DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Eerappels even opsnittern
 
aardappelen opbakken

Hillie Wildeveld.

Verhoal.

| Kinderproat | Vertraauwen in Kerstmis? | n Sprookje? | De woarheid van de woarheid is de woarhaid |


De woarheid van de woarheid is de woarhaid.

Jan kwam loat thuus dizze oavond. Normoal kwam dat nait veur.
Noa tienen thuus? Dat dee e nait. Dizze oavond wazze zien goaie gewoontes vergeten. Woar dat deur kwam? Hij wos t nait.
Het zaachte gevuil binnen in hom; hai haar der nog gain woorden veur.
Rusteg dee e veurdeur open en ging deur de gaang noar d huuskoamer.

Vremd? t Licht was oet. Woar was Grietje?
Zol zai zuk zeurgen mokt hebben? Hom wezen zuiken?
"Grietje?"
Nogmoals ruip e heur.
"Grietje?"

Heurde hai zaacht geschoevel?
Zunder t licht aan te doun ging hai op t geluud oaf. Zien vout kwam tegen t buro.
Zien haand ging noar de knop van t burolichie.
"Gain licht!!"

Weg was t zaachte gevuil,
'n Vremde stem? Weel kon dat wezen? n Daif? n Inbreker? Of nog aarger?'
Deure was gewoon op slot weest.
Op t zeulvde moment vuilde hai een zaacht windje laangs zien oren en n kreunend geluud.
Dat was zien vrauw! Hai wos t zeker! Roazend van aangst de hai n stap in de richten van t geluud en vuil laankuut op vlouwer.
Bie leutjen weenden zien ogen aan t duuster. n Donkere schim kwam op hom tou...

"Woarom kwams t nait eerder thuus. Nauw is alles verloren.
k Zal die nooit meer vertrouwen. De woarheid of gain woarheid, doe huifst niks meer te zeggen. t Is over en veurbie. Alles is aanders worden. Hest zulf om aans had."
n Zacht ploffie klonk. n Geluudsdemper? n Klap op kop? Hai wol reeren moar der kwam gain geluud.
"kkk In tttt uutleeggen," Stuttjede hai."
"Bek dicht!" klonk t bevel.

Toun?: Gain moesie meer te heuren. Jan lag nog aal op t lief zo as e deelkommen was. Zachies draaide hai zok op rugge en pebaairde op te stoan in de nou doodstille koamer. Hai kon zich nait bewegen.
"Heelp." jammerde hai.
n Daibe lamheid kwam in hom op. Dit is t eend. Nooit zal Grietje de woarheid waiten.
Nooit zol hai zulf de woarhaid waiten over dizze aovend.

Nog n keer perbaaierde hij om in t eend te kommen. t Ging nait. Hai was as verlaamt.
Dou leegde der ook nog aine n aarm over hom heen en huil hom vaast. Hij kon gain kaant meer oet.
"Jan! Jan!" heurde hai opains van huil ver de stem van Grietje. "Wat gebeurt ter. Wat is t er mit die!"

Zai dee t licht aan en mit n daipe zucht uut zien dreuge keel zag Jan dat het drij uur in de mörgen was.

(Mit dit verhoal won Hillie de eerste pries bie Grunneger Schriefwedstried 2006 van t Hogezaand.)


| Kinderproat | Vertraauwen in Kerstmis? | n Sprookje? | De woarheid van de woarheid is de woarhaid |

De Schriefster
Noam: Hillie Wildeveld.
Geboren: 1934 in Hogezaand
Woont in: Hogezaand
Schrift al: eigenlieks aaltied al.

End tachtiger, begun negentiger joaren van veurege aiw begonnen om in aigen beheer oet te geven. In de serie 'Levensfase' het ze negen bundeltjes moakt. Ain van dei bundels is n Grunniger, 'De toal van mien moeke.'.
Hillie is ook bekend as 'Jil Wildenga'.

Ie nait?
Schrieven ie nait in t Grunnegers, en willen ie toch de stukjes hier lezen?
Dat mag gerust!
Gain rekloame?

Moaken ie gain rekloame veur ons?
Woarom nait?
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.