DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Hapsnoede
 
brutale vrouw

Wim Pekelder.

Verhoal.


Domme honden

t Was eindelek weer ains n schiere dag.
Wie mouten fietse mor pakken, zee de vraauw, nait te ver weg, even noar Termunten, n lekker viske kopen bie t sluus en den over t fietspad langs t Zieldaip weer op huus aan.
Bie n bankje onderwegens even zitten en van t mooie weer genieten.

Wie nemen de leste tied n thermo mit kovvie mit, want deur de corona is der niks open, woar je even zitten kennen.
Wie zaten der nog mor net en waren net met t viske begonnen, toun der n man en vraauw aan fietsen kwamen.
Zai vruigen of ze der wel bie moggen zitten.
Dat kon ja best, want er was plek zat en zo heuren je ook nog ains wat nijs.
Anderhaalf meter oafstand was ook gain probleem der waren twij bankjes, zodat wie ons makkelk aan de corona-regels hollen konnen.

Mensen haren elk n mandje veur op fietse, met n hondje der in.
Joe bennen toch nait baange veur honden vruig de man.
Dat vaalt wel met zee ik, wie hebben eerder ook n hond had, n Duutse herder n hail laif daaier.
Mensen tilden heur hondjes van t fietse òf en gaven ze wat wotter te drinken.

t Vuil mie op dat de man hoog Hollands tegen de daaier pruit.
k Vruig hebben joe joen hondjes al laank.
Nee zee de man, wie hebben ze nog mor net, zai kommen uut Duutsland, wie hebben ze bie n daaiernzoak in Boende kogt.
t Bennen laive baaisten, mor goud luustern doun ze nog nait.

Mor woarom proaten joe aiglieks Hollands tegen heur?
Nou zee de man, ik ken gaain Duuts en zai luustern nait as k Grunnegs tegen heur proat.
En t heurt ook wel zo netjes as je nait in t plat tegen heur proaten.
t Bennen laive baisten, mor n beetje dom en luustern doun ze hailemoal nait.

k Zee, as je nou gewoon Grunnegs tegen heur proaten, den komt t vast wel goud.
Baisten waiten nait hou ze der met aan mouten. Met joen vraauw proaten je Grunnegs en tegen de hondjes Hollands. Gain wonder dat ze joe nait begriepen. As je gewoon Grunnegs tegen heur proaten den begriepen ze joe op den duur vast wel.

Ploatst: 27 juni 2021| Ontluchtingskroantje | Vouertoavel | Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 27-06-2021Grunnegers veur elk.