DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Gerak
 
verzorging, eten en drinken

Johan E. G. Ruiter.

Verhoal.

| Slobber | Woar is dat nou veur neudeg? | Rimpels |


Aindelk wer der ain van mien teneelstukken in mien woonploats opvoerd.
Overal in t laand tot in Limburg tou wazzen der al veurstellens west behaalve hier. Dus dou t gebeurde was ik zo trots as n oap met zeuven lu..... steerten wol ik zeggen. En dat inpireerde mie tot t volgende stukje.

Slobber.

Ale mensen dij mie kennen, dij waiten wel, dat ik t laifst mor in n ôl spiekerboksem met n trui loop en as dij den n beetje voel is of der zit n gat in, den zel mie dat ja net n zörge wezen en mien hond, dij ken t al hailndaal niks schelen..

Allent mien vraauw, ja dij is t doar netuurlieks nait met ains.

Mor goud, dit is dus allent mor n inlaaiden tot t volgende. Wat is der noamelieks gebeurd? Op jongstleden Zotterdag 27 Meert is hier in Hoaren veur t eerst ain van mien teneelstukken opvoerd. t Haitte: "Jampie’s leste oetvinnen" en t wer opvoerd in de Mellenshorst.
Nou en doar mos wie netuurlieks wel op òf.

Wat zel ik aantrekken vruig ik de vraauw? Mien schiere boksem met n nije trui?
Bist nou haildaal gek worden, dit is toch dien première hier in Hoaren. zee zai.
Doe gaaist dizze keer op mor ais op schaarp. Dien pak hangt al kloar.
En joa heur, doar hing mien traauwpak. Gelokkig haar ik net weer n dieet achter de rug en ik mout zeggen, hai paasde mie weer perfekt.

Nou, zugst nou wel zee vraauw. Zo kenst die teminsten zain loaten.
Ik zag t nut der nait van in, mor omwille van de vrede, luit ik t mor zo.

Om zeuven uur soavends togen wie dus met n koppeltje volk noar de Mellenshorst.
Lu, dij met ons gingen haren apmoal ook al snaard, dat ik der zo goud oet zag.
Mor dou kwam t. Veurzitter opende de zoak en vertelde van de pauzes en de verlötten. Hai haitte elk en ain netuurlieks hartelek welkom en in t biezunder de schriever.
Joa en dou mos ik wel stoan goan, want zai mozzen mie ja apmoal goud zain kennen vanzulms.
Ik kreeg n applaus op koop tou. Zo, docht ik dat hebben we weer had. Mor dou heurde ik achter mie de aine vraauw tegen de aandere zeggen: Wat liekt dij meneer toch sprekend op dij slobber dij aaltied met dat hondje lopt ;-)

 

p.s.
t Stuk was n groot sukses en dat moakt den weer veul goud..| Slobber | Woar is dat nou veur neudeg? | Rimpels |

De Schriever
Noam: Johan E. G. Ruiter
Geboren:
Woont in: Hoaren
Schrift al:

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.