DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Eerappels even opsnittern
 
aardappelen opbakken

Wim Pekelder.

Verhoal.


De Buurman

Eerder haar zowat elke ploats n uutspanning, woar van alles gebeurde. Vergoaderingen, traauwpartijen, bruloften en alles wat je verder kon bedenken.
In Hoogezand was dat Hotel Faber, op t Sapmeer haren ze Struvé, Winschoten haar Dommering en bie ons in Scheemde ston Hotel Panman.
Toun de aigenoar van Panman der met stoppen wol, wuir der docht op t plek van t hotel, n winkelcentrum te begunnen.
Der kwam n gruinteboer, kapper, drogist n supermarkt en ook n kefé.
t Was op ains n leventige boudel worden.

t Luip zo goud dat t supermarkt al gauw uutbraiden wol en ook t kefé was al gaauw te klain en haar meer ruumte neudeg.
Noast t gemainteuus was nog plek zat en doar hebben ze de nije kroug baauwd, dij beter in t gehail paasde.
De olle kroug haitte t Centrum, dat paasde der wel bie, want t ston midden in t dörp.
t Krougboas wol bie de nijbaauw ook n nije noam veur zien stee.
t Was t gesprek van de dag en op t ol stee wuir drôk vergoaderd, soms tot daip in de nacht.
Der wuiren verschillende noamen nuimt, mor de woare was der nog nait bie.

Op zotterdagoavend wuir der weer onder het genot van veul vloeiboare versnoaperingen vergoaderd.
De tied vloog veurbie en t was al daip in de nacht worden, toun t krougboas zee, t is al loat jonges, wie stoppen der mét dat wodt vannacht nait meer. Noa dizze nacht komt er weer n nije dag.

Most er nachtkefé van mokken, wuir er opains zegd, of n nachtclub of anders nachtbar.
Wacht ains even Nachbarn is duuts en betaikend buren, wie mokken er kefé De Buurman van.
Zo is t ook gebeurd en t kroug hait nog altied Café DE Buurman.

Ploatst: 25-10-2020| Ontluchtingskroantje | Vouertoavel | Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 25-10-2020Grunnegers veur elk.