DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Viezel
 
vijzel

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Gedichten.


t Gedicht woarvan t middendeel ien t Nederlands ien neonletters op Erasmus universiteit aan de wand van Sanders Law Library uutlicht is deur neonkunstenoar Toni Burgering en dat ook ien een kunstwaark graveerd is dat as ofstudeerbeeld uutriekt wordt aan studenten dai de bul ontvangen hemmen.
Toni Burgering het dit gedicht ien 2015 op internet vonden en vroagd of er t brukenmog veur n kunstwaark op Erasmus universiteit ien Rötterdam.
Op 13 september 2018 was t kloar en kon ik t eindelek met aigen ogen bekieken en t gedicht veurdroagen bie de opening van t gebaauw.

Diploma-uutrieken

Veulkleureg schilderen wie
dailen van t leven,
een groot vlak socioaal
boven t cultureel,
deur t heuledouk
zain wie onszulf verweven,
hier wat te min,
doar weer wat te veul.

t socioale boegt zich
noar de aander over,
t culturele hoalt
t aans ien de aander boven,
zugtt ontplooien ien verrassend
tot n golden zunneboog.

Zo kommen wie tot voltooiing,
zo vlaigeren wie noar omhoog!

t Handschrift van ...

t Handschrift op de envelop
roupt beelden van
wachtkoamer ien mie op.
Achter de fleskes en recepten
stonden ze aalmoal op n rieg,
braiven veur zaikenhuusspecialisten,
noamen van dörpsgenoten keken noar mie.

Kwam ik ze tegen op de gaang,
zuikend noar heur enveloppen
leefde ik met, was net zo baang,
vuilde t haart al haarder kloppen

mor dizze braif is aans van oard,
t is n metlevende nijjoarskoart.

Opwiendende diregent

Vol aandacht kiekt er
noar de diregent
ien zilverfolie vörmgeven,
t ragfiene webwaark
om zien handen weven
vangt zien blik
den sprekt er uut
wat ien hom oproupen wordt

zo ston hai vrouger
de aarms as dai diregent
dertussen strengen wol
dai zai tot kluwens wond
zien aarms zwenkten
op heur swingbewegen

nog vuilt er hou de strengen
zien handen met n streling
ien de roemte laiten zweven
wanneer t zachte rood
heur handen oversteeg,
t binnenien hom zingen bleef.

Moekes handschoenen

Met moekes handschoenen aan
vuil ik nog even weer
de waarmte van heur handen
en is het net of
t nait zo kold meer is

met moekes handschoenen aan
zit ik op fiets en denk aan heur
hoe wies ze met ons was
ik zug heur weer veur ogen
zoas ze der met liep
noar kerk en vrouwenbond
of as ze ston te wachten
op bus noar stad

Ik wrief met ledervet
mien moekes handschoenen ien
en t is of k heur de handen
noa t worrelschrappen
met atrix wrieven zug
nog vuil k ze roeg van t waark
over mien rug henstrieken,
och moeke, heb ik bie joen leven
wat k veur joe vuilde
wel genog loaten blieken?

t Jonassen van Jona

Ien t pikkeduuster
van de vis
zit t Jona dwaars
dat er bie hom
gain ruggegroat is.
Hai jonast as n foetus
en zien geleuf wordt groot.
Hai geft zich over,
vis begunt te spijen,
t is
of er vannijs
geboren is.

Hai dut
wat er doun mos
mor t kwoad komt bovendrieven.
Zun ken er nait verdroagen.
Hai heurt Gods vroagen,
komt d olle Jona weer tegen.
Van zo’n baarg laifde
wordt er met homzulf verlegen.

Ien t nij geboren licht
jonast Jona
veur Gods aangezicht.

Achter op fiets

Achter mien rug
zit mien zeun,
ik fiets met hom
langs de spoorbrug.

Hij reudelt aan ain stuk deur
over kikkers, ooievoars,
potjes kikkerdril,
over juf die
n potje kriegt ien april…

ienains is er stil,
vroagt den verwachtingsvol:
“En mamme,
word mamme al n beetje bol?”

Ik, net mien “kikkerproef”
achter de rug…
juich zo’n beetje
noar hom terug:

“Misschien dat ien april
mammes buuk ook groeien wil!”

Met de Nederlandstoalige versie hiervan mog ik de twijde pries ien ontvangst nemen van de Selexyz Scheltema Poëzieprijs Almere 2009.

Kunstzinneg taikend.

Hij taikende ien zien schildersvest
en stond n poar stappen achter de rest.

Zo taikende hai nait allain t model
moar ook de cursisten waren ien tel,
kiekend noar heur, dai n plekje zocht
en zichtboar taikende deur de tocht.

Deur dizze zet poseren heden
ien een beschaiden liest
de kunstenoars uut t verleden.

Ienspireerd deur n aquarel van de Grunneger schilder Anco Wigboldus

'Nije' schounen.

Glunderend loopt er deur de kringloop
met n poar schounen ien de haand.
"Kiek" zegt er ien de loop
en toont heur d onderkaant.

Poeh, echte 'pieps' veur n prikje.
Zai knikt hom bewonderend tou
en zugt ien dat ogenblikje
hou wies hai nog is met zien vrouw.

Uutstapke.

Met vrijkoarten van de bank
goan ze noar de beurs WONEN,
lopen hiel wat meubels bielangs
zien ok n barg veur spek en bonen.

Op n duur bennen ze t slentern zat,
zien n bekend apperoat,
hemmen wel zin aan vruchtennat.
n Vrouw is drok aan e proat.

Ze kieken begerig tou
hoe ze soep en coctails moaken,
men vernemt al gauw
dat heur de sapkes lekker smoaken.

Ze magen wel even zitten goan,
kriegen nog n moal of wat te pruiven,
blied dat ze nait meer huiven te stoan
zitten ze mmmm met hand te wuiven.

As men denkt dat ze t apperoat kopen,
pinnen ken doar ok as t mot,
zeggen ze as ze verder lopen
dat t eerst even bezinken mot.

Dat ken je ok letterlijk Omtoalen,
ze goan vot noa dizze markt
heur apperoat tot kast uuthoalen
want nou wieten ze hoe die warkt!


De Schriefster
Noam: Coby Poelman-Duisterwinkel.
Geboren: ien Grunnen (1955)
Woont in: Auwerd
Schrift al:

Opgroeid ien Auwerd, trouwd (1975), altied ien Auwerd bleven en begon ien 2006 gedichten te schrieven die publiceerd bennen ien verschaiden kerkbloaden, kranten, tiedschriften en op het ienternet.
Ook schrief ik gedichten over boeken veur literaire bieainkomsten en gedichten ien het Grunnens veur het tiedschrift veur de Grunneger cultuur, Toal en Taiken en veur de stichting Mien Westerkwartier.
Ik wor ienspireerd deur wat zich veur mien geestesoog oafspeult.
Ik won n pries met mien gedicht "Wereldbloeddonordag".
Mien eerste gedichtenbundel is uutgeven deur uutgeverij Boekscout ien Soest.

Kiek ook ais op dichteningroningen
Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 26-11-2018 - Grunnegers veur elk.