DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dikdakken
 
smullen, uit eten gaan

Wim Pekelder.

Gedichten.


Veurjoar

Snij hebben wie hier in Nijwolle nog nait zain
Belang door bie heft ook gain ain
Veurjoar is veur mie de mooiste tied
De natuur in, wied en zied
t Housten en koggelen wil bie mie mor nait overgoan
Mor k blief met baide bainen rechtop stoan
Toch kloag k stain en bain
k Wil weer gruine bloadjes aan de bomen zain
As din s mórgensvroug de eerste hoane kraait
En der nait al te veul wind staait
Neem k n glas melk met n plak stoet
Pak k mien fietse en goa der op oet
Mor k mout nait langer lopen te dreumen
Veurlopeg zitten we nog bie t kachel te kleumen
Volgende week goan we eerst noar t kinder en klainkinder op t Sapmeer
Neuten schaiten door, ook dizze keer
Din is hopelek de kolle sikkom weer veurbie
En goan we met frisse moud noar de zummer tou ducht mie.

Ploatst: 21 meer 2021

Veurjoarsjeuk

Al vanoaf d'haarfst veureg joar
eten wie ainmoal in de week stamppot met mekoar.
Dat doun wie al zolaank wie hier wonen,
d'aine moal zuurkool, den mous of stamppot broene bonen.
Dat kennen wie wel maarken aan ons gewicht.
Mor de bodem van t diepvries is nou eindelijk in zicht.
Veurjoarsjeuk komt bie mie de kop opsteken
Da's elk joar t zulfde, doar ken je zowat op reken
k Waark mie zowat stief en krom
want de toene mout nog om.
De zun krigt al oardig wat kracht.
Mor toch wordt t er met Poaske snij en vorst verwacht.
Tillevisie haart t over strenge vorst van min zeuven,
mor dat mouten we eerst nog mor ains zain en den leuven
k Heb n stiege aaier veur t klaainkinder kocht
dij kennen ze eerste Poasdag den opzuiken haar k zo docht.
k Haar gain zin om ze allemoal te kleuren,
want aaier zuiken mout toch boeten gebeuren.
Mor wat n schrik op Poaszundag, toun k noar boeten keek,
wat n pak snij, wel genog veur d haile week.
Poaskeaaier mout je goud verstoppen zee d aaierboer.
Mor widde aaier zuiken in t snij wordt zo wel hail slim stoer...

Ploatst: 14 juni 2012

t Wordt minder

Met veul gepoest en veul gestìn
Worsteln wie ons deur t leven hìn
wie worden al older en slieten ook n beetje
klachten kommen mor dat vergeet je
Langzoam gaait nait meer zoas k wil
Veur d ogen heb k al nije bril
Din nije heup en n klikgebit
Ook t hoar wordt wat gries en wit
k Kin slecht lopen en nait laank stoan
Lege rugpien wil mor nait overgoan
t Ainegste wat wel beter gaait
Is mien vergeetachtighaid
Dokter zegt: "bie t onderzuik noar joen bloud
hebben ze niks vonden, dat is goud
k vertel joe vot mor even
je mouten perbaaiern mit joen piene te leren leven
veur de rest van joen klachten
mouten wie t onderzuik in t zaikenhuus òfwachten.
veur de volgende keer
zug k joe geern over vattien doagen, op t spreekuur weer".

Ploatst: 2 April 2012

Koezerieter

Op t maarktplaain, noast de kerk aan de linkerkaant
Doar ston n hail gezellig restauraant
k Vruig aan d ober doar, willen joe mie wel vertellen
Wat wie hier aal zo kennen bestellen?
Hai zee, alles wat wie hebben staait op koart
t is goud spul, joe kennen mie leuven op mien woord
Dou ons den mor n karbenoadje van t zwien
en doarbie n lekker glaske rooie wien.
t Duurde mor even, toun was t al kloar
De wien was goud, mor t vlaais was nait al te goar
Wie bennen ja nog lang nait zat
k bestel mie nog n bord krentjebrij, dat liekt mie wel wat
Mor bie de eerste hap vuilde k klap in de mond
t krentjebrij sputterde over toavel en op de grond
k haar t hoast nait meer
Mien koezen deden mie vreeselk zeer
n Staintje in t krentjebrij haar dat om maans
Mien gebit haar doar tegen gain enkele kaans
k Begon mie aal meer op te winden
Wie mouten gaauw n koezerieter vinden
Koezerieter was nait groot mor wel staark
Votdoalijk begon hai met zien waark
Hai rommelde wat in mien mond
De sputters vlogen in t rond
k Luit hom stil zien gang mor goan
Mien koeze was toch al noar de moan
Kloar, zee t koezerieter, dat is 20 Euro veur dizze keer
Hopelijk deed t nait al te zeer
k Zee, k zal mien vraauw wel even hoalen
Zai heft t knip en mout veur mie betoalen.
Gelukkig kwam alles toch nog weer goud
In mien mond gain krentjebrij, mor bloud.

