DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kret
 
laddertje in de boerderijgracht waarop de boenplank rust

Alie Westerhof.

Gedichten.


Moeke

moeke mos der aaltied wezen,
aal doage, ook bie nacht.
mos dokter en verpleegster wezen,
want dat wuir van heur verwacht.

smörgens was ze n uur aan t roupen,
veur dat elk van bèrre was.
zulf ais n uurtje langer sloapen,
kwam nait in heur kroam te pas.

appels stelen, deurtje bellen,
joa, veur aal ons kaddekwoad.
speulde voader veur ons rechter,
moar moeke was ons avvekoat.

moeke, woar binnen mien schone sokken,
mout vanoavend ja noar t wicht.
kwam je snachts weer om drij uur binnen,
moeke haar nog gain oge dicht.

zundoagsmörgens kwammen de kinder,
t huuske leek den meer n kefee.
moeke was der veur de kovvie,
en doar was ze mit tevree.

zai verdaint n golden medailje,
moar ze wordt nog meer beloond,
as de kinder nait vergeten,
woar of moeke nou nog woont.

Pa

is onze beste kammeroad.
zien laifde veur ons is grenseloos.
in stoere tieden, staait hai as n rots.
moudeg en staark geft hai ons waarmte en zekerhaid.
nooit kloppen wie vergeefs bie hom aan.
staait veur ons kloar met road en doad.
Pa, ie bennen onze laifste touverloat.


De Schriefster
Noam: Alie Westerhof.
Geboren:
Woont in: Zuudbrouk
Schrift al:Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.