DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Miedzoam
 
timide, elke aanvaring vermijdend

Cor Uildriks.

Gedichten.


Meziek

De allerbeste tonen
Van een prachtig laid
Dai kroepen joe onder t vel
Ik wait dat t nait gait

De mooie zaachte tonen
Van toetsen zwaart of wit
Trommelvellen dai trillen
De tonen dai nemen mie mit

Je zain ze sikkom zweven
Een golving in de locht
Van noa trilende snoaren
Op doedelzak zien zocht

Klanken van muziekanten
Oafzunderlek heur ding
Dai as ze soamen kommen
In gedachten met ze zing

Ik gai mit op vibroaties
Geluuden laank of kort
t Komt soamen in mien oor
woar t weer een laidje word

Mien jonkje

Doe most op bèr mien Laaiverd t is zeuven uur
Mamme het die kloar mokt veur de nacht
Kropst nog eefkes bie mie op schoot
Doemke in de mond en t hoar nog nat

Doe rokst lekker noar potje zaipe
Holst de ogen nait lös bie mie op aarm
Omstandeg droag ik die noar boven
Kroekje in bèrre, t is lekker waarm

Mamme geft die Veurzichtig een smokje
Welterusten en gaait noar beneden
Ik blief nog eemkes bie die zitten
En vertel die een sprookje over feeën

Doe vaalst in sloap och wat n mooi snoetje
Stief tegen dien speulgoud hondje aan
Ik bin slim wies mit die mien leutje
Op gaang lot ik t lampke nog eefkes aan.

As ik den weer veur de kiekkaast zit
En zai ze liggen in t losse zaand
Broene kinder oet aarme landen
Den bin ik de wieste pa van t laand.

Levensvlamme

Als de vlamme in hom wat minder wordt
Hai t nait meer kloar hollen kin
De herinnern van guster verdwient
En hai wordt langzoamaan toch wat min

Ieder bod as doe bie hom komst
En de vlamme aal eerder vervoagt
Hai kin die nog wel, allain nait bie noam
En die deurlopend alles opnais vroagt

Het mokt hom kwoad en tegendroads
Als de vlamme tegen het leste lopt
Den vernimt hai dat het minder wordt
Wat gaait der om in dai laaive olle kop

De vlamme in zien ogen dai is der nog
Hierin weerspaigelt zien jeugd
Doar wait hai alles nog wel van
Mor hai wait ook wel dat t nait deugd

Het is nait te stoppen kin der niks aan doun
t Is nait meer den een woakvlamme
Kinds kikt hai nou in t rond
Dai groode staarke man is nait bange

Het is duuster hai het nou rust
De vlamme in hom is uut
Ik heb der aigliek wel vrede mit
Kiek nait achterom mor aal veuruit.

t Is tied.

Al dij schelpkes doar op t strand
Aanspould deur de branding
Dat binnen abmoal lege hoeskes
Woarvan de aigender onlangs vot ging

Je vroagen joe oaf woar binnen ze bleven
Het heur femilie der wel van heurt
Of binnen ze moar inains verdwenen
In t ongewisse de zee in sleurt.

Het is in t doageliekse leven
Hoast krek netzo als op dat strand
Het is een kommen en goan van mìnsen
En genaine het t in de haand

Sums kinnen je het vertrek wat rekken
De dokters doun doarveur heur best
Mor as t joen tied is worden je roupen
Den mout je goan veur t allerlest

Weer rolt der n golfke op t strand
En kommen der schelpkes bie te liggen
Een leutje kind zöcht de mooiste op
Zug nait bewust van t end van t leven.

Kees

In de toene luip n toompke hounder
Veuraan luip Kees de trötse hoan
Aal mörgens om pesies vief uur
Ston hai op tonen en luit zien stem goan.

De noabers dij konden t lewaai nait aan
Ze smeten hom van alles noar de kop
Mor Kees gaf gain krimp en veruide gain veer
En kraaide en koakelde daip oet krop.

Wat mouten we der mit t is ja vreselk
Wie kriegen ja gain ooge dicht
In de haile buurt binnen minsen sagrijnig
Wie kommen mit dai herrie nog in t gesticht.

En Kees, zuch van gain kwoad bewust
Dij aaldoage om vief uur kraaien bleef
Tot... t was ja sikkom nait te leuven
Op n mörgen in aal toalen zweeg.

De mensen wassen ja hartstikke bliede
Nou kinnen we sloapen hé hé rust
Mor om vief uur wassen ze abmoal wakker
En lagen ze te wuilen in heur nust.

Kees dij n poar week in de ruu west was
Dij luit zuch inains weer luudkeels heuren
Aal de noabers sluipen toun deur
En je heurden der ganaine meer over zeuren.

t Wad

Ik kiek oet over t wad
Wat is dat n mooie ploat
Veur de pier is t sliekerg glad
In de verte n boot vol genoat

Je roeken de zee zien zilte geur
En koapen roupen nander tou
De locht het n purperroze kleur
anderkaant diek beuld n kou

Och wat lekker al dij geuren
Gain minsen mit heur gereer
Der lopt genain tegen joe te zeuren
Dit bevaalt mie best dit keer

Ik zit op een dikke swaarde stain
Op t oeterste puntje van de pier
Sums is t leven zo gemain
Misschain blief ik wel hier

Langzoam gai ik toch mor stoan
En trek mie lös van t mooie zicht
Ain oog laacht de aander n troan
Ik loop weerom in t leste licht

Oabreham.

Ik heb hom nou zain
Hai is wel wat filain
Het dee verder nait zeer
Mor ik dou het nait weer

Doe bist haalf antiek
Oalder den ik liek
Mor dit heb ik hoald
Summige worden nait zo oald

Ik gai storigaan deur
Want ik hol nait van gezeur
In toene een pop
Mien kinder binnen top

Zai haren het om mans
Doarbie was gain woord Frans
De meziek speulde een riddel
Oabreham pa.. doe bist nou een oal kirrel


De Schriever
Noam: Cor Uildriks
Geboren:
Woont in: Sapmeer
Schrift al:Ie ook?
Ie schrieven ook gedichten in t Grunnegs en willen dij hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-06-2016Bezuikers: Grunnegers veur elk.