DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
n Slichte regen
 
regen die recht naar beneden komt

Gré en Haarm van der Veen.

Laid.


De Internasjonoale

Kom in t žn, doe slove van ons eerde.
Dij gain krummeltje te eten het.
Dien wille is van grode weerde,
dij die dien staarkte vuilen let!
Loat die toch deur onrecht nait verkrachten.
Slove, smiet dien kettens vot!
De wereld krigt dien nije machten.
En ales wordt zo as t wezen mot.

Nou is t doan, kom, wie strieden! Dizze stried is t ja weerd!
De Internasjonoale is mörn boas op eerd!
Nou is t doan, kom wie strieden! Dizze stied is t ja weerd!
De Internasjonoale is mörn boas op eerd!

Van stoat en wet vaalt wizze niks te hopen,
binnen enkel ja veur schoef-veur-doem.
De aarme lieder mout het weer bekopen,
is niks as knecht, boas krigt de roem.
Slove, kom, wie nemen onze rechten.
En elk wait wat dat bedut!
Slove, kom, loat die nait langer knechten,
troef ze of dij onrecht dut!

Nou is t doan, kom wie strieden! Dizze stried is t ja weerd!
De Internasjonoale is mörn boas op eerd!
Nou is t doan, kom wie strieden! Dizze stied is t ja weerd!
De Internasjonoale is mörn boas op eerd!

Waarkers, kom, en nou nait langer soezen.
Onze plicht veur recht dij wacht nait meer.
De haile wereld zel vandoage broezen,
d'onderdrokker dij krigt gain eer.
Wie loaten ale minne groaperds beven.
Joa, wie kriegen heur wel om liek.
Wie zellen din as nije börgers leven.
Wereld is veur elk geliek.

Nou is t doan, kom wie strieden! Dizze stried is t ja weerd!
De Internasjonoale is mörn boas op eerd!
Nou is t doan, kom wie strieden! Dizze stied is t ja weerd!
De Internasjonoale is mörn boas op eerd!

Gré en Haarm van der Veen

(Noaschrift van de redaksie: Publikoatsie van dit stuk het niks van doun mit politieke overtugen van redaksie)


© Gré en Haarm van der Veen


De Schriefster
Noam: Gré en Haarm van der Veen
Geboren:
Wonen in: Veendam
Schrieven al: Joaren

Ie zain
De Internasjonoale ken ook in t Grunnegs.
Ie ook?
Ie vertoalen ook wel ais n laid in t Grunnings en willen dat hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.