DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
n Spikkelde hond
 
een gespikkelde hond

Gert van der Wal.

Verhoal.


Dikdoun in toene

'Dikdoun ien toene' is altied n feest, wie stoan al dag of wat op camping en plan was om te goan bbqën, t begund al bie t aansteken.
Wia het n nij toustel kocht, makkelk veur op camping. Ze haar om al kloar zet in houkje op verranda.

"Ast doe om even aanmoakst hoal ik de speklapkes."
Mor aal wat ik perbaaier ik krieg om nait aan de proat, op leste moment gaait dat ding mie weer oet, zwiennebloasen en pauken gerommel !!
"Wat n schietding van mie part vlochde ien de braand."
Perbaaier t nog ain moal mit n vlot braandspiritus, dij zag k ien kaske stoan en as t den nait lukt, kin e geliek in t container hier even verder op.

t Is n wonder en t wil meroakels goud. Mor slecht veur de wenkbraauwen is t wel, zeker as je hom perbaaiern aan te poesten.
Baangschieterd bin ik nait, mor dit moal lopt t oardeg schier oaf. Woefff en vot binnen ze, aal wat blieft, twij swaarde bözzels boven de ogen, staank van verbraand hoar en glend veur de kop.
Mor braanden dat dat kreng wol.

Wia komt mit de speklapkes noar boeten, "Wat kiekst doe verbraand oet".
"Joa nogaal, ik krieg om nait aan."
"Hest stekker der ook nait ien?"
"Wat stekker"!!??"
"Doe kloothommel, dat is n elektriese mit van dij nepkolen en doe perbaaierst om ien braand te steken?"
"Joa mor mien hazzens hemmen ook vakaansie?!!"

Ik wait t joen hazzens mot je broeken aans bist n daif van dien aigen geest, zo dat binnen nog es oetsproaken woar we mit oet de vouten kinnen.

Ploatst: 15 oktober 2012| Pizzen | Vertraauwen | Neefkes | Kollega Jan | Fietsbaand | Dauwtrappen | Hernia | Missen en ófschaaid nemen | Mam ik hól van Die | Dieken | Zummerklaaier | Laamp vernijen | Dikdoun in toene |

De Schriever
Noam: Gert van der Wal
Geboren:
Woont in: Scheemde
Schrift al:

Schrief verhoalen en vertelsels op Facebook, sunds begun twijdoezendtwaalf ien t grunnegs omdat luu mie dat vroagt haren. En de Grunningse toal zich der goud veur laint.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 22-03-2020Grunnegers veur elk.