DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Jongbaisten
 
jong vee, éénjarige koeien

Wim Pekelder.

Verhoal.


Tieden veraandern

Tieden veraandern, kiek mor ains noar de fietsers, dij hier veurbie vlaigen. Gewone fietsen zuggen je hoast nait meer.
Van t veurjoar hebben wie ons ook n elektriese fietse aanschaft. Slim handeg, om wat verder van huus tochtjes te moaken.

t Valt mie op dat de minsken dij der op rieden nait meer de zulfden bent. As k eerder n rondje Hondholstermeer fietsen ging, kwam k mainstied de zulfde minsken tegen. Je hebben de moi zeggers, het was den moi, moi en soms wuir der even stopt, om t leste nijs deur te vertellen. Din heb je de fietsers mit n helm op, dij mien moi beantwoorden mit moin of moin moin. Doarnoast heb je de minsken dij mien groet nait beantwoorden en schrikken as k moi tegen heur zeg.

Wat mie nog t mainste aargert is dij groep dij mit twij man noastmekoar blift rieden. As k ze aan zai kommen, neem k zekere veur t onzekere en stap even òf en goa even aan t kaande.
Veur vaaier joar hebben ze mie in Delfzicht nije heup geven en doar mout k slim veurzichteg mit wezen.

Leste tied goan we voak richten Vlagtwedde, fietsen achterop d auto en begunnen voak bie Smilke (Smeerling), woar wie de fietsen van d auto hoalen en begunnen den voak aan n route noar Zelgn (Sellingen).
Bie t bakkertje, tegenover t gemaintehuus, kopen wie ons voak n kopke kovvie met n stuk poffert. As we den weeromrieden noar Smilke hebben we omenbie 40 kilometer op teller stoan.
Dat haren wie op ons gewone fiets mor zuneg red. Zo ontdekken wie op n makkelke menaaier, dat er in ons grunneger laand nog veul te zaain en te beleven vaalt.

Ploatst: 21-11-2021| Ontluchtingskroantje | Vouertoavel | Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 21-11-2021Grunnegers veur elk.