DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kedde
 
ketting

Daan van Vliet.

Verhoal.

| | Aandinken | Opa's oogoperoatsie |


Opa's oogoperoatsie

Op n onzoalege oktobermörn ontdekte opoe Ottens, opa observerend, opa's opzette ontstoken oog.
Opa, onverzettelk óld onderzeeboot oplaidens officier, ontkinde t opzettelk.
Opoe's opinie, n onmiddelk oogonderzuik omzailde opa onomwonden. "Onzin", oordailde d'olle inverschilleg, "onbedudende onschuldige ontsteken!"
"Onschuldig...", oroakelde opoe ontgoocheld, "och, och..."
"Ollevrauwluteut", opperde opa d'opposant ongenoadeg.

Opoe ontstelde. Onthutst ontdekte t olske opa's opkommende ongeschikte onverschillighaid.
"Onvermurwboare onverstaand!" ontvuil opoe ongewild, "n oogspecioalist ontdekt oorzoak van t ongemak ommers onmiddelk."
"Oogspecioalist", onderbrak opa onopholdelk ogenknippernd t olske, "ondubbele onzin!"
Opoe overdocht opa's onredelke opmaarkens, n ongezellege onaineghaid ontston.

d'Ogenschienlek onschuldege ontsteken ondermiende opa's optimisme opmaarkelk. t Ol, t ongemak ontkinnend, onderging n ongekinde ommekeer, overaal ontstemd over ontdekte t onmeugelkste; onzörgvuldeg opvóllen overhemden, onvindboar, onordelk opbörgen; t onoverzichtelk ontouriekend ollerdomspinsioun, d'onverkloarboare onnutte overhaidsoetgoaven, t ongezond ontluusternd ollerliek overwicht, d'onrustboarend opbluiende ontucht ..., overaal over!

Opoe onderging t overgens onversteurboar, d'onsteken ontkaimde ondertuzzen opzainboarend.
Op n onverwacht ogenbik overwon opa t oorspronkelk ongewilde, n oogspecioalist ontving opdracht d'onsteken te onderzuiken, t onderzuik ontketende n ongekind opwinnen!
Oogspecialist oordailde n overgens ongevoarlieke operoatsie onvermiedelk.

"Overmorgen ontvangt u een oproep", onderving e opa's ontdoane opmaarkens.
Opoe, opa's ongewone opgewondenhaid ontwoarend, ondervruig t ol onopholdelk over t ondergoane onderzuik.
Opa ontweek d'ongelokstieden ongelokkegerwies onvoldounde. "Oogspecialist oordailde n operoatsie onvermiedelk", openboarde opa opais openhaarteg.
"n Operoatsie", ontvuil opoe ontzet, t overrompelde t olske. "t Ol overleeft t onmeugelk", oordailde opoe overgens onoordailkundig.

Opa ontving d'oproup.
Opnomen in t oogliedersgesticht ontwoarde t ol d'operoatsiekoamer mit oogdruppels, oogbadjes, oogzaalf ..., t ontzette d'olle!
Opa onderging, ondaanks opoe's onoordailkundege opmaarkens, d'operoatsie overweldegend.
Oogspecioalist oordailde opa oerstaark, onverslietboar! n Ooglapke overdekte t oog.
Opoe, overgelokkeg opa opzuikend, omhelsde d'oogspecialist ongeveer, d'occulist ontweek d'omhelzen overgens onfair.
t Olske omhelsde opa ononderbroken, t ontstemde t'ol. t Ontlokte d'oogspecialist, ooggetuge, n ongekinde opgewekthaid!
Opa onderdokte d'onnatuurlieke opstandeghaid ogenblikkelk, t ollerwetse onverwoustboar optimisme overwon!


© Daan van Vliet

| | Aandinken | Opa's oogoperoatsie |

De Schriever
Noam: Daan van Vliet
Geboren: 12 juni 1921 in Nieuw-Beijerland
Oet tied kommen: 13 februari 2011


In zien aarbaidszoam leven was e rieksambtenoar en het zok de Grunneger sproak op perfecte wieze aigen moakt.
In de weekkraant Eemsbode, dij in t noordoosten van pervinzie verspraaid wordt, wazzen doezend (1000 !!) moal op veurpaginoa zien "Nou en..." te lezen.
Ie zain
Ook al wonen ie in Delfziel, ook din kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - Dideldom.comBiewaarkt: 15-02-2011Bezuikers: Grunnegers veur elk.