DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kaamp
 
een stuk land
n Woord zuiken:

Grunneger Laidjes.


Mien Polder

Wie Brouksters wie holden van ôns Polder,
Wie vuilen ôns doar allemoal riek.
Doar vin je gain dikke rentnaaiers,
Op Polder binnen z'allemoal geliek.
Wie aarbaiden zo laank as der licht is,
Wie knooien op ôns klain stukje toen,
Wie zitten nait aan kin tou in stiesel,
Moar droagen blaauwe kiel en bezoen.

Refraain

Dij goie, olle Polder,
Midden in Noordbrouk,
Blift veur ôns toch altied,
De allermooiste houk.
In dij olle Polder,
Mit zien laange loan,
Doar binn wie ja geboren,
Doar goan wie noeit vandoan!

D'ol Dodde dij kikt over Brouk hin,
En zigt hou het Poldervolk stridt,
Al het hai zien klok ook verloren,
Toch leeft hai nog hailemoal mit.
Hai zigt hou de kinder oet Polder,
Op klompen noar schoule tou goan,
Hai zigt hou ze zingen en springen,
En hou ze soms vechten op loan.

Refraain

Zo leeft hier het volk oet de Polder,
De kerels mit voesten as stain,
Doar vin je gain twijstried of roezie,
Op Polder binnen z'allemoal ain.
Al lopen wie hier mainstied op klompen,
En binnen wie wat roeg soms van toal,
Ons Polder dij hol wie in ere
En doarom zingen wie allemoal ....

Refraain

Siddeburen, Oktober 1945

Instuurd deur: G. de Wit


Aale laidjes;


Mooi nait?
As ie nait meer waiten hou dat laidje ook nog mor gong den kinnen ie nou weer voloet zingen...
Woarom?
As ie zingen zit je nait te neulen!
Nog meer?
Meschien wel, binnen ja nog wel meer laidjes dij ie nait hailmoal meer kennen.
As ie vroagen hebben den loat je dat mor
even waiten.
Grunneger Laidjes
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.