DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Weerboar
 
weerbaar

Johan Beukema.

Verhoal.

| | | |


Vekaanzie mit Kees.

Hannes en Minoa goan al joaren mit vekaanzie noar Drenth.
Kamperen in tint, dat is volgens heur het mooiste wat ter is.
n Beetje primitief mor dat kin heur nait veul schelen, zai genieten der mit volle teugen van.

Zai goan in dij tied ook voak fietsen deur t mooie Drentse laand, en zain din van alles. Minoa zegt oaltied, op fiets zai ik veul meer as mit auto, en dat kin volgens Hannes ook wel kloppen want dij auto's broezen veul te haard, en omdat Minoa heur zicht nait al te best is fietsen zai mit zien baide op n tandem.
Tiedens de fietstochtjes proaten ze, zingen ze, lachen ze, en kibbelen zai ook wel ais. Kört zegt zai genieten mit volle teugen.

Onderwegens nemen zai voak wel ais een pauze op n terraske mit n kop kovvie of thee.
Zo ook dizze keer. t Is al n poar joar leden Hannes had ter voak over, dat het hom zo schier leek ais n moal mit peerd en woagen deur Drenth te rieden, ze zagen ze voak rieden as ze mit heur baide weer op tandem zaten.
Minoa prout der nog nait zo wild van, mor op n duur har Hannes heur ook zo wied kregen, dus het mos volgens heur nou mor ais gebeuren. Zo gezegd zo gedoan.
In de buurt woar ze kampeerden was n bedrief woar je n huifkar huren konden, dus zai dr mit zien baide op oaf.
t Was op n zundagmirreg dat ze de huifkar veur dij woensdag besproken.

Dij woensdag waren ze al op tied te bér oet, want der mos van alles veurberaid worden. Der mos koffie mit en stoetjes, kouk slikkerij, drinken en een klaid om op te zitten tiedens t eten. Minoa had ter mor drok mit.
t Was prachtig weer, zun scheen en vogels floten dat n lust was, dus niks kon heur n mooie dag nog in de weg stoan.
Hannes ging om klokslag negen op pad om peerd en woagen op te hoalen, en dou hai bie t bedrief kwam ston t haile spul al kloar. n Mooi jentig huifkarretje mit n broen peerdje der veur. Peerdje hait Kees en is de makste ponnie van t paark volgens boazin. Dat kwam Hannes wel oet want daip in zien binste mos hai niks van peerden hebben, en Minoa was der ook nait zo weg van.

Om goud tien uur kwam Hannes mit peerd en woagen op kampeerterrain aan woar Minoa al mit haile kakje kloar ston.
Zai hadden wel bekieks van aandere kampeergasten, dij hadden al dik lol en Minoa en Hannes hadden t ook braid noar t zin.
Dus zai op den duur mor op pad. Zai hadden docht, ze mozzen mor noar Dwingeloo dwars deur t bos.
Bie ingang van t bos waren van dij spesioale plekken woar je mit kaar overheen mozzen, en doar begon ellende. Kees duurde nait, hai dee gain stap meer veuroet. Hannes mos van bok oafkomen om Kees te helpen.
Minoa bleef in kaar zitten.
En dou ging alles zo snel want dr kwam oet t bos n kobbel peerden, en of Kees doar van schrok, hai dee n stap veuroet, twij achteroet, linkerveurrad kwam in n koel en door viel huifkar mit haile hebben en hollen over de kop.

Wat n schrik, Minoa krabbelde weer overend oet huifkaar en haar gelukkeg niks broken. Alles was nog hail.
Ruters hebben hulpen dat kaar weer op roaden kwam, en dou zollen zai wieder.
Ain van ruters vroug woar of ze hén wollen, noar Dwingeloo zee Hannes. Din goan joe wel hailndal verkeerde kaant op, dus Hannes en Minoa werden weer wieder holpen.
Minoa was weer n beetje van schrik bekomen mor keek nait meer zo zunneg as ze eerst keken har.

Ze waren een stief ketaaier op pad en t ging meroakels mooi zolaang ze mor recht veuroet gingen, mor o wee as ze bocht om mozzen. As Hannes rechts wol, wol t peerd links en as Hannes links wol, ging Kees rechts.
Körtom het was n maal baist. Hannes zien humeur wer ook al donkerder, t was net of der wat wolkjes veur de zun trokken.
Ketaaier loater mos der volgens Minoa mor ais rust worden. Mit n kop kovvie en plak kouk der bie zaten ze even loater te genieten in baarm.
Zun begon weer te schienen, der was gain wolkje meer aan de lucht.

Noa n pooske mor weer op pad, en zo laank ze mor recht deur gingen was der niks aan de hand, mor o wee as zai bocht om wollen.
Hannes wer der op duur franterg van en hai zol Kees wel ais even helpen. Ho, zee Minoa, din wil ik eerst tou kaar oet, ik blief hier nait allain in zitten. Ze docht nog even aan heur kapriolen van n dik uur leden.
En hoe het nou precies ging wait Hannes nait meer, mor Kees, dij zogenoamde makste ponny van t haile paark, wer haildal kwoad.
Hai bokte en staigerde Hannes wer der bang van en Minoa laip al jankend vot, zai hadden het mit heur baide hailmoal had.
Deur dat bokken en staigeren ston Kees haildal schaif veur kaar.
Terwiel Minoa in baarm zat te janken, was Hannes bezig peerd weer recht veur kaar te kriegen, mor dat kreeg hai dus nait kloar, taauwen zaten in toeze.
Hannes zien zunnige stemming was ook haildal vot. Doar zaten ze nou midden in t bos en gain mins te bekennen.
Oh hadden wie dit mor nooit doan, ik wil wel kroepend terug noar tint, zee Minoa.

Noa ongeveer n haalf uur zag Hannes in de verte n autootje van stoatsbosbeheer, zai mit heur baide aan t wuiven en Hannes der op oaf.
Wat nou zee Boswachter.
Hannes dee t verhoal in geuren en kleuren, soamen konden zai ducht heur Kees der wel weer veur kriegen.
Mor dat lukte nait, want dr was wat kapot goan.

Boswachter is dou mor mit auto op t vehuurbedrief oaf goan, en kwam dr mit n maid van t bedrief weer aan.
Dou was alles hail gaauw kloar. Kees der weer veur, en dou kon Hannes wel weer minnen zee t wicht.
Ik huif nait meer, breng ons mor zo gaauw meuglek weer noar tint.
En dou wol Kees wel runnen t was net of hai staal rook.

As Hannes en Minoa ais weer op heur tandem fietsen en zai zuggen in t laand n broen peerdje stoan din huiven ze mekoar mor aan te kieken en waiten genog.
Ain moal mor nooit weer.

 

Dit verhoal heb ik schreven veur de schrieverswedstried van gemaainte Loppersum in 2006. k Haar gain pries, mor wol hom joe wel even lezen loaten.| | | |

De Schriever
Noam: Johan Beukema
Geboren:
Woont in: t Zaandt
Schrift al:

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 31-12-2018 - Grunnegers veur elk.