken mienjong", zegt ze.
"Joa hest geliek ook, zuik wel wat aans, tied van Aloha maauwhemkes hebben we leuf k wel had".

t Is best nog loat worden mit dat gezuik en we binnen op weg noar hoes, de zun staait al op haalfzeuven en het miggelt n beetje, deur d leeg stoande zun krieg ik de kribbels en mot k proesten. Even zo veul sputters aan binnenkaant as boeten t glaas en t gebit ligt mie sikkom op dashboard. n Zunbril ligt ien hoes en was nou gain luxe west en hol n je t roam beter schoon.

Ploatst: 18 feberwoarie 2013| Pizzen | Vertraauwen | Neefkes | Kollega Jan | Fietsbaand | Dauwtrappen | Hernia | Missen en ófschaaid nemen | Mam ik hól van Die | Dieken | Zummerklaaier | Laamp vernijen | Dikdoun in toene |

De Schriever
Noam: Gert van der Wal
Geboren:
Woont in: Scheemde
Schrift al:

Schrief verhoalen en vertelsels op Facebook, sunds begun twijdoezendtwaalf ien t grunnegs omdat luu mie dat vroagt haren. En de Grunningse toal zich der goud veur laint.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 22-03-2020Grunnegers veur elk.