DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dikkedakken
 
lekker (veel) eten

Hillie Wildeveld.

Gedichten.


n Laidje veur die

Kin ik nog ain keer mit die proaten
Kin ik nog ain keer bie die wezen
Doe huifst toch niks om mie te loaten
Moar in mien haart zit n lichte wee

k Heb die in mien haart ains touloaten
t Klopt toch nog warm voor die en mie
Loat mie toch evenpies met die proaten
k Verwacht nou gauw n besloet van die

Is der nog hoop veur die en mie
Wie konnen aaltied op mekoar baauwen
t Leven gaait ja veul te snel voorbie
Aaltied konnen wie mekoar vertraauwen

Meschain wilst doe mie wel vergeven
As ik die ooit verdrait heb doan
t Haile leven dat duurt moar even
En ik wil groag weer noast die stoan

Is der nog n beetje hoop voor die en mie (2x)
Kin ik nog even mit die proaten
Loat mie nog even bie die wezen

Besef

Wat t leven bringt
Wat t leven geft
Hai vragt het soms weerom
Wat t haarte zingt
Wat t haarte bringt
t Gait veubie in n zucht
t Geft mie levensbesef

Geboorte

t Ontstoan van n gedicht
Is as n geboorte
De weeën van t leven
Goan der aan veuroaf

Vergeetmienietjes

As ik in t haart van dij bloumkes kiek
Din vuil ik mie zo riek
As ik in t haart van kinder kiek
Din vuil ik mie zo riek

As ik in t haart van die kiek
Din vuil ik mie zo riek
As ik din in mien aigen hart kiek
Din vuil ik mie geliek

Zunnefeest

As ik boeten noar de zun kiek
En ik vuil de pien van t leven
Kin ik ook de vreugde vuilen
Aan n minsenkind soms geven

Bie t leven heurt de zunneschien
Want noa n laange duustre nacht
Komt weer de hoop op vreugde
Zodat mien leven weer lacht

Tussen bloumen op de velden
Gruit ook de vergeetmienait
Hom te zuiken en te vinden
Geft mie vreugde noa verdrait

As ik boeten noar de zun kiek
Geef ik mie halendal
Wil mien ziel de waarmte vuilen
Van dit leventig zunnebal

Oafschaid

In t wotter van de nacht
Bie t licht van d volle moan
Ligt n donkere stille vracht
Gainain wait het woar vandoan

Stil en zaachkes ligt het doar
Stillechies dobbernd op het woater
t Leek of t leven was al kloar
Gain toukomst meer veur loater

In t woater van de nacht
Gruit haaldal gain lichie hoop
En ik stoa doar en ik wacht
t Was het ind van heur beloop

In het woater van de nacht
Is haildal gain lichie hoop.

As ik in t duuster van de nacht

As ik in t duuster van de nacht
Denk aan de moan zien pracht
Din kin ik zingen van aal dat gold
Al is t soms ook gloepends kold

As ik in t duuster van de dag
Denk aan wat de zunne mag
En mien levenspien kin vuilen
Wil ik groag mit zunne ruilen

Regen zun en duustre naacht
Alles het zien aigen praacht
Alles sprekt zien aigen toal

In t leven van ale dag
Heurt toch alles bie mekoar
Duustre naacht en zunnege dag

Utopie?

Lest luip ik over stroat
Zong in miezulf n laidje
In zo'n kennelijke stoat
In mien aigen levensklaidje

k Zag de zun ondaanks de regen
k Zag de bliedschop ondaanks pien
k Zag de minsen op aale wegen
Ondaanks pien t geluk uutschien

k Zong zo blied en zunnekloar
Mit open haart en mond
Mor mien man ze, dou nait zo roar
k Vuil uut mien berre en op de grond.

