DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Snits moaken
 
voordeel behalen, winst maken

Nane van der Molen.

Verhoal.

| Swaalfke | Doekboot |
| Hanska en Doeven | Blaauwtong | Draanksteern | Genoat |


Doekboot

(n Gezienus verhoal)

Gezienus had aaid al zin had aan n bootje. Bootjevoaren von e schier en voak was e al mit zien kammeroad, dij n bootje haar, aan t voaren west.
Mor ja, n boot aanschaffen was nait zo stoer; aal dat ter bie kieken kwam vanzulven wel. Hai mos din plak hebben veur boot en aiglieks n karregie om boot noar t Schild te bringen en zoks wat meer.

Dou op n moal zaag Gezienus n lutje advertìnsie ien kraant: Stoalen roeiboot te koop. Tegen elk aannemelk bod.
Gezienus zaag zien kaans en hai der op of.
Vil nait tou. Iesdern boot zaag der nait best oet, der mós hail wat aan gebeuren. Mor pries was der noar en boetendes was der ook n kare bie doar boot op laag.
Noa wat hinneweer proaten wér Gezienus veur n poar honnerd gulden nije aigender. t Ding achter auto aan en hai der mit op hoes aan.

Omreden hai wol nog gain woord hebben veur kammeroad eer e boot schier moakt haar, wer boot ien t schuurke zet.
Doar was Gezienus weken laang bezeg om boot op te kalefoatern. Nije vaarf der op en boudel weer schier moakt.
n Hail kerwaai haar t west. Dou nog n schiere noam der op.
Wotterdriever vaarfde Gezienus der aan baaide ziedkaanten op.

Op n zundagmörgen, dou vaarf dreug was, wer boot weer op kare draaid mit lierke en Gezienus en zeuntje op rit noar t Schild.
Doar was t stoer om n goud plekje te vienden om boot van trailer of t meer ien te kriegen.
Op n duur dou t mor nait lukte om n goud stee veur tewotterloaten te vienden, wer Gezienus wat grèl ien hakken en hai dochde dat, as t nait wol zo as t mós, t dìn mor mós zo as t kon.
Hai keerde kare mit kont noar t wotter tou, n luk beetje schaif omdeel. Dou e nait wieder kon was boot nog wel meer as n meter van t wotter of, mor Gezienus dochde dat, as hai lierke lös gooide, boot vanzulf wel deur t gewicht omdeel t wotter ien goan zol.

Zo zegd zo doan. Lierslinger wer lös gooid en dij begunde votdoadelk rond te flitsen. Geliektiedeg schoot boot ook al achteroet van kare òf. Kloar, docht Gezienus, dat gaait ja mooi. Gelukkeg mor dat e n lien aan boot vastbonden haar, van dij gevolgen dat boot ter nait vandeur goan kon as e ainmoal ien t wotter lag.

Naauw haar e dat docht of boot kletsde op t wotter. Mor dou gebeurde der wat dat Gezienus nait gaauw vergeten zel.
Deur gaang doar boot mit omdeel van kare òf schoot en op punt ien t wotter deelkwam, schoot boot votdaodelk deur en dat onner wotter. Boot glee mor deur t wotter ien en was opins haildaal onder wotter verswonnen.
Omreden boot was van iesder kwam e ook nait weer bovendrieven.

Jong keek haildaal verhillerd en bleef mor roupen dat Wotterdriever zonken was. Gezienus was ook haildaal verbaldereerd. t Duurde nait laang of der ston ook al volk bie te kieken en te laggen.
Elkenain haar wel advies veur Gezienus hou of e boot weer tou t wotter oet kriegen kon.
Op t leste het der n kroan aan te pas kommen mouten om doekboot weer op dreuge te kriegen.

Lol was der dik of en boot het nog n toer laang ien schuurke stoan eer der ain kwam dij boot veur n prikje overnemen wol. Dat is dou deurgoan.
Zien kammeroad het e noeit wat verteld over mislukte tewotterloaten, mor n zetje loater kwam dij zo mor es even aan en vroug hom of e n moal zin haar om mit noar Den Helder te goan as doar weer n doekboot te wotter loaten wer.
Gezienus dochde hoast dat kezoat der n beetje bie kniezen dee, mor dat kin e hom ook verbeeld hebben.
Hai is mor gaauw over wat aans begund te proaten.

11-10-11| Swaalfke | Doekboot |
| Hanska en Doeven | Blaauwtong | Draanksteern | Genoat |

De Schriever
Noam: Nane van der Molen
Geboren: Paauwen, 1947
Woont in: Leerms, al dik vatteg joar
Schrift al:

Was leroar Engels en is schrieven goan ien t Grunnens dou e nait meer waarkte. Schrieft gedichten en körte verhoaltjes. Is ook intresseerd ien lokoale geschiedenis. Schreef mit aandern t bouk Om Leerms Kommen ien 2000. Schrieft t laifste over aaldoagse dingen.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 24-03-2014Bezuikers: Grunnegers veur elk.