DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Vrachtwoagen
 
vrachtauto

Joakop Kupers.

Verhoal.


Draank ken hail wat om maans hebben

Mien pa, twij bruiers en mien zwoager gingen es met zien vaaiern noar voetbalwedstried in Amsterdam.
t Is al heul wat joaren leden, ik heb gain verstaand van voutbal, ook nait van draank, mor ik wait wel dat wedstried in Amsterdam holden wèr.
Met zien vaaiern gingen ze met train der op òf, van oet Stad is dat nog best n ende.

Hou wedstried verlopen is wait ik ook nait, en wel dat der speulde wait k ook al nait.
Mor op terugweg gebeurde t. Bliekboar haren ze best nog wat plezaaier, t was laachen in elks geval, ik denk dat ze ook best wat draank had hebben, vast veural bier, en as je dat drinken mot dat der ook weer oet.
Om beurt gingen ze noar wc wiederop in train.

Mien zwoager was as leste hén west en kwam met n zoer ponum weerom.
Mien bruier zee: "Jan wat kikst joa zoer."
Jan zee niks, bliekboar was wedstried in heur ogen goud òflopen, dus zegt mien bruier: "Jan ze hebben wonnen, en doe hest n gezicht as oerwurm."
Jan zee niks en keek nog zoerder, was ook wat spits worren, zee aander bruier.
Mien pa zee: "Jan wat is t jong, vuilst die nait goud of zo?"
Jan schudkopte, en dee mond open, "Was beroerd, mos overgeven."

"As dat alles is wat moakt dat nou oet", zee bruier.
"k heb mien gebit ook oetspijt."
"Nou wat zol dat, spuilst hom of en kenst hom toch weer in mond doun?"
Mien zwoager keek nog gramieteger, "Hai is deur wc spuild en ligt nou op spoorboan."

Pa en mien bruiers heb zug bescheurd, en Jan zat mit smaal bekkie verbraand te kieken.
Zegt mien bruier, "Most mörgnvroug direct noar spoorwegen, bie vonden veurwaarpen, meschain het aine hom vonnen."
Joa mien bruier kon t waiten was bie t spoor ja.

Ploatst: 10-09-2018| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-05-2019Grunnegers veur elk.