DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Houveul is t mit nkander?
 
hoeveel is het in totaal?

Annie Mekel.

Gedichten.


Amsterdamse schoul

t Hoes doar ik in woon
is baauwd van zuver klaailaand
de grode doaken n jenteg klaid
en erker loert noar ale kaant.

In t hoes doar ik in woon
zigt boven op beun t lutje roam
de rooie pannendoaken aan zien vouten
en stippen lopen dij t kent bie noam.

En aaltied as ik weer in hoes kom
ontvangt t mie mit open aarms
en fluustert kom mor gaauw bie mie
beder stee ister veur die ja naarms.

Ploatst 17 Meert 2014

Schoapachteg

Ze hebben weer
heur waarme wollen jazzen aan
vaastknupt onder kin zo t liekt
en kroag tot aan heur oren
zo stoan ze doar in snij
verstild
verloren

n Ainzoam schoap
heb ik nooit zain
n minskenkind
is voak allain

Ploatst 13 Jannewoarie 2014

Jewailtjes

Ale joaren gruien jewailtjes
in mien toentje achter t hoes
ale joaren weer n wonder
zukswat moois vlak bie mien hoes.

Ale joaren pluk ik jewailtjes,
aalbeerns brommels en zo meer
en ik moak doarvan n prutje
dat ik op mien stoetje smeer.

Ale minsken binnen jewailtjes
in n toen dij wereld hait
mor dat wer aal gaauw n prutje
en dat was bedoulen nait.

Ploatst 11 november 2013

Kraaien

Dood geft leven
in t bejoardenhoes
kraaien lopen
in en oet
vuilen zok der thoes.

Bie jonkvolk
heuren doefkes
dij koeren
mor ook doar
kommen kraaien
op òf.

Ploatst 1 juli 2013

Kelder

k Wait nog
dat wie as kinder
in kelder zaten
mit jazzen aan.

k Heur nog
lewaai
van vlaigmesien
dat moakt mie
tot op t heden baang.

Nog aaltied
as k in kelder kom
bin ik
in dij tied weerom.

Ploatst 25 april 2013


De Schriefster
Noam: Annie Mekel.
Geboren: Nij-Amsterdam in 1939
Woont in: Middelsom
Schrift al: Joaren

Heb in Amsterdam (tien joar), woont en in n Daam en nou al 47 joar in Middelsom. Traauwd mit Piet Mekel.
Ik bin aal zo'n 15 joar aan loop mit Grunneger schrieverij, begonnen mit schriefwedstried van gemainte Loppersom, woar ik mit gedchten verschaaiden moal n pries wonnen heb, ook pervincioal.
Ik schrief nou ook welais verhoalen. Publiceer voak in Toal en Taiken, in september/oktobernummer 2012 staait n interview mit mie van Teun Juk, doar kinnnen joe van ales over mie lezen!
Sums en din proat ik n oavend op vraauwenverainegingen vol mit verhoalen en gedichten, doar heb ik oardeghaid aan.
Ik was schouljuffraauw tot aan mien pensioun.
In 2009 en in 2012 heb ik n gedichtenbundeltje oetgeven: Spaigeln en Vurgen.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 01-06-2020Grunnegers veur elk.