DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Nij-komnij
 
Nieuwe-Compagnie (plaats)

Marten Mulder.

Miemeroatsie.


Grafstain kerkhof Leerms As n klountje goaren krigt men t leven toubedaild.
D ain wat groter, d aander klain.
D ain waarkt mit twij, d aander mit vair of meer praimen tougelieks.
Wordt t n sok of n borstrok?
Petronen binnen ook nait geliek: spril of slicht.
Paardie kriegen t nooit doan, aanderman dei hèt nog over.
Braait doarom ook veur t goie doul.
Zol haile wereld wel in aarms willen sloeten.
Aander hèt aan homzulf genogt.
t Is hom aaltemet te veul.
Meschain haar e t laifst t klountje weerom geven.
Dat kwam bie mie op, toun k op Leerms bie dizze stain ston.

De Schriever
Noam: Marten Mulder.
Geboren: 07-12-1943 in Woagenbörgen
Woont in: Assen
Schrift al: bin dr nog moar net mit begonnen.

1951 - 1968 Amsterdam (schoul en Universtiteit)
1968 - 1971 domie in Leermens en Oosterwijtwerd
1971 - 1973 domie op Texel
1973 - 1976 domie op schoul in Grunnen en in Scheemterhammerk
1980 - 1999 legerpredikant bie verschillende onnerdailens, Joegoslavie, Sinai en St.Maarten
en van dei tied of aan tied veur studie en aander laifhebberijen.
Gedichten
Lees ook ais de gedichten van Marten:
klik hier.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.