DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Zai hebben joe bie t bain had
 
ze hebben u bedrogen

Jacob Nijboer.

Gedichten.


Plaazerij

Asmis gaait der plaazerij in t rond
raaisd al rad van mond tot mond
'hejje dat en dat al heurd?'
t verhoal aal dikker kleurd
ain wait dit, aander dat
'zol t zo weden, t is toch wat'.

Komt de woarhaid oeit aan t licht
den holden maisten monden dicht
gain 'spiet mie' komt der oet
aaltmoal stilweden is t besloet
schoamen ie joe doar veur?
aandern doun dat nait heur...

Ploatst: 19 april 2020

Twij doagen

Gittje kikt oet t glas,
zugt kinder boeten.
Dinkt aan hou t was,
regen tikt op roeten.

Haarm is oet de tied,
vief joar allain.
Mörgen is t weer zo wied,
kin gain rekloame meer zain.

Spinrag in de kop,
ainzoamhaid kin ploagen.
En zai dinkt haardop;
'Och..., t binnen mor twij doagen.'

Ploatst: 24 dezember 2018

Hinderk is boer

Hinderk is boer,
vanòf zien traauwen,
vruchten verbaauwen,
sloatje kaauwen.

Hinderk is boer,
kikt oet over zien loan,
vraauw is oet tied goan,
hulp moakt t waark doan.

Hinderk blift boer,
zit in keuken, mit stevels aan,
ét nait meer zien aigen praan,
zeun dut t laand in de maan.

Hinderk was boer,
tot zien leste oam,
mit boerderij begoan,
nou is t oet, nou is t doan.

Harpel 2013

Ploatst: 20 maai 2013

Troanen in mien ogen

k Docht gainain kin ons schaaiden,
Aan t end tou mit ons baiden,
As n onwiese leufde ik dat t heerns was,
En zo kwam ik maal te pas.

Boeten is de locht helder blaauw,
En optrokken is de mist,
Mor mit troanen in mien ogen,
Dou k nait langer asof,
Nait langer asofst doe van mie bist.

t Verhoal is old en sleten,
Van n vraauw dij heur man mislaaid,
k Wait ik mout die vergeten,
Of ik dat ken, dat wait k nog nait.

Harpel 1987

Ploatst: 4 juni 2012

As ik de tied kreeg

As k de tied kreeg
Om t overnij te doun
As ik mien leven weeg
Den was t wel goud
t Huift nait weer over
k Heb rust in mien gemoud

t Leven was leren
Omdele drukt worden
En toch weeromveren
k Heb wait van verdrait
En k wait nou wel wizze
Nog n moal? Nee, dou mor nait

Harpel 2001

Ploatst: 19 April 2012

557 zenders

Kocht mie n hoes, in n nijbaauwwiek,
wuir aansloten op koabel,
mor woar ik ook kiek,
57 zenders en naargens wat aan.

Kocht mie n schuddel, vuilde mie riek,
knip mien doem zeer,
mor woar ik ook kiek,
557 zenders en naargens wat aan.

Inspiroatsie: Bruce Springsteen, 57 Channels (And Nothin' On).

Ploatst: 12 Augustus 2009

As

As't doe dien kop der bie hollen kinst as aandern
Heur kop der bie verlaizen en die de schuld geven,
As't doe wizze van die zulf bist as aandern aan die twiefeln
Mor ook dij twiefel kinst begriepen,
As't doe wachten kinst zunder muid te worden,
Of as der over die logen wot, dou nait aan leugens,
Of as ze die hoaten, geef hoat gain kaans,
En toch nait te klouk lieken, nait te wies proaten:

As't doe dreumen kinst, en dreumen die nait de boas worden,
As't doe dinken kinst, en dien gedachten gain doul op zuch worden;
As't doe omgoan kinst mit overwinnens en rampzoaleghaaid
En dij twij bedraigers geliek temuide komst;
As't doe t droagen kinst de woarhaid te heuren, dij doe sproken hest
Verdraaid deur schurken om n vaale te moaken veur onneuzeln,
Of zain dat dingen woar das't doe dien leven aan geven hest, vernaild worden
En bukken en heur opbaauwen mit versleten raif:

As't doe aal dien verdaainde op ain bult smitst
En alles inzetst in ain draai van kop of munt,
En verlaizen, en overnij begunnen bie dien begun
En nooit n woord oamen zelst over dien verlais;
As't doe dien haart dien zenen dien pezen der tou zetten kinst
Die te dainen laank noa dat zai verswonnen binnen,
En zo vasthollen, as der niks meer in die is
Allend dien wille dij tegen heur zegt: "Hol vast!"

As't doe proaten kinst mit minne lu en dien deugd bewoaren,
Of lopen kinst mit keunenks, en toch diezulf blifst,
As gain vijand of beste vrund die zeer doun ken;
As aale mìnsen mit die reken, mor gainain te veul,
As't doe de menuut van kwoalek nemen vulst
Mit zesteg tellen van òfstand nemen,
Den is de oarde van die mit aal wat der in is,
En, wat meer is, den bist doe n Man, mien zeun!

(Noar n gedicht van Rudyard Kipling)

Ploatst: 26 juni 2009

t Joar is weer veurbie

t Joar is weer veurbie,
weeromkieken kinnen wie,
Op wat wie deden,
of wat wie leden.
Wat aandern zeden,
mit of zunder reden.
t Dee sums goud,
kwam aan t gemoud,
mor sums ook zeer,
n haarde sneer.

Mörgen is t nij-joar.
Zitten ie kloar?
Zel t (nog) beter goan?
Kinnen wie n kaander verstoan?
Binnen wie mit n aander begoan?
Of kommen wie op biesterboan?
k Wil joe veurspellen.
t Is nait veur te stellen.
Hou t aankom joar worden zel.
Mor t wordt aaltied wat, dat wel!

Harpel 31 dezember 2007

Ploatst: 31 dezember 2007

Op t slagveld

t Mokt nait oet
Of joe t tegen zit of mit
t Mokt nait oet
Of ie swaart binnen of wit

Aal lu binnen geliek
t Binnen rötten of t binnen mollen
Gain kleur of geleuf
Het ooit n koegel tegenhollen

Op t slagveld
Is t vechten villaain
In de stroaten
Valen ze ain veur ain
Vanoet de lucht
Sneuveln doezenden in de stried
De dood is mor n haartslag wied

t Mokt nait oet
Of ie links binnen of nait
t Doul is t nait weerd
t Is t vechten woar heur t om gaait

Meelie is der nait
Nait mit jongen nait mit òllen
Gain vlaag of uniförm
Het ooit n koegel tegenhollen

Der is gain kommunikoatsie
Gainaine krigt de schuld
De schraauw van elke noatsie
Doofmans oren hebben geduld.

Ploatst: 2 maai 2002


De Schriever
Noam: Jacob Nijboer.
Geboren: 1957
Woont in: Harpel
Schrift al: meer as tien joar

Ofkeken
'Op t slagveld' is baseerd op 'Out in the fields', van Gary Moore en Phil Lynott.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 19-04-2020Grunnegers veur elk.