DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Woar
 
waar

Age van der Velde.

Verhoal.

| Telefoon | Stoffel (1 en 2) | Schietensbenaauwd | Koeskillen |
| Op kursus | Omi | Vlaigangst | Old | Karel | Oagje Nijneers |
| Taande Jaantje | Vishouk | Nait soezen | Moeke | Moi Buurman |
| In wachtkoamer | d'Olle vraauw | t Kin minder | Twijde Perron |
| Ain en ain | Soamen old | Hai en ik | Ik heb zain |


Twijde Perron.

Ede Staal het ter ooit n laidje over schreven.
Wel kent het nait: "Twijde perron".
As ik dat laidje heur, mout ik nog aaltied aan mien eerste laifde denken.
Ik heb het ter nog aaltied stoer mit der over te proaten, mor ik wil perbaaiern joe t oet te leggen.

t Is al n hail zet leden dou wie, zai en ik, ik mit heur, op t perron in Stad stonnen, omreden zai mit traain vot mos. Dat was aiglieks mor goud ook, want aans haren wie baaide veur "Jan Doedel" op t perron stoan. Mor goud, wie stonnen op t perron en traain zol der sikkom aankomen, op t perron dus... enne...
Zai mos noar hoes en ik brochde heur noar t perron om mit traain te goan.
Wie stonnen dus op t perron op traain te wachten en dou dee ze.., dou zee ze.., dou gingen wie.., doar op t perron.., woar zai op traain ston te wachten...
Wie hebben, dou ze mie aankeek.. en dou.., t was... t was n ofschaaid veur herhoalen vatboar, mor n ofschaaid kin je ja nait herhoalen.
En dou... wie stonnen dus op t perron op traain te wachten en dou het zai... hebben wie... dou wie aal stonnen te wachten, op perron Twij B en traain der sikkom aankommen zol en der n poar minsen stonnen te kieken - meer noar heur as noar mie, want t waren apmoal kerels (en ik zai der nait oet, mor dat vint ze nait aarg- VON ze nait aarg tenminzent, want wie hebben nou ofschaaid nomen en veur de toukomst is t nait belangriek meer)..
Mor dou ik doar dus.., nee, WIE doar dus op perron Twij B op traain stonnen te wachten, dij heur noar hoes bringen zol, dou hebben wie.., het zai as eerste, mor ik dee hail geern mit, hebben wie mekoar smokt. Veur de eerste moal. Ik hol van heur, mor zel heur nooit weer zain, omreden centen op binnen.
Drij uur veur mor Fl 200,--.| Telefoon | Stoffel (1 en 2) | Schietensbenaauwd | Koeskillen |
| Op kursus | Omi | Vlaigangst | Old | Karel | Oagje Nijneers |
| Taande Jaantje | Vishouk | Nait soezen | Moeke | Moi Buurman |
| In wachtkoamer | d'Olle vraauw | t Kin minder | Twijde Perron |
| Ain en ain | Soamen old | Hai en ik | Ik heb zain |

De Schriever
Noam: Age v.d. Velde.
Geboren: 1955
Woont in: Stad
Schrift al: sunt 1996

Geboren en opgruid in Stad.
Schrift en zingt in t Grunnegs, hai dee mit aan: "Tuutjefloitersfestival", "Oafslag Noord Twij" en "De Nacht van Ede".
Meer over Age staait op de bladziede mit zien gedichten.

Ie zain
Age ken nait allend schier zingen en dichten.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.