DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Stainsmuur
 
muur zo dik als een steen lang is

Hilda Schipper.

Verhoal.

| Midwinternacht | Ofschaaid | Liek om liek | Jingle bells |
| De muite weerd, kerstverhoal | Tegen de keer in | Dunderbui op vrouge mörn |
| Snachts ast donker is... | k Was dr zulf bie | Nije wegen |


Tegen de keer in.

In meert begon het aal. Pril was nog mor net aan loop dou vroag aal voaker op toavel kwam. Maaimoand leek n echte veurbode van wat nog kommen mos te wezen. Vattien doage vrij en elk en aine wol vot, was vot, ging vot.

Wie wazzen even op Korfu, vertelt de aine. Wie binnen op Tenerife west, is t verhoal van de ander. Even d'r tussenoet, even n dag of wat vot. Even aans wat doun. Hotelletje, all-in-clusief. Terrasje pikken, lekker in zun. Vlaigtuug noar Turkije, vlucht noar de zun.
Griekenlaand is goud dizze tied van t joar, wordt d'r zegt.

Ze binnen amper weerom van wintersport. Skies liggen nog in gaang, binnen nog nait ains weer opbörgen, leerwaark is nog nat van snij. Oostenriek, Zwitserlaand, foto's binnen amper in kompjoeter opsloagen. Wintergoud ligt nog gewoon in kaast.
En din, zummer komt dr al weer aan.
Wat goa je doun dit joar mit vekaanzie? Woar goa je noar tou.

Mor as ik in mien knip kiek, of mien rekening roadpleeg, din zit dat dr nait altied in. Vekaanzie?
Wat hest doe toch n olle barrel van n auto, woarom köfst die gain andere. Dizze is toch echt oet de tied. Zit d'r gain airco in. En roamen, hou dust dij din open of dicht, zit ja gain knopke. Oh, dat most zulf doun, mit dij slinger. Wat ollerwets.

Kiek mienent ais. Alles d'r op en d'r aan. Was n aanbod woar ik gain nee tegen zeggen kon. Nog gain drij joar old. Kiek, navigoatsiesysteem en veur kinder achterin baide heur aigen dvd-speuler, mit koptelefoon. Hest d'r gain kind meer aan. Was veur n prikkie d'r bie, nog gain doezend euro. Doar zeg je toch gain nee tegen. Wie willen oons nait te kört doun. Wat we nou kriegen kinnen nemen ze ons nait meer òf.

Hou dust dat din apmoal? Kinst dien geld toch mor ain keer oetgeven. Dij nije lcd-tv is toch ook nait veur niks. Komt het nait oet de lengte, din mout het toch oet de brette kommen.
Wie willen ons zulf en onze kinder nait te kört doun, wie willen nou leven en nait wachten op loater. Wie willen nou plezaaier hemmen en d'r van genieten.

Kiek zo'n kookgedou in toen, dat het ja hoast gain aine nog, nou din willen wie dat alvast hemmen. Binnen we de buren een slag veur. Een BBQ van beton het ja elk al. Mor zo'n roustvrijstoalen kooktoustel, dat nemen wie d'r gewoon bie. Dat is pas dik doun in toen.
Betoalen, betoalen, woar hest het over. Betoalen. Hest dij rekloame nog nait zain din? Stôkje bie t hoes aan, sérre, nije keuken, nije meubels, auto, vekaanzie; lenen.nl is d'r goud veur.

Kiek ains hier, over n joar of wat kin het nait meer. Din is d'r gain geld meer. En din kinnen we dat ook ja nait meer doun. Dus dou we het nou. Wat nou loater. Loater as wie op leeftied binnen. Nou din krieg we toch gewoon pensioen. Doar hemmen we recht op. Wie waarken d'r toch ook veur. En wel wol ons d'r van tegenhollen. Nee, wie nemen nou wat ons toukomt.
Spoaren? Bist wel lekker. Nee, n ander hét t ook, n ander nimt het ook. Ast n aigen hoes hest, nimst de overweerde op. En aans zuikst de goudkoopste aanbaider veur n lainen oet en din bist veur poar sìnten kloar. Auto, wasmesien, vekaanzie, meubels, nije keuken, wie doun dr nait moeilijk over, lenen.nl en kloar is het.