Ploatst: 5 dezember 2011

Rooie bale

In t daip stoef aan de wale,
dreef n haile mooie rooie bale
t kaant op noar Nijwolle ons huus veurbie.
k Zee as t even wil, wordt dij van mie.
k Docht met n haarke in de haand
krieg k hom wel aan de kaant.
Mor ja, k was weer veuls te snel
Nou en den wait je t wel.
Op t staiger haar n aind zien behuifte doan
En doar ging k met de klompen op stoan
k Glee uut, en met n grode boog
met baide bainen omhoog
Smakte ik t kolle wotter in
Aan d bale dinken haar k toun hailemoal gin zin
Wat n maal gevuil, harregat
k Was tot aan mien haals tou nat
De vraauw kwam der ook nog overtou
Zai zee, wat dus t doe doar nou
Kom doar uut, liekst wel nait wies
t wotter is ja zo kold as ies
k Zee loat mie mien gang mor goan
k ken hier gelukkig nog net stoan.
Met veul muite ben k weer de wale op kropen
zodat alles toch weer goud is oflopen.

Ploatst: 22 augustus 2011

Waalze bone

Op t zied van t huus von k lest n waalze boone
Hai was sikkom zo groot as noagel van mien dikke toone
In n bloumpot op bozzum heb k hom poot
k Docht as k hom wotter geef wordt hai vanzulf wel groot
Noa n poar doage was der nog niks te zain
Dat zette mie aiglieks op t verkeerde bain
Nog meer wotter heb k hom geven
Misschain kwam hai zowel tot leven
Noa n weke haar k t nait meer
Grond in bloumpot ging wat hinneweer
k Haar de stried nait verloren
Weer was der n waalze boone geboren

Ploatst: 12 maai 2011

Liefzere

Al n poar doage
haar k slim last van de moage
k ben der mit noar t dokter west
want aldeur liefzere is nait te best
dokter vruig, hebben joe misschain stamppot had
want din kriegen je dat
t beste wat k joe roaden mag
is hunnig, laifst twij lepels per dag
den mouten de klachten overgoan
en noar n weke maggen je de hunnig wel weer loaten stoan
stamppot eten is wel goud en gezond
mor d ogen hebben voak meer honger dan de mond
den roaken de daarms wat van streek
dat duurt zowat n dikke week
dokter haar t hailemoal bie t rechte end
k haar gain pien meer en ook gain last van wind.

Ploatst: 28 meert 2011

Stiekeldroad

s Mörgens vroug, t was nog graauw
wui k wakker mokt deur de vraauw
zai zee, heurst doe ook dat lewaai
t is gain doef en ook gain kraai
veurzichtg keken wie deur t roam
en zagen door n hail grode vogel stoan
achter op ons kanostaiger
ston hail allain n grode graue raiger
t baist wis zich gain road
want om zien poten haar hai n stok stiekeldroad
k wol hom lokken met n stuk beschuut
mor hai luit zich nait verlaiden, dij guut
k zee tegen de vraauw, goa toch wat op ziet
as raiger die pikt bis t n oge kwiet
k docht dat gaait lang nait goud
en met mien allerleste moud
haar k hom inains bie de poten
k docht k loat hom nait weer lopen
met veul gepoest en gestin
kregen wie t baist weer overhén
hai bleef zitten woar dat hai zat
toun haren wie t toch wel hailemoal had
k docht k goa eerst tot tiene tellen
en den goa k de daaiernzaikenauto bellen
mor dat was nait neudeg meer
hai dee zien vleugels wat hindeweer
en doar vloog hai deur de lucht
en met n haile grode zucht
ben k weer noar t huus in goan
woar Gien, de vraauw, de kovvie al kloar haar stoan.

Nijwolle oktober 2010

Ploatst: 3 feberwoarie 2011

Vrumde vraauw

Eerste Kaarstdag, t was nait slim waarm,
Kwam der n vraauw aan met n kind op aarm.
Zai zee: Ik zai dat joe hier wonen,
Mag k bie joe misschain mien kind wel verschonen?
Zai kwam hier dudlek nait vandoan
K kon heur mor zuneg verstoan.
Wie keken heur aan met aal ons verstaand
En vruigen, woar kommen joe vot, uut wat veur laand.
Zai zee: k kwait nait wat t er is gebeurd,
Mor mien man het zien paspoort verscheurd
Ons laand krigt aaldeur n aander noam
Doarom bin wie der votgoan
K zee tegen Gien: t Is kold en al loat
Zo n vraauw sturen je toch nait op stroat
T verschonen en hemmeln van t kind
Was n floitje van n sìnt
De vrumde vraauw nam t kind op schoot
En muik heur baide borsten bloot
T kind haar honger, dat konden we wel zain
Heur nou vot te sturen, dat was gemain
K zee : Joe maggen hier wel sloapen dizze nacht,
Den kennen joe mórn verder met nije kracht
Van dankboarhaid begon ze te reren,
K zee, stil mor dat doun wie geern,
De volgede mörn is zai heul vroug votgoan
Mor op t bozzem zagen wie n braifke stoan
Op t braifke haar ze schreven:
Bedankt veur alles, al was t ook mor veur even.

Ploatst: 25 meert 2010


De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook gedichten in t Grunnegs en willen dij hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 21-03-2021Grunnegers veur elk.