DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Mies
 
boos

Wim Pekelder.

Verhoal.


Nije gedienen

t Haar al n poar doage vroren, t ies op t daip lag der mooi bie en de eerste woaghaalzen haren de scheuvels al weer onder bonnen.
t Liekt wel weer n olderwetse winter te worden. t Dut mie denken aan de winter van 1963, toun k in daainst mos, toun konnen je tot haalf Meert nog over t daip lopen.

Most mor wat branholt van achtern hoalen zee de vraauw, den steken we de holtkachel aan.
Kachel haar der wel zin aan, t wuir lekker waarm in t koamer.
Wie schoven stoulen wat dichter bie t knappende vuur en met n kopke kovvie der bie wuir t n echte olderwetse gezellige boudel.
Ons kadde von t ook lekker waarm en sprong bie mie op t schoot, geliek begon hai te spinnen, zo haar hai t noar de zin.

Opains vloog der n vlinder veur t roam hinneweer, dij was vast mit t branholt noar binnen kommen.
Deur de waarmte van t kachel was hai weer ruireg worden.
Kadde kreeg hom ook in de goaten. Opains nemt kadde n sprong en perbaaid de vlinder te vangen.
Dat gaait nait almoal zoás zien bedoulen was.
Vlinder vladdert wieder, mor t kadde hangt vast met zien noagels in de gedienen, hai ken nait meer löskommen.
Hai joustert en bloast t erover.

Met n poar leren hanssen aan kon k hom met pien en muite bevrijden.
Van t gedien was nait veul meer van over. t Was ook gain nije meer en hai ston al op t lieste om vernijd te worden.
Wie mouten mörgen vot mor noar stad tou om nije gedienen te kopen, wie nemen ook vot mor n nije spiroalset mit en nait vergeten, twij schroefogen om in t kezien te draaien.
t Is toch tied van schoonen, dat komt nou goud uut, wie zetten din mor in ainmoal deur, wie huiven ook nait de leste te wezen, dij met schonen begunt.

Wie haren t roam opmeten, t was ongeveer anderhaalf meter.
Pries vuil ook best mit en zo kon k der vot aan begunnen.
Eerst d olle schroefogen der uut en den de nije der weer in draaien.
Om de spiroalveere vast te mokken was der wel wat kracht neudeg.
De eerste kaande was gain probleem, mor bie de aandere kaande kwam der spanning op de spiroalveere en was der meer kracht neudeg.
Met pien en muite kreeg k de veere tussen de schroefogen.

Toun k nog even vuilde houveul spanning der op ston, vloog mie de schroefoge uut t kezien, hai vloog mie tegen de kop aan, net boven d linker oge.
t Dee mie gloepens zeer, bloud stroomde mie in d oge en kon der niks meer mit zain.
Vraauw wol de schroeve der uut pakken, mor hai zat zo vast as n huus.
Bel mor gaauw noar t dokter, want dit gaait lang nait goud.

Wie konnen geliek kommen en dokter zee, hou krieg je dat nou wel veurmekoar, doar hebben joe geluk mit had, even leger en je haren joen oge kwiet west.
Mor hou kriegen wie hom der uut.
Waiten ie ook noar welke kaande k draaien mout om dat ding der uut te draaien.
Wie mouten wel zeker waiten dat we de goie kaande op draaien.
Wie kennen beter even vroagen of fietsmokker even kieken ken, dij waarkt d haile dag met schroeven.

Fietsmokker was der direkt, keek der noar, pakte n tange en draaide de goie kaande op.
Mou k op mien vrije middag ook nog veur dokter speulen, mor dat dou k groag hur.
Vlinder was naargens meer te zain, t kadde lag te sloapen achter t kachel in zien mandje.
Mor wie haren nije gedienen.

Ploatst: 16-05-2021


©

| Ontluchtingskroantje | Vouertoavel | Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 16-05-2021Grunnegers veur elk.