DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Deeg
 
terdege

Jan Blaauw.

Verhoal.

| | | | |


De man in de regenjaze.

Hai staait onbeweeglek bie kerke, net onder n kestanjeboom. Lanteerns binnen oet, wind is der nait, het regent jong katten. De man dragt n regenjaze, n laange donkergrieze regenjaze. Hai het n houd op, n swaarte. n Grode donkere plu holdt e boven zien kop. Wotter lopt in stroaltjes van plu oaf, hai liekt der gain last van te hemmen.

t Is net of e verstaind is, n onverwacht dörpsmonument. Hai kikt noar de galerie, teminnent dij kaante op. Even gaait der n rillen deur hom hin as torenklokke drij moal slagt. Pikkeduustere nacht, gain mens te zain, ook nait in Paluno, t gebaauw dernoast. Niks te heuren as regen op plu, regen op boom, regen op dak van kerke. En regenwotter dat oet geute van galerie plenst, boudel is nait huilemoal bie stok.

Man wil net n stap noar veuren doun, as oet de Langestroat aine dichterbie komt op n rammelkaaste. Kerel prat aalgedureg ondudelk tegen zien fietse, dij verstaait hom bliekboar nait, stuur wil ale kaanten oet. Goud dat der wieder gain mins bie pad is. As t gerammel wegstörven is, dut de man mit de regenjaze n poar stappen richten galerie.

Even staait e nog noar ale kaanten te gloepen, din is e in n poar tellen aan ziekaante van t hoes verswonden. Net of duuster hom opslokt het, mit hoed en hoar en paraplu. t Geluud van n katoele deurbrekt de stilte, twijmoal achter mekoar. Oet de schare van Paluno kommen twij manlu aanrund, ze lopen noar de parkeerploatse, stappen in n roeme bestelwoagen. Motor slagt aan, d'auto komt zachjes achteroet rieden noar veurdeur van galerie.

Auto stopt, achterportieren zwaaien open. Op t zulfde moment gaait de veurdeur van galerie open en komt de man in de regenjaze noar boeten. Nait mit n plu, mor mit n plat pak in zaaildouk wikkeld. Hai legt t pak verzichteg in de bestelwoagen, kropt der zulf ook in en dut de portieren geluudloos dicht. d'Auto ridt noar de Langestroat, boegt linksoaf, richten meulen.

Proat wordt der sikkom nait, man achter t stuur wait wat hom te doun staait. Hai draait Vraisestroatweg op, richten Grunnen. In Vinkhoezen goan ze n poar keer rechts, links en weer rechts. Auto komt achter n wonen woar n klaain lichje brandt. Mit kont noar achterdeure komt bestelwoagen tot stilstand.

Portieren goan open, man in regenjaze stapt der oet, pakt het pladde pak in t zaaildouk. Deure staait aan, man gaait noar binnen. Bestelwoagen ridt even kaalm vot as dat e kommen is.

In hoes stapt de man mit t pak de koamer in. Hai kikt in t rond, zien ogen rusten even in d'ogen van n olle grieze man dij in n rolstoule bie salontoafel zit. Din mokt hai t pak open, schoeft t zaaildouk aan kaante en loat de grieze man drij schilderijen zain, aal drije eulievaarven.

"Binnen dit ze?" liekt e te zeggen.
De grieze man knikt.| | | | |

De Schriever
Noam: Jan Blaauw
Geboren: 22-07-1945
Woont in: Noordhörn
Schrift al: vanof de Kweekschoul ("Entjes het der west") incidenteel.

Letste joaren regelmoateg, veuraal noa de kursus "Grunnegers veur begunners". Oaf en tou wat in "Krödde" en "Toal en Taiken". Ook in streekbloaden.
Schoulen: OLS Midwolle, MULO Scheemde, Kweekschool Winschoot.
Waark: OBS Zuudhörn (1967-1972), OBS DE Molshoop Noordhörn (1972-2006).

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.