DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Maaimoand
 
de maand mei

Tineke Boer-Sander.

Gedichten.


Ofschaaid

k Zit aan dien bér en hol dien hand vast
Troanen lopen mie over wangen
In t onbekende donker tast
Tasten. Noar mien verlangen.

Verlangen noar die
Noar alles wast doe bist
Ik hol van die
Herrinnern dij noeit zel worden uutwist.

Mien herder

Mien laifde veur hom
Dut zo'n zeer
Om moar ain reden
Hai is dr nait meer

Onze lange wandelingen soamen
De gesprekken dij ik mit hom dailde
Hai kon goud luustern
Verdrait wat hai hailde

Troanen, dij hai dreugde
Mit zien lichoam stief tegen mie an
De waarmte dij hai gaf
Zich altied op mien thuuskomst verheugde

Hai stierf in mien aarms
We hadden ain verbond
Hol nog zo veul van hom
Mien laive herdershond.

Zuster

Zuster mag ik joe wat vroagen?
Mien hoar zit nait goud
k'wil nait kloagen
moar zo... zit het fout.

Zuster, mag k joe wat zeggen
wilst mien kleren
nait over baank hin leggen
doe most nog hail wat leren.

Zuster, most s kieken
hest dij foto's zain?
Mensen dij mie ontwieken
is dat nou wat k verdain?

Zuster, most nou s horen
zeuven kinders hek had
drij bin ik al verloren
wist doe dat?

Zuster, waist wat k heb mitmoakt?
Heb in n kamp zeten
woar minsen werden oafmoakt
de jeugd... is dat al laank vergeten.

Zuster, kennen joe ook zo'n angst
dat vandoag de leste ken wezen?
Ben dan op mien bangst
gaist veur dien leven vrezen.

Zuster, zal k die wat vertellen?
Spoar al mien pillen in dat roze loaken
veur as mien leed blieft kwellen
ken den zulf n end aan mien leven moaken.

Zuster, k heb zo'n verdrait
pien in mien haart
zain kenst t nait
vuilen is woar t om gaait.

Zuster... bist n laif wicht
luustern kenst goud
heb mien haart wat verlicht...
wat tot end of doagen rouwt.

Zuster... k wil nog ain ding kwiet
neem n dropje bie vertrek
vroag toch al te veul tied
moar... bedankt veur dit gesprek.

Heur ainzoamhaid

Tussen vaaier wanden
zit zai mit heur verdrait
mit... gevollen handen
moar... tot n gebed komt t nait

een troan lopt over wang
gain ain dij dat zugt
in heur haart zo bang...
dat ze ainzoamhaid invlucht

gain mens loat ze tou
heur angst... heur verdrait
doar zit ze nou
moar... tot n gebed?... komt t nait

Ons Moeke

Heur laifde en verdrait
gaf zo'n pien in t haart
zain konst t nait
vuilen is woar t om gait

moar as verdrait nait is te droagen
janken nait meer wil
doe allain zitst mit al dien vroagen
dan wost van binnen stil

bist allain met dien gedachten
woardeur alles zwoarder wegt
bliefst op antwoorden wachten
dij gain ain die werkelijk geft

mamme, met dien overlieden
ston veur ons tied even stil
in gedachten gai'k noar vrougere tieden
omdat dit... er bie mie nait in wil...

ik hol ja zo van die
dit ofschaid dut zo zeer
ken d'r ja nait bie
ons moeke.... is nait meer...

Laifde

Zien haand... het dij van heur
past zo mooi inelkoar
ze het n mooie kleur
net... wassen blank ivoor

heur heufd... ligt op zien scholder
twij grieze koppies noast elkoar
wer'd soamen older
binnen ook al zo laank... bie mekoar

hai striekt heur over hoaren
dat mooie... zulvergries
fluusterd wat laive woorden
ben mit die... zo wies

hai roekt aan heur
lavendel... limoen
heur lievelingsgeur
geft heur zacht... een zoen

hai bekiekt heur lichoam
zo klain... zo smal
laifde is noeit overgoan
al zo laank leden... dat ze zien hart stal

toun... dat donkere laange hoar
twij bliede ogen
dij tied... bie mekoar
dij is omvlogen

moar... ze is zo kold
dat is wat hom begroot
as hai heur beter vasthold
wait er... zien wiefke... dij is dood.


De Schriefster
Noam: Tineke Boer-Sander.
Geboren: 1959
Woont in: Winschoot
Schrift al: nog mor net in t Grunnegs...

Ik dicht al langer in t nederlands dit is mien eerste gedicht in t grunnings.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 25-09-2017 - Grunnegers veur elk.