DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Driefwotter
 
aquaplaning

Harry Hoeksema Dzn.

Gedichten.


Tied

Ze is t begrip al hail laank kwiet
t begrip wat wie dus nuimen tied
Van guster, en sums al vandoag
Is heur geheugen huil slim voag.

Van veurig joar schemert sums nog wat
Moar van vanmörgen? Ze wait nait wat
Van vrouger, meer as 50 joar
Is t maiste heur nog wel wat kloar.

Gezichten dij al wat oller bent
Is wat ze maistens wel herkent
Moar jongeluu van dizze tied
Doar is ze noam maistens weer kwiet.

In heur gedachten is ze staark
En huile dag nog an het waark
In waarklekhaid zit ze moar stil
En wait voak nait meer wat ze wil.

Ze vuilt zich ook nog nait echt toes
In dit specioale opvanghoes
Veur olle luu met geheugenstop
Want volgens heur is t aal nog goud in kop.

Moeke is nou "kinds" an t worren
En dat geft ons hail wat zörgen
Elk en ain kent t zomoar gebeuren
Doarom wol ik joe dit loaten heuren.

Moak dij mensen dus wat blied
Want ze bennen al zoveul kwiet
Goa n moal hén al is t ook wied
Ook al hebben joe waineg tied.

Peerdestront Opzegverske (van opa oet Tynaarlo):

Er was ains ain mannetje
Dat veegde zien stalletje
Wat von hai doar?
Ain hail klain drolletje.

Hai legde et op ain schuddeltje
En brocht et noar de Heren, en zee:
"Heren, hier heb ik ain lekkere gesukerde stokvis"
En de Heren staken et in heur mond:
"Doe klain schellempie: 't is allemoal peerdestront!"

Grunnen

Wat mout ik in Antalya ?
Ik heb mien aigen Grunnen ja
Ik ben ain echte Mollebone
En wil doarom in Grunnen wonen
Dat boetenlaand is nait mien wens
Ik ben ain zuver Stadjersmens

Behaalve n grode parapluu
Gait er niks boven Grunnen luu
Moar as et lukt met dit gedicht
Den goa ik toch wel met mien wicht
Ain week noar t laand van onze buren
Dat kennen wie baide wel verduren

Ain mooie raize laangs de Rain
Dat wollen wie wel geerne zain
Zo'n "Love-boat"-tripje liekt ons schier
Is toch net aans wat as Stad hier
Moar noa ain weke ras weerom
Noar Stad woar ik et laifste kom.

In Stad van Peerd van Ome Loeks
Doar vuil ik mie het maiste thoes
De Stad van de Martinitoren
Ken mie toch nog het maist bekoren
Op Groode- Vis- en Ossemaark
Vuil ik mie thoes, net as t Stadspaark

Mien stil verdrait

Wat heb 'k misdoan? Ik wait het nait
Moar mensen doun mie sums verdrait
Nait aaltied om dat wat zie proaten
Moar juust om dat wat zie sums loaten

In dizze tied van email en van telefoon
Is d'er gain tied meer veur 'n praotje, hail gewoon
Op braiven, tikt of ook wel schreev'n
Is mie al voak antwoord oetbleev'n

Veuraal femielje is nait meer wat 't was
Doar kom je nait meer zo van pas
Eev'n zomoar aanloop'n is der nait meer bie
Dat past nait, eerst 'n ofsproak moaken wait'n ie

Vrouger kon je mekoar vermoaken
Nou hebben ze aaltied andere zoaken
Elk het zien aigen besonjes bie de haand
En schoft mien zörgen gaauw aan kaant

Op vroagen komt gain antwoord meer
Och mensen, wat dut mie dat toch zeer
Ik wait nait hou joe dat vergait
Moar ik heb doarvan veul verdrait

Verdrait in stilte, want ik mag ongeerne kloagen
Moar dizze keer wil ik joe vroagen
Geef 'n reaktie op ain of aander manaair
Dat dut mie dan weer wat plezaair.

Waark

Noa 40 joar van knoeien en doun
Mog d olle man nou met pensioun
Of aiglieks was hai nog nait old
Hai haar ja nog nait de 60 hold

Moar jonk begonnen veur lange tied
Had hai zien boas genog verblied
Nou mag hai doun -moar veural loaten-
Wat of hai laiver dut as proaten

Hai schrieft verhoalen, zien leven lang
Moar kon ze allainig kwiet op behang
Gain mens dei veul belang had in hom
Tot hai kontakt kreeg met Dideldom

Nou mag hai schrieven al zien spul
Moar dan in t Grunnens -gain flauwekul-
Dus an t Omtoalen elke dag weer
En dan moar instuurn iedere keer

Ook dichten ken hai redelek goud
Moar hou of dat in t Grunnigs mout
Dat valt veur n Stadjer nog nait met
Moar d eerste stap het hai nou zet

As ie mien dichtsels maggen luu
Dan zeg ik joe nou groag Aju
Loat mie moar waiten of k deur mag goan
Of dat je mie aan kant loaten stoan.


De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren:
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.