DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Duchteg
 
geducht, erg

Nane van der Molen.

Gedichten.


Wat n verstand

aaid bleek
dat k zunner bezinnen
om Leerms kommen was

k haar op vlint zeten
en oet dòb dronken
mit ain bain ien aaskegat
en aner ien hek vaast

dou k ter over prakkezaaierde
kwam t oet:
k was nog noeit ien Leerms west.

Nooit Doan Waark

Ien kolkende brij
van mien dinken dij
daanst op meziek
van nooit doan waark

Is t of k leef maank
lu moakt van stoal
en knooi ien tied deur
tot aan deelvaalenstou

en as dij lu holdert holden
dou ik nog deur
zulfs ien schoft van levent
kom ik nait tot bedoaren

Longern

Mor hail wied vot
wieder nog den tied
doar holdt veur mie ain tou
dij alles goud moaken kin

k kiek ien tied wied veuroet
dreum van schiere dat ais komt
mor twiefel of t lukken gaait
bin den op slag ien t nou weerom

is t nait zo dat elkenain soms smacht
noar wat dat harstochtelk wordt begeerd
mor baang is dat longern n leugen blift

ik blief laiver lekker dreumen
ook al doun leugens nog zo zeer
den haldaal nait hebben begeerd

14-10-2014

Maaimoand

Doeven doetjen ien boom
kikkers kwoaken ien sloot
swaalfkes swaalpen deur t swaark
swaarde liesters lewaaien ien heeg
en kraaien roppen in tied nuskes leeg

10-05-09

Kirchanhausen

Zundagmörgen, 14 juni 2014

Bie Altmühl laans lopt n pad
slingert gries mit revierke mit
strak en stief staait wait ien oaren
gelend gaarst ligt hier en doar wat plat

kerkje grootsk aan dörpraand op klip
as of hai hoezen bewoaken wil
spits wiest toren liekoet noar zun
kristelk kruus bovenop hoogste punt

witkoren waast mor ien dörp is levent vot
aiwen laank hebben lu hier heur levens had
boerkeden op helgens van dit walend laand

t is stil doar aiwenlaank dörpsleven was
of en tou n poar fietsers nog op t summers pad
mor stoef veur kerkje sloan zai òf

Kratzmühlersee

Blaike zun

Blaike zun
schient schuchter
Oet greep
van vraide wiend
is ien lijte wel te weden

Boeren binnen
al ien bewegen
Bliedeg loaten
zai maarken
aan nije oogst
te kinnen waarken

Aal joar
keer op keer
vannijs mor weer
tot vervelens tou

Mor hou
mout t
ien vredesnoam
toch goan
as lu noatuur
nait meer verstoan?

25-02-12

Saars

Zit veur roam
en kiek ien boeten
Seupel zundje beschient
ómkleurde bloadern
ook al gounent op weg
dij wirreln wat
ien waaierge wiend
vlaigen rompslomps
hoog lucht ien
siddeln wat rond
worden din deur
wiendvloag tegen
rooie pannendak kwakt
glieden oetteld
gestoadeg deel
dakgeut ien.

30-09-12

Veur t Mìnnen

Vol en vredeg ligt rusteg t laand
overdoadeg riek te weden
ien waarme riepende lijte
vèùr ienhoalen ien augustusmoand

k Sjaauw keurend laangs stukken
zai aal dat gele gold
ien hok op òfriepen stoan

Kiek van Klaaibos Aacht noar ploats
wied weg vot bie Batten woakt dij doar
deuren ien hoge muur al nuigend
open veur t mìnnen kloar.

25-12-11

Vekaanzie

wied vot
maank aander lu
zörgen zetje aan zied
vree

Luilakken ien vekaanzietied

Zun is al op en lucht is blaauw
over tenten n dikke woas van daauw
gain sporen nog deur t natte gras
vogels moaken meziek ien roemte van rust
lu luustern lui vanoet heur nust

30-08-10

Delfsail 2009 Delfsail 2009

Raanke schepen mit hoge masten
Laange boegsprieten wied veuroet
Deronder hangt n schier wicht
Tröts staait noam op boug van t schip

Snelle klippers, stoere baarken,
tjalken, koggen en zulfs n old galjoen
Wat n riekdom zoveul vrumde zaailschepen
bie nander te zain ien hoaven van Delfziel

Ministers, stoatsroaden, deputeerden
Elkenain komt noar Delfsail om ze te zain
Zond vertier veur honnerddoezenden
ien sferen van zuudleke waarme zeeën

Alewel k zulf gain zeeman bin
hol k dervan dij ranke schepen te zain voaren
Stoa k urenlaank der noar te kieken op diek
en voar k ien gedachten op zailschepen mit

Keek der noar oet dat zai weer kwammen
Noa zes laange joaren van wachten,
bin k nou doagenlaang mien aigen zeeheld weer
en dreum k weg ien dèlte van mien gedachten

22-08-09


De Schriever
Noam: Nane van der Molen
Geboren: Paauwen, 1947
Woont in: Leerms, al dik vatteg joar
Schrift al:

Was leroar Engels en is schrieven goan ien t Grunnens dou e nait meer waarkte. Schrieft gedichten en körte verhoaltjes. Is ook intresseerd ien lokoale geschiedenis. Schreef mit aandern t bouk Om Leerms Kommen ien 2000. Schrieft t laifste over aaldoagse dingen.

Ie ook?
Ie schrieven ook gedichten in t Grunnegs en willen dij hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-11-2017 - Grunnegers veur elk.