DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
n Gaalsterd
 
een gemene kerel

Abel Tjalling Huizinga.

Verhoal.

| Weer thoes van votwest | Wilm Bonkje |
| Jobke | Hiltje Bakstain | Taande's Ameriekoanse raais | Brijkar Nijs |
| Martjemeu's begroavenis | Oet ons kienerjoaren | Hou Siemonje Toek Zwienhondje Poep wér |
| Dou mien ollers twaalf en half joar traauwd wassen |


Hou Siemonje Toek Zwienhondje Poep wér

Simonje Toek was handeloar ien vodden en òl iezer en al dij dingen woar mor ain beetje aan te verdainen was. Mensen dochen dat hai laiver lui den muid was, mor dat was nait zo.
Simonje was nait groot en stark en was veur boeren wark gain sìnt weerd. Gain boer ien dij tied, het was veur oorlog, wol hom ien dainst hemmen.
En mit zien handeltje kon hai n verzoonlek sìntje verdainen.

Hai was op loadere leeftied traauwd mit Stienje Stipdiggel. Zai kwam oet Garrelsweer onner Loppersum vandoan. n Hail best wicht mor ze haar n bocheltje en zodounde was ze noeit aan de man komen.
Mor doar haar Simonje gain pien aan. Hai was der aankomen zoals hai der aankomen was.
Dou zien moeke oet tied komen was mos hai wat doun en dou het hai n advertenzie ien krant zet veur n hoesholster en doar is Stienje op of komen.

Om dat traauwen op den duur goudkober was, bennen ze mor traauwd en Simontje is best te vreden mit heur.
Ze ken lekker kooken en dat is hail wat weerd. Zien moeke kon ook goud koken mor ze ken t nait hoalen bie Stienje.
t Het hom hail wat holpen om over t overlieden van zien moeke hén te komen. Dat hed hom vattien joar ien pokkel om zwon.
Laifde gaait deur joen moag hén zeggen ze en nou mag hai Stienje oast nog laiver den zien moeke.

Mor ik zol joe vertellen how Siemonje noam kreeg van Swienhondje.
Het zit zo. Stienje haar steufde sibels mit vlees der deur moakt en doar is hai zo aibelse gek op en door het hai hom oareg te goud aan doun.
Zo aanerdoagsmörgen docht Siemonje hai mos Poller mor ains ien en zain of der nog wat te verdainen was.

Veul zel het wel nait wezen want dij Poller boeren zitten vast aan geld as duvel aan Gerriet.
Zo stapt Simonje op zien doamesfietske en dat gaait Poller ien. Der staait n peste poest wiend, dat hai mout der nog al wat tegen trappen, mor dat vonner nait slim den haar hai het op weerom rais veur de wiend.
Onnertied bennen zien siebels ook begonnen te warken dat hai krigt wiend ook van achtern en mout hai sums en den zien gat even van zoadel of doun.

Mor noar n tiedje werd dat ook gevoarlijk. Hai was dichste bie Buikemo zien ploats dat hai docht door mout ik eerst mor hen.
Onnertussen kreeg hai het al benaauwder. Dou hai bie ploats was hai as de deksel van fiets of en achterdeel op woar boer net ston te proaten mit arbeiders over t wark iendailen.
Siemonje zegt, "Buikemo Buikemo woar is joen gemak want ik ben schietens benaauwd".
Mor het was al te loat, veur dat Buikemo zeggen kon woar beste koamer was, laip het Siemonje al de fitlokken oet.

Wat nou, goie road was duur. Derk Flotje, eerste arbeider wol hom mor bie gracht wat ophemmeln mor Buikemo docht ze konnen t wel op postje doun bie pomp.
Zo zegt zo doan. Boksum oet en onner pomp. Gerriet mit Gaitje hiel Siemonje vast en Derk Flotje haar emmer mit woader mit nap der ien.
Goud om dinken dat joe ale houken en hörns goud schoonmoaken zegt Buikemo.

Elke keer as Derk n nap mit woader tegen Simonje zien blode steern aangoeide ston hai te danzen as n jong peerd, dat Gerriet mit Gaitje haar muite hom op postje te hollen.
Dou Buikemo annaaierde dat hai nou wel himmel was gong Siemonje stookhut ien om weer wat warm te worren en om zien boksum en onnerbroek op te dreugen.
Derk haar dat ook mor onner pomp doan.
"Den huift Stienje dat nait meer te wassen", zee Derk.

Twij uur het hai ien stookhut zeten om weer wat warm te worden en om zien klaaier dreug te kriegen.
Dou hai zien broek weer om gat har is hai mor gaauw op fiets stapt en noar hoes fietst.
Hai was blied dat er weer thoes bie Stienje was en hai docht dat dit het end van t laid was.

Ho mor, hai was vergeten dat Derk Flotje der bie was. Dou ze, zo as altied op Zoaterdagoavond, op Bakkershouk stonnen te proaten over het nijs van de dag, begon Derk ien ains te snoeven en zegt het is net of hier wat stinkt en mits keek hai Siemonje aan.
En har hai hom nou mor stil hollen, mor hai zegt tegen Derk, "hols die stil heur".
Aner kerels werren dou nijsgierig vanzulf en Siemonje kon hoog of leeg springen mor Derk mos wel vertellen wat Siemonje overkommen was.

En noa dij tied hed hai noam van Zwienhondje Poep kregen.| Weer thoes van votwest | Wilm Bonkje |
| Jobke | Hiltje Bakstain | Taande's Ameriekoanse raais | Brijkar Nijs |
| Martjemeu's begroavenis | Oet ons kienerjoaren | Hou Siemonje Toek Zwienhondje Poep wér |
| Dou mien ollers twaalf en half joar traauwd wassen |

Noam: Abel Tjalling Huizinga
Geboren: 1923 ien Houwerziel
Woont in: Sarnia, Canada
Schrift al:


Tapke Buitjes oet Zoltkamp was mien boakster. Alle 4 boaksters ien Houwerziel konnen der nait aan warken zoveul podjes werden geboren, vandoar dat mien voader ain boakster oet Zoltkamp hoalen mos.
Ben ien 1943 oet Grunning vertrokken en woon nou al sikkom 60 joar ien Canada.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 28-06-2018 - Grunnegers veur elk.