Veujoar

Wasgoud aan de liene
Zunnechie op dak
Rimmetiek geft minder piene
Alles gait met meer gemak

Widde kopkes boven de grond
Vreugde klaanken, kinderstemmen
Vrauwlu, bliede laach om mond
Veujoar is nait te temmen

k Bin zo bliede dat k ter bin
En ik zing mit vreugdestem
Veujoar geft een goud gevuil
Elk begript wat ik bedoul.

t Scheuvellopertje

Ze was nog mor n hail leutje wichie
En haar al zo veul verdrait
Pabbe haar heur weer ais verhauwen
En moeke haar al weer zo schrait

Ze was nog mor n hail leutje wichie
En luip doar zo haildal allain
Pabbe was hier nog wel zo wied vot
Mor zai kon hom aaltied nog zain

Ze was nog mor n hail leutje wichie
De zun scheen wind waaide t zachte rait
t Wotter was zo baange en duuster
Mor lokte ook as eend van t verdrait

Ze was nog mor n hail leutje wichie
Baange veur heur goie goud
Ze volde t op op de kaande
Ging in t wotter mit grode moud

Ze was nog mor n huil leutje wichie
Vuilde in toukomst verdrait van de older
Dou t wotter over de scholdertjes sloot
De voutjes in t zwaarde aal kolder en kolder

Het was mor n hail leutje beesie
t Scheuvelde over de spaigel van t nat
d Oogies zagen hom mit t wotter tot t neusie
Met keroazie en zien dappere kracht

De kracht van dat huil leutje beesie
De kracht van dat heul leutje wichie
Was noatied in t leven hou zwoar t ook wui
Veur heur in duusterste naacht n hoopvol lichie

Staarfdag van mien kind

dij dag
scheen zun tot de avondwolken
heur verdonkerden
En de nacht
heur met zien
sluiers bedekte

Dij naacht
scheen moan
tot de vrouge
morgen kwam
mit t zunnegie
stroalend
en met heur
waarme deken
de moan
zien glaan oafnam

dij morgen
kwam het leven bie mie
mit zien waarmte
mit zien glans
en donkerte
toun het leven
mie een levem oafnam

In de stille uren
van de naacht
brocht de moan
het licht
met sluiers van beschaarming
doeknekt
as waarmte van de zun
zodat leven
weer leven wui

Mit bovenstoand gedicht haar Hillie eerste pries bie gemainteleke (Hoogezaand) en daarde pries bie pervìnzioale Grunneger schriefwedstried in 2002.

k Zol t nait waiten

k Zol t nait waiten
Of k vandoag of morgen
Nog bie die kom

k Zol t nait waiten
Of ik vandoag of morgen
Nog van die heur

Wat k wel wait
Is dat elke dag
Mit aigen kleur
Genog het aan zokzulf
En dat k niet wait
Wat d dag van morgen mie brengt

k Zol t nait waiten
Moar t leven gait
Dag noa dag
Zien eigen gaang

dat kinnen wie waiten

Wat mout ik toch aal

Wat doun wie aal doagen
Wat hebben wie te vroagen
Wat hebben wie te zeggen
Wat mout ik weerleggen

In dag en in nacht
In vrougte en loate
In aal dei doagen
Blieven mie mor vroagen

Wat mout ik toch aal

Wat ook de toukomst bringt

Wat ook de toukomst bringt
ik goa deur t leeven mit n lach
Al komt sums ook ain troan
dai lach weer veul vermag

Al goa ik ook deur t leeven
mit lach en troan tougliek
ik bin in dit mien leeven
aaltied ontieglijk riek


De Schriefster
Noam: Hillie Wildeveld.
Geboren: 1934 in Hogezaand
Woont in: Hogezaand
Schrift al: eigenlieks aaltied al.

End tachtiger, begun negentiger joaren van veurege aiw begonnen om in aigen beheer oet te geven. In de serie 'Levensfase' het ze negen bundeltjes moakt. Ain van dei bundels is n Grunniger, 'De toal van mien moeke.'.
Hillie is ook bekend as 'Jil Wildenga'.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel publiceren?
Kiek den aains op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 03-09-2018 - Grunnegers veur elk.