DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Meleur
 
stuk, gebroken, ziek

Bonnie Smalbil-Stikfort.

Verhoal.

| Mien slaif | Hou t oavendrood in de wereld kwam | Ain ongeleuflijk verhoal... |


Hou t oavendrood in de wereld kwam

t Was oktober en snachts kon t wel al slim kold weden mor toch bluide er nog ain roos.
De leste van de laange haide zummer. Ze ston doar n beetje allenneg in dat paarkie noar de blauwe lucht te rekken en juust op dat ogenblik kwam der n wolke in t zicht en hai dreef langzoam de kaande van de roos op.

De roos docht: wat zol ik toch stomme geern ain wolke weden willen, din kon ik veul van de wereld zain.
En dou de wolke over t paarkie kwam strekde zai zuch nog ais n beetje hoger op.
De wolke keek noar beneden, zag de roos, en was op slag weg van heur. Wat mot dat fijn weden as je zo'n prachtige bloume binnen, docht de wolke en hai bleef zo laang as e kon boven t paarkie zweven om de roos te zain.

Aale doage vannijs perbaaierde de wolke zo leeg as e kon over de roos te zweven en de roos dee heur best om zuch zo laank meugelk te moaken om mor zo stoef as mor kon bie de wolke te weden en as de wolke vlak over heur schoof trilde de klaine roos van eelskeghaid.

Mor de haafstwind kwam en hai zag t speulen van de roos en de wolke...
In t begun nam e d'r gain sjoege van mor noa n poar doage wuir e òfgunsteg op de wolke en hai begunde wat haarder te bloazen.
Mor dat huilp hom nait, de wolke en de roos haren allenneg mor oog veur mekoar.
De haafstwind bluis haarder en haarder en de wolke huil zuch mit aale kracht aan t kruus van de kerktoren vaste.
Zo stief dat t kruus d'r nog schaif van staait. As je goud kieken kin je t nog zain.
En de roos? De roos rekde zuch nog ais extra om de wolke noa te kieken veur dat e achter horizun verzwon...

Mor wat de wind nait veurzain haar gebeurde; mit n haarde rukwind haar de roos aal heur mooie bloadjes verloren. Zai waaiden omhoog noar de wolke en dij kon nog net op tied zien aarms open doun en de bloadjes in zuch opnemen.
Hai kleurde d'r hailemoal rood van!!!

En as je t zain willen huif je allenneg mor te wachten tot de zunne onder gaait!!!

Oavendrood

 

Vrij vertoald naor n verhoal dat veurlezen wuir deur Heinz Ruhman op Duutse zender ZDF-theater 10-04-04| Mien slaif | Hou t oavendrood in de wereld kwam | Ain ongeleuflijk verhoal... |

De Schriefster
Noam: Bonnie Smalbil-Stikfort.
Geboren: 8-6-1938 op Knoal
Woont in: op Knoal
Schrift al: al joaren.

Bin traauwd mit Jaap en wie hebben twij traude dochters. Wie binnen in t rieke bezit van 6 klainkinder.
Ik mag geern verhoaltjes vertellen aan mien twij jongste klainkinder. Zai proaten Hollands mor ik lees ze veur uut Nansie de koakelhenne, en zai snapptn t ook nog. Het is aal weer n zetje leden dat ik es n moal mitdoan heb aan n schriefwedstried van de Grunniger Sproak. Dat het mie gain pries opleverd mor wel n schier boukje woar mien verhoal in ofdrukt ston. Veur poar joar leden, toun mien bruier uut tied kommen is, heb ik gedichies schreven, in t Nederlands. Doar heb ik n boukie van moaken loaten veur femilie en vrunden.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegs en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - Dideldom.comBiewaarkt: 22-04-2013Bezuikers: Grunnegers veur elk.