DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Moatschoppij
 
maatschappij

Heiko Dantuma.

Verhoal.

| | Woar verhoal over twij Delfzielsters | Òljoarsdag |


Woar verhoal over twij Delfzielsters

Joa, zai binnen ja alle twij geboren op bloots zo'n 100 meter ofstand van hervörmde kerk, midden in òl Delfziel.
Heiko Mulder geboren op 11-02-1932 aan t Commandementsplaain en Jan Fester Wiegman geboren op 07-03-1933 in Kerkstroat.

Toun Jan geboren is woonde Heiko, dij din intussentied gain Mulder meer moar al Dantuma als achternoam het, in Schoolstroat no. 25 tegen over ingang van òl ULOschoul, en in dij contrainen hebben baidend ook mit nkander speuld.
Heiko verhoesde mit zien pa en moeke noar Stad tou.
Omdat zien pa kaptaain was op n kuster, is femilie Dantuma in januari 1940, net veur oetbreken van oorlog dus, verhoesd noar Vlissingen.

As in maai 1940 din oorlog oetbrak en pa Dantuma mit schip in Engeland zat, ging familie op de vlocht noar Den Hoag, woar n zuster van pa Dantuma woonde.
Op t ende van 1940 goan zai weerom noar Delfziel noar Commandementstroat no. 30, woar de familie Mulder toun woonde. Dizze stroat ston algemain bekend as Steegie.
Heiko gaait noar Singelschool woar hai Jan Wiegman vanneis tegen komt.
Pabbe van Jan en opa van Heiko zitten baaident bie Lochtbeschaarm tegen over Singelschoul.
Opa van Jan, bie elk en ain beter bekend as ‘dórpsomrouper Wiegman’ woonde bie opa van Heiko, dai op zien beurt weer beter bekend ston as ‘Goldjebloum’, in Steegie.

Heiko het noa oorlog bodschoppen rondbrocht veur krudenier Anton Pik oet Wotterstroat en kwam doarbie ook veul bie bakker Boompoal in Landstroat.
In 1946 verhoesde Heiko vanneis noar Den Hoag en heurde niks meer van Jan Wiegman. n Bruier van Jan, dij ook in Den Hoag woonde, kwam nog wel ains laangs.
Heiko wer doarnoa beroups marinier en noa 6 joar dainst wér hai sjefeur- monteur in n siersmederij, aalwoar hij aal mit aal 17 joar aan t waark bleef.
Leste 20 joar is hai ambtenoar van Justitie bie t gevangeniswezen west. Hiervan 17 joar as bewoarder in t Oranjehotel in Scheveningen en leste 3 joar as ploatsvervangend heufd van bevaailegen in ‘de Schie’ in Rötterdam.

Noa zien pensiouneren gaait hai zuk wieder verdaipen in zien stamboomonderzuikens, woar hij ja al vanof 1977 mit bezeg west is.
Hai koft n computer, dij hai neudeg haar veur zien onderzuik en gaf zuk op bie Schoulbaank en vermeldde o.a. dat hai in 1940 op Singelschoul in Delfziel west haar.
En din, pas noa 65 joar, krigt hai vannijs contact mit Jan Wiegman! Dij vertelde hom dat hai hailemoal gain Heiko Dantuma op Singelschool in Delfziel kend het.
Noa veul zuiken kwam Heiko din achter tillefoonnommer van Jan, zoas toun bleek woonde dij in Heemskerk.
Hai het Jan opbeld en aan hom oetlegd dat Heiko Mulder en Heiko Dantuma ain en dezulfde persoon waren.
Noa wat deurproaten ging der op t leste bie Jan n lampke branden en wos hai alles weer pesies hou of t zat en kwam hai mit zien aigen verhoal;

Noa zien schoultied is hai aan t waark kommen bie Anton Pik in Wotterstroat en loater nog bie bakker Boompoal in Landstroat.
Noa dat hai traauwd is mit Frouke Boer oet nDaam is hai aan t waark kommen bie Hoogovens in IJmuiden as ‘technisch calculator’ en waarkveurberaaider. Zien grode laifhebberij is genealogie c.q. stamboom onderzuik, net as Heiko dus.
Aal mit aal is Heiko twij moal bie Jan in Heemskerk op bezuik west en het doar zo ook kennis kregen aan Jan zien vraauw, dij jammer genog n joar loater al oet tied komen is..

n Oardeg gegeven is dat Frouke Boer, zo as loater pas bleek, nog aaledeegs femilie van Heiko was. Heur overgrootmoe haitte ja Janna Mulder, dij op heur beurt weer n zuske was van Evert Mulder, de overopa van Heiko.

Verbinding tussen Jan en Heiko von nou drifteg ploats deur gebruuk van heur computers. Noamelk mit t program ‘Skype’ konnen je dij twij wel n poar moal in week aan t toetsenbòrd vinden, om in heur vertrouwde Grunneger toal wat te snakken over alles en nog wat en benoam netuurlek alles over vrouger.

En din inains, op vraidag 5 december 2012, gaait bie Heiko tillefoon. t Is Jan, dij nog gaauw even zeggen wil dat hai vandoag nait Skypen kin, omreden hai meer op plee zit as veur computer. Niks meer en niks minder wer ter zegd! Dat is jammer genog ook tougelieks t aller lèste west wat Heiko persoonlek van Jan heurd het.

Tot din, mor twij doagen loater, op 7 december wel te verstoan, bloots n luddek en kòle tieden op de pc van Heiko verscheen. ‘Jan is oet tied komen en nog wel bedaankt veur joen laive over en weer proaterij over de PC.’

Schane, schane, moar wieder het Heiko noeit van zien levent meer wat heurd of vernomen over zien grunneger kammeroad Jan. Hai kin ter nait bie woarom, mor ain ding kinnen we wel zeggen; t MUIT HOM AARG!| | Woar verhoal over twij Delfzielsters | Òljoarsdag |

De Schriever
Noam: Heiko Dantuma
Geboren: 11-02-1932
Woont in: n Hoag
Schrift al:

Heiko Dantuma, geboren as Heiko Mulder op ut Commandementsplein 16 te Delfziel is ain neef van Ab Detmers en woont sunds 1946 in n Hoag. Schrift zo nou en dan. Dut sins 1977 aan genealogie noar de noamn Dantuma, Mulder, Detmers, Borg, Pas en Zandinga.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-04-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.