DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Haalfstoan
 
de voor- en nadelen delen

Wim Pekelder.

Verhoal.


Horlosie

Bie ons in toene staait n mooie ôlle pereboom. t Is Noord-Hollandse sukerpeer.
De boom zit altied stiefvol met de lekkerste peren.

Noa vattien doage met regen en störm, is t wat opkloard en kennen we eindelek de boom in.
t Liekt n goud perejoar te worden en t mout vandoage mor gebeuren. De sprutters hebben ze ook al zain en din mot der hoast moakt worden met plukken.
Toun k met muite in de boom klommen was en k de eerste pere pruift haar, sluig mie de schrik om t haart. Peren waren boekzaik, aan t boetenkaant zagen ze der goud uut, mor van binnen waren ze verröt.
Toun k nog n poar peren aanbeten en pruift haar, bleek t er nait veul gouds te verwachten was.

k Haar der vot gain oardeghaid meer aan en k zee tegen de vraauw k hol der met op, dit is n grode misoogst.
k Goa n endje fietsen dat liekt mie veul beter. Mainstied as mie de kop nait goud staait pak k fietse en goa k langs t Hondshalstermeer en zo richting Sipboeren, den weer terogge over Woagenburgen weer noar huus.
t Was schier weer en sikkom windstil, fietsen is zo n groot plezaaier.

Op terugweg, even veurbie de rozekweker, zag k in ainmoal wat op de weg liggen.
Toun k van t fietse oafstapt was en wat beter keek, zag k dat n doameshorlosie was.
t Leek mie n duur ding tou, hai zag der goud uut met n mooi golden baindje. t Was nog n olderwetse, want k kon hom tikken heuren toun k hom veur t oor huil.
k Docht wat mou k t er met doun, noar t plietsiebero of noar t gemaintehuus schoot mie deur de kop.
k Stak hom eerst mor in buutse van mien bezoen. k Stapte weer op fietse om mien weg te vervolgen noar huus.

n Endje wieder zag k op n bankje n man en vraauw zitten met elk n blikje drinken in haand.
k Docht misschain binnen zai t horlosie wel verloren. k Zee "goidag, hebben joe misschain tied bie joe?"
"Wah zaggd u", zee de vraauw, zai kwamen hier dudelk nait vot, dat kon k wel heuren.
k Perbaaide t nog n moal, "weet u misschien hoe laat het is?"
"Nee dat weet ik niet", zei ze met n foek gezicht, k heb net mijn horloge verloren.

k Docht dat is roak, dat ken nait missen, dit binnen de mensen dij k hebben mout.
k Pakte t horlosie tot buutske van t bezoen uut en keek noar de vraauw. k Haar nog noeit zowat zain, heur ogen wuiren groot en zai trok hailemoal wit weg.
t Leek wel of ze wotter branden zag. k Zee, "is dit misschain joen horlosie, k heb t net vonden, t lag midden op de weg, doar bie de tochtsloot, nog gain kilometer hier vandoan".
"Dat mainen je nait", zee ze en begon te snokken. "Mag k joe wel n smokje geven", zei de vraauw, "joe waiten ja nait hou bliede dat k ben".

"Den maggen je mie wel twij geven", zee ik.
t Ies was nou broken en de vraauw bleef mor proaten. Zai vertelde dat t horlosie van heur moeke west was, dij vief joar leden uut tied kommen was.
k Zee, "k mout wieder, joe mouten der nou goud om dinken, dat je hom nait weer verlaizen, k ken nait altied achter joe aan fietsen".

Ploatst: 12 jannewoarie 2020| Ontluchtingskroantje | Vouertoavel | Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 12-01-2020Grunnegers veur elk.