DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Spoan
 
spaan

Wendy Potze.

Verhoalen.

| t Zangfeest | De playbackshow | Moi dagbouk | De Harpeler rit | Op koamers |


t Zangfeest

Wakker worn Annemarie, doe moust zo noar school.
Gaauw aantrekken, plak stoet eten en weg. Ze springt op fietse want zis al loat. Ze stekt weg over mor kikt nait goud oet.
De auto dai dr aan komt remt hail haard. Mor te loat. Annemarie ligt al boven op auto. Dokter is al beld. Een ambulance komt dr al aan (even loater). Ze ligt in t zaikenhoes, dokters stoan bie heur. Ze het bain broken. Mot aal gips om. Dan goat ze noar zoal.

t Is bezuikuur moetje komt dr al aan. As dai weer weg is komt zangclubje Dan schrikt Annemarie ze mot ja solo zingen, bie t zangfeest. Och, troost dirigent, das pas in feberwoarie en nou is t nog mor ain jannewoarie. Gelukkig moar, dan kan k em wel zingen. Want anders mag dai vervelende Susan em zingen. En dat wil k nait hebben denkt Annemarie.

Noa n poar weken mag ze weer noar hoes. Mor ze mag nog nait noar school. En ze het bain ook nog in t gips.
Mor ze meugen noam dr al wel opschrieven. Moar as ze weer noar school hèn mag mot ze wel inn rolstoule, want ze hebben gain krukken in heur moat. Mor dat vind Annemarie nait aarg. Want elkenaine wil heur steuten.

En dan komt de generoale repetitie van de zangclub. Annemarie zingt heul mooi. Mor ze zit nog steeds inn rolstoule. En dat is zo lastig met dai microfoon. As ze weer in hoes is zegt heur moetje: "Mörgen most noar t zaikenhoes hèn dan magt gips dr of". "Wouw", roupt Annemarie, "dan huif k ook nait steeds in dai rolstoule zitten". Bliede gait Annemarie noar berre.

In t zaikenhoes monnen ze hail laank wachten. En dan vind Annemarie dai dokter ook nog n zeur en kletskouze. Moar t gips komt dr of en dast veurnoamste.
As ze weer in hoes binnen goat telefoon. t Is heur vriendin Marrianne zai zegt: "Mörgen hem we ja vrij van school omdat ze stoaken". "Jo dat wait ik", zegt Annemarie. "Jo en dirigent et mie beld hij wil t zingen nog es deurnemen".
"Kenst doe mörgen om 10 uur" "O jewel das wel goud", zegt Annemarie. "Nou tot mörgen dan moar he moi". "Jo moi".

De volgnde mörgen goan ze noar t buuthoes, want doar is de generoale repetitie. t Goat nou iets beter as vleden keer, mor dat mokt niks oet.
As ze de volgnde mörgen weer noar school monnen word dr deur de wichter van de zangclub naargens anders over sproken, want over n poar doagen is t zangfeest.
Ale wichter van de zangclub binnen zenuwachteg. Veural Annemarie want dai mot solo zingn.

Dai oavend goan ze noar t buurthoes t is dr hail drok. Annemarie heur pabbe en mamme en zus en bruiertje goan veuraan zitten.
Dan begunt feest. Eerst worn ze aalmoal welkom haiten. Dan worn dr n poar laidjes zongen. En dan komt Annemarie. Eerst hakkelt zen beetje omdat ze zenuwachteg is moar dan zingt ze hail mooi.
Ze kriegt n hartstikke haard applaus. As t feest òflopen is kriegt Annemarie bie hoes nog n reep sukkeloa. Ze vonden t feest aalmoal heul mooi.
En dit is t ende van t verhoal.


(Noaschrift van de redaksie: Dit verhoal kreeg de twijde pries bie de Grunneger Schriefwedstried van gemainte Stadsknoal in 1993, Wendy was dou 10 joar.)


| t Zangfeest | De playbackshow | Moi dagbouk | De Harpeler rit | Op koamers |

De Schriefster
Noam: Wendy Potze
Geboren: Joa, wenneer? Dat vroag je nait aan n doame!
Woont in: Harpel
Schrift al: sunds ze n penne vasthollen ken.

Wendy dee al verschaiden moal mit aan Grunneger Schriefwedstrieden, eerst van gemainte Stadsknoal, loater van gemainte Vlagtwedde.
Ie zain
Ie binnen nooit te jong om mit Grunneger schrieverij aan te vangen.
Ie nait?
Ie binnen nait zo jong meer, mor schrieven wel in t Grunnings en willen joen verhoaltjes, gedichies of limericks hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.