Bin ik nou old, ollerwets, n daif van mien aigen portemenee as ik dat apmoal nait dou. Bin ik nait goud wies as ik eerst ais in mien knipke kiek en din nog ais bedink of het wel neudeg is. Mekaaiert mie d'r wat as ik nait op vekaanzie goa, as ik in maaimoand toch laiver bie hoes bin en van mien aigen omgeven geniet, van bomen dij in blui kommen, van zoaderij dij opkomt, van de eerste vogels. Kom ik tekört as ik zulf ploats van bestemmen op koart opzuik, gain navigoatsie in auto heb?
Is ons kind tekört kommen, komt ons klainkind tekört, as wie op wat langere ritten mit mekoar aan t zingen binnen, of verhoalen vertellen, kieken wat d'r boeten te zain is, gewoon mit n kander proaten?

Mout ik nije meubels om buren poars van jaloezie te loaten worden. Mor mien olle stoulen zitten ja zo lekker.
En de overweerde van t hoes opnemen? Dat kost ja rente en oflössen. Krieg je belasten weerom, wordt d'r zegt. Joa, mor weegt dat op tegen rente en oflössen aan de bank? Gain rente betoalen, din kin je t geld ook aans besteden. En geld van de stoat, van ons apmoal, om t aan de bank te betoalen?

Ik zel t wel nait goud waiten. Mor ain ding scheelt. Ik huif mie nait drok te moaken over vekaanzie en woar n ander noar tou gaait. As we goan, bekieken we het wel. En as broen het nait trekken kin, din holt het gewoon op.
Lenen.nl staait nait op mien auto. Ik dink, dat ik d'r n plakploatje op moak mit: IS BETOALD.NL

Wirdum, juni 2008.| Midwinternacht | Ofschaaid | Liek om liek | Jingle bells |
| De muite weerd, kerstverhoal | Tegen de keer in | Dunderbui op vrouge mörn |
| Snachts ast donker is... | k Was dr zulf bie | Nije wegen |

De Schriefster
Noam: Hilda Schipper
Geboren:
Woont in: Wirdum
Schrift al: 25 joar

Over miezulf.
Ik schrief aal hail wat joaren. Op ulo-schoul begon dat. Mor dou maistieds in Nederlands. Mien kennismoaken mit Grunneger toal was, wat dr vrouger in 'Damster kraant' ston. klaine verhoaltjes. Ik kon ze amper lezen.
Mit dizze oetsproaken heb ik aal hailwat zegt. Ulo is dr aal laank nait meer, is aal mavo west en is nou vmbo. Dus bin ik nait ain van de jongsten meer. Damsterkraant: joa ik bin geboren Damster. Woon aal 35 joar in Wirdum. Aan waark heb ik van alles doan. Oproem-en schoonmoakwaark, kantoorwaark, archiefmedewaarker bie n woaterschap, loketmedewaarker bie postkantoor. Mit zukswat heb ik mien studie betoald. Ik bin zo'n 20 joar schouljuf west. Humanistisch vormingsonderwijs. En doarmit kon ik de volgende studie betoalen. Ik heb in Utrecht aan de Universiteit voor Humanistiek studaairt. Noast mien aigen praktijk aan hoes, waark ik in een verzörgingshoes in Veendam, het Wildervanckhoes.
Hobby's binnen dr vanzulf ook. Wie hemmen een grode toen, mit altied genog te doun. Mien man en ik rieden aal joaren motor, en noast mien schrieverij bin ik voak aan het weven. Kinder? ain dochter, ain schoonzeun en ain klainzeun, inspiroatie genog dus.
Schrieverij is aiglieks wat begonnen as oetpebaaiern. Mien eerste verhoalen in t Grunnegs binnen zo'n 25 joar leden ontstoan. Der is ook wel ais wat in kraant verschenen, en in dörpskraant. hier en doar wat in boukjes van Lopster schriefwedstried.. Veureg joar in het nije kerstboukje.
Nou, dat was t wel zo'n beetje. ducht mie.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 03-11-2008Bezuikers: Grunnegers veur elk.